เนื้อเพลง Bother คำอ่านไทย Stone Sour

Wish I was too dead to cry
( วิฌ ไอ วอส ทู เด็ด ทู คไร)
My self-affliction fades
(มาย เซ็ลฟ แอ็ฟลีคฌัน เฝด)
Stones to throw at my creator
(ซโทน ทู ธโร แอ็ท มาย คริเอเทอะ)
Masochists to which I cater
(แมสโอะคิซท ทู ฮวิช ไอ เคเทอะ)

You don’t need to bother;
(ยู ด้อนท์ นีด ทู บอฑเออะ 😉
I don’t need to be
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี)
I’ll keep slipping farther
(แอล คีพ สลิพปิง ฟาเฑอะ)
But once I hold on,
(บัท วันซ ไอ โฮลด ออน ,)
I won’t let go ’til it bleeds
(ไอ ว็อนท เล็ท โก ทิล อิท บลีด)

Wish I was too dead to care
(วิฌ ไอ วอส ทู เด็ด ทู แค)
If indeed I cared at all
(อิฟ อินดีด ดาย คา แอ็ท ดอร์)
Never had a voice to protest
(เนฝเออะ แฮ็ด อะ ฝอยซ ทู พโรเท็ซท)
So you fed me sh*t to digest
(โซ ยู เฟ็ด มี ฌะ *ที ทู ไดเจ็ซท)
I wish I had a reason;
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด อะ รี๊ซั่น 😉
my flaws are open season
(มาย ฟลอ แซร์ โอเพ็น ซี๊ซั่น)
For this, I gave up trying
(ฟอ ดีซ , ไอ เกฝ อัพ ทไรอิง)
One good turn deserves my dying
(วัน เกิด เทิน ดิเสิฝ มาย ไดอิง)

You don’t need to bother;
(ยู ด้อนท์ นีด ทู บอฑเออะ 😉
I don’t need to be
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี)
I’ll keep slipping farther
(แอล คีพ สลิพปิง ฟาเฑอะ)
But once I hold on,
(บัท วันซ ไอ โฮลด ออน ,)
I won’t let go ’til it bleeds
(ไอ ว็อนท เล็ท โก ทิล อิท บลีด)

[Solo: Corey]
([ โซโล : Corey ])

Wish I’d died instead of lived
(วิฌ อาย ได อินซเทด อ็อฝ ไลฝ)
A zombie hides my face
(อะ สอมบิ ไฮด มาย เฟซ)
Shell forgotten
(เฌ็ล ฟอร์กอทเดน)
with its memories
(วิฑ อิทซ เมรโมรี)
Diaries left
(Diaries เล็ฟท)
with cryptic entries
(วิฑ ครีพทิค เอ็นทรัซท)

And you don’t need to bother;
(แอ็นด ยู ด้อนท์ นีด ทู บอฑเออะ 😉
I don’t need to be
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี)
I’ll keep slipping farther
(แอล คีพ สลิพปิง ฟาเฑอะ)
But once I hold on,
(บัท วันซ ไอ โฮลด ออน ,)
I won’t let go ’til it bleeds
(ไอ ว็อนท เล็ท โก ทิล อิท บลีด)

You don’t need to bother;
(ยู ด้อนท์ นีด ทู บอฑเออะ 😉
I don’t need to be
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี)
I’ll keep slipping farther
(แอล คีพ สลิพปิง ฟาเฑอะ)
But once I hold on…
(บัท วันซ ไอ โฮลด ออน)
I’ll never live down my deceit
(แอล เนฝเวอะ ไลฝ เดาน มาย ดีซีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bother คำอ่านไทย Stone Sour

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น