เนื้อเพลง Final Episode (Let’s Change The Channel) คำอ่านไทย Asking Alexandria

Oh my God.
( โอ มาย ก็อด)
Oh my God.
(โอ มาย ก็อด)
If only he knew,
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู ,)
If only he knew,
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู ,)
If only he knew about the world without the bullsh*t and the lies,
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู อะเบาท เดอะ เวิลด วิเฑาท เดอะ bullsh*ที แอ็นด เดอะ ไล ,)
We could’ve saved him.
(วี คูดดิฝ เซฝ ฮิม)
They could’ve saved me.
(เด คูดดิฝ เซฝ มี)
But instead I’m here drowning in my own f*cking mind,
(บัท อินซเทด แอม เฮียร ดเรานอิง อิน มาย โอน เอฟ *คิง ไมนด ,)
And I’ll be damned if you’re the death of me.
(แอ็นด แอล บี แด็ม อิฟ ยัวร์ เดอะ เด็ธ อ็อฝ มี)

Blood and ink stain the walls.
(บลัด แอ็นด อิงค ซเทน เดอะ วอล)
Silently with bloodied knuckles, I carry on
(ไซเล็นทลิ วิฑ บลัดอิ นักเคิล , ไอ แคริ ออน)
Hoping it’s not too wrong.
(โฮพปิง อิทซ น็อท ทู ร็อง)
You said the nights were far too long.
(ยู เซ็ด เดอะ ไนท เวอ ฟา ทู ล็อง)
Honey, it’s just the start of it.’
(ฮันอิ , อิทซ จัซท เดอะ ซทาท อ็อฝ อิท)

Oh my God.
(โอ มาย ก็อด)
If only he knew.
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู)
Oh my God.
(โอ มาย ก็อด)
If only he knew.
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู)
If only he knew!
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู !)
If only he knew.
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี นยู)

Just stand up and scream.
(จัซท ซแท็นด อัพ แอ็นด ซครีม)
The tainted clock is counting down.
(เดอะ เทนท คล็อค อีส เค๊าติง เดาน)
[Faster and fast!]
([ ฟาสเทอะ แอ็นด ฟัซท ! ])
You gave in to me.
(ยู เกฝ อิน ทู มี)
Would you say the nights are far too long now?
(เวิด ยู เซ เดอะ ไนท แซร์ ฟา ทู ล็อง เนา)
[Faster, faster and fast!]
([ ฟาสเทอะ , ฟาสเทอะ แอ็นด ฟัซท ! ])

Oh my God!
(โอ มาย ก็อด !)
Oh my f*cking God!
(โอ มาย เอฟ *คิง ก็อด !)

The tears that stain my cheek must make me look weak!
(เดอะ เทีย แดท ซเทน มาย ชีค มัซท เมค มี ลุค วีค !)
I wear them proudly!
(ไอ แว เฑ็ม พเราดลิ !)
I wear them proud!
(ไอ แว เฑ็ม พเราด !)

Just stand up and scream.
(จัซท ซแท็นด อัพ แอ็นด ซครีม)
The tainted clock is counting down.
(เดอะ เทนท คล็อค อีส เค๊าติง เดาน)
[Faster and fast!]
([ ฟาสเทอะ แอ็นด ฟัซท ! ])
You gave in to me.
(ยู เกฝ อิน ทู มี)
Would you say the nights are far too long now?
(เวิด ยู เซ เดอะ ไนท แซร์ ฟา ทู ล็อง เนา)
[Faster, faster and fast!]
([ ฟาสเทอะ , ฟาสเทอะ แอ็นด ฟัซท ! ])

Your knife,
(ยุร ไนฟ ,)
My back!
(มาย แบ็ค !)
My gun,
(มาย กัน ,)
Your head!
(ยุร เฮ็ด !)
[x2]
([ x2 ])

You need a doctor baby,
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ ,)
You scared?
(ยู ซคา)
You need a doctor baby,
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ ,)
You scared?
(ยู ซคา)
You need a doctor baby,
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ ,)
You scared?
(ยู ซคา)
You need a doctor baby,
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ ,)
You scared,
(ยู ซคา ,)
You scared,
(ยู ซคา ,)
You scared!
(ยู ซคา !)
Yeah!
(เย่ !)
You need a doctor baby,
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ ,)
You scared!
(ยู ซคา !)
You need a doctor baby,
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ ,)
You scared!
(ยู ซคา !)
You need a doctor baby!
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ !)
You need a doctor baby!
(ยู นีด อะ ดอคเทอะ เบบิ !)
You scared!
(ยู ซคา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Final Episode (Let’s Change The Channel) คำอ่านไทย Asking Alexandria

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น