เนื้อเพลง Blackbirds คำอ่านไทย Linkin Park

Drop that / get up
( ดร็อพ แดท / เก็ท อัพ)
Take to the streets / better lock that kid up
(เทค ทู เดอะ ซทรีท / เบทเทอะ ล็อค แดท คิด อัพ)
Face full of teeth when he hock that spit up
(เฟซ ฟูล อ็อฝ ทีท ฮเว็น ฮี ฮอค แดท ซพิท อัพ)
Pacing the beat like a beast
(เพซซิง เดอะ บีท ไลค เก บีซท)
Rocking the block on repeat
(รอคกิง เดอะ บล็อค ออน ริพีท)
Speak from the cut like a rush of blood
(ซพีค ฟร็อม เดอะ คัท ไลค เก รัฌ อ็อฝ บลัด)
Paint red on the sleeves of the ones you love
(เพนท เร็ด ออน เดอะ ซลีฝ อ็อฝ ดิ วัน ยู ลัฝ)
Lay the sick ones down and the bells will ring
(เล เดอะ ซิค วัน เดาน แอ็นด เดอะ เบลล์ วิล ริง)
Put pennies on the eyes let the dead men sing
(พัท เพนนิส ออน ดิ ไอ เล็ท เดอะ เด็ด เม็น ซิง)

I shiver and shake the warm air cold
(ไอ ฌีฝเออะ แอ็นด เฌค เดอะ วอม แอ โคลด)
I’m alone on my own
(แอม อะโลน ออน มาย โอน)
In every mistake I dig this hole
(อิน เอฝริ มิซเทค ไก ดิก ดีซ โฮล)
Through my skin and bones
(ธรู มาย ซคิน แอ็นด บอน)

It’s harder starting over
(อิทซ อาณ์เดอ ซทาททิง โอเฝอะ)
Than never to have changed
(แฑ็น เนฝเวอะ ทู แฮ็ฝ เชนจ)

With Blackbirds following me
(วิฑ แบคเบิด ฟอลโละอิง มี)
I’m digging out my grave
(แอม ดีกกิง เอ้า มาย กแรฝ)
They close in, swallowing me
(เด คโลส อิน , สโลลิงค์ มี)
The pain, it comes in waves
(เดอะ เพน , อิท คัม ซิน เวฝ)
I’m getting back what I gave
(แอม เกดดดิ้ง แบ็ค ว็อท ไอ เกฝ)

I sweat through the sheet as daylight fades
(ไอ ซเว็ท ธรู เดอะ ฌีท แอ็ส เดย์ไลท์ เฝด)
As I waste away
(แอ็ส ซาย เวซท อะเว)
It traps me inside mistakes I’ve made
(อิท ทแร็พ มี อีนไซด มิซเทค แอฝ เมด)
That’s the price I pay
(แด๊ท เดอะ พไรซ ไอ เพ)

It’s harder starting over
(อิทซ อาณ์เดอ ซทาททิง โอเฝอะ)
Than never to have changed
(แฑ็น เนฝเวอะ ทู แฮ็ฝ เชนจ)

With Blackbirds following me
(วิฑ แบคเบิด ฟอลโละอิง มี)
I’m digging out my grave
(แอม ดีกกิง เอ้า มาย กแรฝ)
They close in, swallowing me
(เด คโลส อิน , สโลลิงค์ มี)
The pain, it comes in waves
(เดอะ เพน , อิท คัม ซิน เวฝ)
I’m getting back what I gave
(แอม เกดดดิ้ง แบ็ค ว็อท ไอ เกฝ)

I drop to the floor like I did before
(ไอ ดร็อพ ทู เดอะ ฟโล ไลค ไก ดิด บิโฟ)
Stop watching / I’m coughing / I can’t be more
(ซท็อพ วัทชิง / แอม คอกฟิง / ไอ แค็นท บี โม)
What I want and what I need are at constant war
(ว็อท ไอ ว็อนท แอ็นด ว็อท ไอ นีด อาร์ แอ็ท คอนสแท็นท วอ)
Like a well full of poison / a rotten core
(ไลค เก เว็ล ฟูล อ็อฝ พ๊อยซั่น / อะ รอตอึน โค)
The blood goes thin / the fever stings
(เดอะ บลัด โกซ ธิน / เดอะ ฟีเฝอะ ซทิง)
And I shake from the hell that the habits bring
(แอ็นด ดาย เฌค ฟร็อม เดอะ เฮ็ล แดท เดอะ แฮบอิท บริง)
Let the sick ones down / the bells will ring
(เล็ท เดอะ ซิค วัน เดาน / เดอะ เบลล์ วิล ริง)
Put pennies on the eyes / let the dead men sing
(พัท เพนนิส ออน ดิ ไอ / เล็ท เดอะ เด็ด เม็น ซิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackbirds คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น