เนื้อเพลง Say It คำอ่านไทย Rihanna

[Intro]
( [ อินโทร ])
You should tell me whats buggin you
(ยู เชิด เท็ล มี ว็อท บักกิน ยู)
And Imma tell ya bout me
(แอ็นด แอมมา เท็ล ยา เบาท มี)
Make a wish and tell me your deepest thoughts
(เมค เก วิฌ แอ็นด เท็ล มี ยุร ดีเปท ธอท)
And Imma make it easy
(แอ็นด แอมมา เมค อิท อีสอิ)
Make a wish tell me whats buggin you
(เมค เก วิฌ เท็ล มี ว็อท บักกิน ยู)
And Imma tell ya bout me
(แอ็นด แอมมา เท็ล ยา เบาท มี)
Make a wish and tell me your deepest thoughts
(เมค เก วิฌ แอ็นด เท็ล มี ยุร ดีเปท ธอท)
And Imma make it easy
(แอ็นด แอมมา เมค อิท อีสอิ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Emotions running wild
(อิโมฌัน รันนิง ไวลด)
I could feel it when I’m next to you,
(ไอ เคิด ฟีล อิท ฮเว็น แอม เน็คซท ทู ยู ,)
Something’s on ya mind
(ซัมติง ออน ยา ไมนด)
You wanna stay but wont tell me,
(ยู วอนนา ซเท บัท ว็อนท เท็ล มี ,)
its about ya secrecy
(อิทซ อะเบาท ยา ซีคเระซิ)
So what are you tryna hide?
(โซ ว็อท อาร์ ยู ทายนา ไฮด)
I know what the look means
(ไอ โน ว็อท เดอะ ลุค มีน)
You hold my hand so tightly,
(ยู โฮลด มาย แฮ็นด โซ ไททลิ ,)
Whenever we say goodbye
(ฮเว็นเอฝเออะ วี เซ กู๊ดบาย)
Standing by the door,
(ซแทนดิง ไบ เดอะ โด ,)
I could tell you can’t take no more
(ไอ เคิด เท็ล ยู แค็นท เทค โน โม)
Blow your secret open wide
(บโล ยุร ซีคเร็ท โอเพ็น ไวด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So maybe if you say it
(โซ เมบี อิฟ ยู เซ อิท)
Tell me what it is you likeeee [likee]
(เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ยู likeeee [ likee ])
Baby baby dont be shyyy [shyy]
(เบบิ เบบิ ด้อนท์ บี shyyy [ shyy ])
Maybe you can spend the nighttt [nii-iii-iightt]
(เมบี ยู แค็น ซเพ็นด เดอะ nighttt [ nii ทรี iightt ])
If you say it
(อิฟ ยู เซ อิท)
But if you playin [not wit it]
(บัท อิฟ ยู เพลย์ยิน [ น็อท วิท ดิธ ])
Cuz you know what I wanna hear [hearr]
(คัซ ยู โน ว็อท ไอ วอนนา เฮีย [ hearr ])
Say it, that’ll make it more clear [clearr]
(เซ อิท , แธดิลเมค อิท โม คเลีย [ clearr ])
I need to know how you feel
(ไอ นีด ทู โน เฮา ยู ฟีล)
So baby why wont you [say it], say it [say it]
(โซ เบบิ ฮไว ว็อนท ยู [ เซ อิท ] , เซ อิท [ เซ อิท ])

[Bridge 1]
([ บริจ วัน ])
Wont’, won’t you tell me
(ว็อนท , ว็อนท ยู เท็ล มี)
What, what’s going on
(ว็อท , ว็อท โกอิ้ง ออน)
Why, why you waitin’ on it
(ฮไว , ฮไว ยู เว๊ทดิน ออน หนิด)
What you waiting for?
(ว็อท ยู เวททิง ฟอ)
Soon you should tell me or I might be gone
(ซูน ยู เชิด เท็ล มี ออ ไอ ไมท บี กอน)
But I’m here for you baby,
(บัท แอม เฮียร ฟอ ยู เบบิ ,)
You should put me on
(ยู เชิด พัท มี ออน)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I won’t shoot you down,
(ไอ ว็อนท ฌูท ยู เดาน ,)
Make you feel some kinda way
(เมค ยู ฟีล ซัม กินดา เว)
If you’ll be honest with me
(อิฟ โยว บี ออนเอ็ซท วิฑ มี)
Put away your pride,
(พัท อะเว ยุร พไรด ,)
I can see it in your face
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร เฟซ)
You want me permanently [unh]
(ยู ว็อนท มี เพอมะเน็นทลิ [ unh ])
Like how i wine when we dancing,
(ไลค เฮา ไอ ไวน ฮเว็น วี แด็นซิง ,)
I know how it happened
(ไอ โน เฮา อิท แฮพเพ็น)
And I’m right there wit you
(แอ็นด แอม ไรท แดร์ วิท ยู)
But I won’t be the first to out myself out there,
(บัท ไอ ว็อนท บี เดอะ เฟิซท ทู เอ้า ไมเซลฟ เอ้า แดร์ ,)
The feeling is mutual
(เดอะ ฟีลอิง อีส มยูชวล)
But I bet if you
(บัท ไอ เบ็ท อิฟ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say it
(เซ อิท)
Tell me what it is you likeeee [likee]
(เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ยู likeeee [ likee ])
Baby baby dont be shyyy [shyy]
(เบบิ เบบิ ด้อนท์ บี shyyy [ shyy ])
Maybe you can spend the nighttt [nii-iii-iightt]
(เมบี ยู แค็น ซเพ็นด เดอะ nighttt [ nii ทรี iightt ])
If you say it
(อิฟ ยู เซ อิท)
But if you playin [not wit it]
(บัท อิฟ ยู เพลย์ยิน [ น็อท วิท ดิธ ])
Cuz you know what i wanna hear [hearr]
(คัซ ยู โน ว็อท ไอ วอนนา เฮีย [ hearr ])
Say it, that’ll make it more clear [clearr]
(เซ อิท , แธดิลเมค อิท โม คเลีย [ clearr ])
I need to know how you feel
(ไอ นีด ทู โน เฮา ยู ฟีล)
so baby why wont you [say it], say it [say it]
(โซ เบบิ ฮไว ว็อนท ยู [ เซ อิท ] , เซ อิท [ เซ อิท ])

[Bridge 2 2x]
([ บริจ ทู 2x ])
Your eyes steady talking
(ยุร ไอ ซเทดอิ ทอคอิง)
And your tryna fight it
(แอ็นด ยุร ทายนา ไฟท ดิธ)
But some things baby are not worth hiding
(บัท ซัม ธิง เบบิ อาร์ น็อท เวิธ ไฮดอิง)
And we can find heaven,
(แอ็นด วี แค็น ไฟนด เฮฝเอ็น ,)
If we go look together
(อิฟ วี โก ลุค ทุเกฑเออะ)
So won’t, won’t you tell me,
(โซ ว็อนท , ว็อนท ยู เท็ล มี ,)
And get it off your chest
(แอ็นด เก็ท ดิธ ออฟฟ ยุร เช็ซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So maybe if you say it [saa-ayyyy]
(โซ เมบี อิฟ ยู เซ อิท [ saa ayyyy ])
Tell me what it is you likeeee [what it is you like] [likee]
(เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ยู likeeee [ ว็อท ดิธ อีส ยู ไลค ] [ likee ])
Baby baby dont be shyyy [shyy] [oh no no]
(เบบิ เบบิ ด้อนท์ บี shyyy [ shyy ] [ โอ โน โน ])
Maybe you can spend the nighttt [nii-iii-iightt]
(เมบี ยู แค็น ซเพ็นด เดอะ nighttt [ nii ทรี iightt ])
If you say it
(อิฟ ยู เซ อิท)
But if you playin [not wit it]
(บัท อิฟ ยู เพลย์ยิน [ น็อท วิท ดิธ ])
Cuz you know what I wanna hear [you know what I wanna hear] [hearr]
(คัซ ยู โน ว็อท ไอ วอนนา เฮีย [ ยู โน ว็อท ไอ วอนนา เฮีย ] [ hearr ])
Say it, that’ll make it more clear [so boy say it loud and clear]
(เซ อิท , แธดิลเมค อิท โม คเลีย [ โซ บอย เซ อิท เลาด แอ็นด คเลีย ])
I need to know how you feel
(ไอ นีด ทู โน เฮา ยู ฟีล)
So baby why wont you [say it], say it [say it] [saa-ayyyy ittt]
(โซ เบบิ ฮไว ว็อนท ยู [ เซ อิท ] , เซ อิท [ เซ อิท ] [ saa ayyyy ittt ])

[Bridge 2 2x]
([ บริจ ทู 2x ])
Your eyes steady talking
(ยุร ไอ ซเทดอิ ทอคอิง)
And your tryna fight it
(แอ็นด ยุร ทายนา ไฟท ดิธ)
But some things baby are not worth hiding
(บัท ซัม ธิง เบบิ อาร์ น็อท เวิธ ไฮดอิง)
And we can find heaven,
(แอ็นด วี แค็น ไฟนด เฮฝเอ็น ,)
If we go look together
(อิฟ วี โก ลุค ทุเกฑเออะ)
So won’t, won’t you tell me,
(โซ ว็อนท , ว็อนท ยู เท็ล มี ,)
And get it off your chest
(แอ็นด เก็ท ดิธ ออฟฟ ยุร เช็ซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say it
(เซ อิท)
Tell me what it is you likeeee [likee]
(เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ยู likeeee [ likee ])
Baby baby dont be shyyy [shyy]
(เบบิ เบบิ ด้อนท์ บี shyyy [ shyy ])
Maybe you can spend the nighttt [nii-iii-iightt]
(เมบี ยู แค็น ซเพ็นด เดอะ nighttt [ nii ทรี iightt ])
If you say it
(อิฟ ยู เซ อิท)
But if you playin [not wit it]
(บัท อิฟ ยู เพลย์ยิน [ น็อท วิท ดิธ ])
Cuz you know what i wanna hear [hearr]
(คัซ ยู โน ว็อท ไอ วอนนา เฮีย [ hearr ])
Say it, that’ll make it more clear [clearr]
(เซ อิท , แธดิลเมค อิท โม คเลีย [ clearr ])
I need to know how you feel
(ไอ นีด ทู โน เฮา ยู ฟีล)
so baby why wont you [say it], say it [say it]
(โซ เบบิ ฮไว ว็อนท ยู [ เซ อิท ] , เซ อิท [ เซ อิท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say It คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น