เนื้อเพลง New Slang คำอ่านไทย The Shins

gold teeth and a curse for this town were all in my mouth.
( โกลด ทีท แอ็นด อะ เคิซ ฟอ ดีซ ทาวน์ เวอ ออล อิน มาย เมาธ)
only, i don’t know how they got out, dear.
(โอ๊นลี่ , ไอ ด้อนท์ โน เฮา เด ก็อท เอ้า , เดีย)
turn me back into the pet that i was when we met.
(เทิน มี แบ็ค อีนทุ เดอะ เพ็ท แดท ไอ วอส ฮเว็น วี เม็ท)
i was happier then with no mind-set.
(ไอ วอส แฮพพีเออ เด็น วิฑ โน ไมนด เซ็ท)

and if you’d ‘a took to me like
(แอ็นด อิฟ ยูต อะ ทุค ทู มี ไลค)
a gull takes to the wind.
(อะ กัล เทค ทู เดอะ วินด)
well, i’d ‘a jumped from my tree
(เว็ล , อาย อะ จัมพ ฟร็อม มาย ทรี)
and i’d a danced like the king of the eyesores
(แอ็นด อาย อะ ดานซ ไลค เดอะ คิง อ็อฝ ดิ eyesores)
and the rest of our lives would ‘a fared well.
(แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ เวิด อะ ฟา เว็ล)

new slang when you notice the stripes, the dirt in your fries.
(นยู ซแล็ง ฮเว็น ยู โนทิซ เดอะ ซทไรพ , เดอะ เดิท อิน ยุร ฟายสฺ)
hope it’s right when you die, old and bony.
(โฮพ อิทซ ไรท ฮเว็น ยู ได , โอลด แอ็นด โบนอิ)
dawn breaks like a bull through the hall,
(ดอน บเรค ไลค เก บุล ธรู เดอะ ฮอล ,)
never should have called
(เนฝเออะ เชิด แฮ็ฝ คอล)
but my head’s to the wall and i’m lonely.
(บัท มาย เฮ็ด ทู เดอะ วอล แอ็นด แอม โลนลิ)

and if you’d ‘a took to me like
(แอ็นด อิฟ ยูต อะ ทุค ทู มี ไลค)
a gull takes to the wind.
(อะ กัล เทค ทู เดอะ วินด)
well, i’d ‘a jumped from my tree
(เว็ล , อาย อะ จัมพ ฟร็อม มาย ทรี)
and i’d a danced like the kind of the eyesores
(แอ็นด อาย อะ ดานซ ไลค เดอะ ไคนด อ็อฝ ดิ eyesores)
and the rest of our lives would ‘a fared well.
(แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ เวิด อะ ฟา เว็ล)

god speed all the bakers at dawn may they all cut their thumbs,
(ก็อด ซพีด ออล เดอะ เบคเออะ แอ็ท ดอน เม เด ออล คัท แด ธัม ,)
and bleed into their buns ’till they melt away.
(แอ็นด บลีด อีนทุ แด บัน ทิล เด เม็ลท อะเว)

i’m looking in on the good life i might be doomed never to find.
(แอม ลุคอิง อิน ออน เดอะ เกิด ไลฟ ไอ ไมท บี ดูม เนฝเวอะ ทู ไฟนด)
without a trust or flaming fields am i too dumb to refine?
(วิเฑาท ดา ทรัซท ออ ฟเลมอิง ฟีลด แอ็ม ไอ ทู ดัม ทู ริไฟน)
and if you’d ‘a took to me like
(แอ็นด อิฟ ยูต อะ ทุค ทู มี ไลค)
well i’d a danced like the queen of the eyesores
(เว็ล อาย อะ ดานซ ไลค เดอะ ควีน อ็อฝ ดิ eyesores)
and the rest of our lives would ‘a fared well.
(แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ เวิด อะ ฟา เว็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Slang คำอ่านไทย The Shins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น