เนื้อเพลง X-Girlfriend คำอ่านไทย Mariah Carey

X-girlfriend you can’t have him
( เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู แค็นท แฮ็ฝ ฮิม)
It’s about time
(อิทซ อะเบาท ไทม)
That you found you a new man
(แดท ยู เฟานด ยู อะ นยู แม็น)
He’s moved on
(อีส มูฝ ออน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
X-girlfriend you don’t listen
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
[X-girlfriend]
([ เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ])
Stop trying
(ซท็อพ ทไรอิง)
He’s not gonna give in
(อีส น็อท กอนนะ กิฝ อิน)
He’s not yours anymore
(อีส น็อท ยุร แอนนี่มอ)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)

Hey x-girlfriend
(เฮ เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน)
It’s too bad when you had him
(อิทซ ทู แบ็ด ฮเว็น ยู แฮ็ด ฮิม)
Y’all thing didn’t work
(ยอล ธิง ดิ๊นอิน เวิค)
But he’s all mine now
(บัท อีส ซอร์ ไมน เนา)
So stop pursuing him
(โซ ซท็อพ เพอชิวลิงค์ ฮิม)
Before you get your feelings hurt
(บิโฟ ยู เก็ท ยุร ฟีลอิง เฮิท)
See our love is hot
(ซี เอ๊า ลัฝ อีส ฮ็อท)
And no, it won’t stop
(แอ็นด โน , อิท ว็อนท ซท็อพ)
Cause I got him on lock
(คอส ไอ ก็อท ฮิม ออน ล็อค)
And although he rejects you
(แอ็นด ออลโฑ ฮี ริเจคท ยู)
It don’t seem to affect you
(อิท ด้อนท์ ซีม ทู แอ็ฟเฟคท ยู)
Cause you just keep trying
(คอส ยู จัซท คีพ ทไรอิง)
To get wit him
(ทู เก็ท วิท ฮิม)

So don’t, don’t keep, keep calling
(โซ ด้อนท์ , ด้อนท์ คีพ , คีพ คอลลิง)
Hanging up the phone
(แฮงอิง อัพ เดอะ โฟน)
When I anwser I know it
(ฮเว็น นาย anwser ไอ โน อิท)
Tears you up inside and
(เทีย ยู อัพ อีนไซด แอ็นด)
Why do you sit in silence
(ฮไว ดู ยู ซิท อิน ไซเล็นซ)
On the other end
(ออน ดิ อัฑเออะ เอ็นด)
Till I hang up and you
(ทิล ไอ แฮ็ง อัพ แอ็นด ยู)
Predictably call right back again
(Predictably คอล ไรท แบ็ค อะเกน)

X-girlfriend you can’t have him
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู แค็นท แฮ็ฝ ฮิม)
It’s about time
(อิทซ อะเบาท ไทม)
That you found you a new man
(แดท ยู เฟานด ยู อะ นยู แม็น)
He’s moved on
(อีส มูฝ ออน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
X-girlfriend you don’t listen
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
[X-girlfriend]
([ เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ])
Stop trying
(ซท็อพ ทไรอิง)
He’s not gonna give in
(อีส น็อท กอนนะ กิฝ อิน)
He’s not yours anymore
(อีส น็อท ยุร แอนนี่มอ)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)

Hey x-girlfriend
(เฮ เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน)
Whatever your name is
(ฮว็อทเอฝเออะ ยุร เนม อีส)
I’m really not amused
(แอม ริแอ็ลลิ น็อท อัมยูส)
Cause the things you do
(คอส เดอะ ธิง ยู ดู)
Are very offensive
(อาร์ เฝริ อ็อฟเฟนซิฝ)
And sometimes straight up rude
(แอ็นด ซัมไทม์ ซทเรท อัพ รูด)
All those late night calls and notes
(ออล โฑส เลท ไนท คอล แซน โนท)
On his car
(ออน ฮิส คา)
Won’t get you anywhere
(ว็อนท เก็ท ยู เอนอิฮแว)
You can call his mom
(ยู แค็น คอล ฮิส มัม)
As much as you want
(แอ็ส มัช แอ็ส ยู ว็อนท)
And he won’t really care
(แอ็นด ฮี ว็อนท ริแอ็ลลิ แค)

So don’t, don’t keep, keep calling
(โซ ด้อนท์ , ด้อนท์ คีพ , คีพ คอลลิง)
Hanging up the phone
(แฮงอิง อัพ เดอะ โฟน)
When I anwser I know it
(ฮเว็น นาย anwser ไอ โน อิท)
Tears you up inside and
(เทีย ยู อัพ อีนไซด แอ็นด)
Why do you sit in silence
(ฮไว ดู ยู ซิท อิน ไซเล็นซ)
On the other end
(ออน ดิ อัฑเออะ เอ็นด)
Till I hang up and you
(ทิล ไอ แฮ็ง อัพ แอ็นด ยู)
Predictably call right back again
(Predictably คอล ไรท แบ็ค อะเกน)

X-girlfriend you can’t have him
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู แค็นท แฮ็ฝ ฮิม)
It’s about time
(อิทซ อะเบาท ไทม)
That you found you a new man
(แดท ยู เฟานด ยู อะ นยู แม็น)
He’s moved on
(อีส มูฝ ออน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
X-girlfriend you don’t listen
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
[X-girlfriend]
([ เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ])
Stop trying
(ซท็อพ ทไรอิง)
He’s not gonna give in
(อีส น็อท กอนนะ กิฝ อิน)
He’s not yours anymore
(อีส น็อท ยุร แอนนี่มอ)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)

I understand why
(ไอ อันเดิซแทนด ฮไว)
[I understand why]
([ ไอ อันเดิซแทนด ฮไว ])
You want him back
(ยู ว็อนท ฮิม แบ็ค)
But you don’t know
(บัท ยู ด้อนท์ โน)
Our love’s too strong
(เอ๊า ลัฝ ทู ซทร็อง)
For you to penetrate
(ฟอ ยู ทู เพนอิทเรท)
It’s too late
(อิทซ ทู เลท)
He’s not your baby nomore
(อีส น็อท ยุร เบบิ nomore)

X girlfriend
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน)
X girlfriend
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน)
[It’s tumblin’ down]
([ อิทซ ทัมบิน เดาน ])
X girlfriend
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน)
[X girlfriend]
([ เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ])
[Don’t listen]
([ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ])
X girlfriend
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน)
See I’m not gonna give in
(ซี แอม น็อท กอนนะ กิฝ อิน)

X-girlfriend you can’t have him
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู แค็นท แฮ็ฝ ฮิม)
It’s about time
(อิทซ อะเบาท ไทม)
That you found you a new man
(แดท ยู เฟานด ยู อะ นยู แม็น)
He’s moved on
(อีส มูฝ ออน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
X-girlfriend you don’t listen
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
Stop trying
(ซท็อพ ทไรอิง)
He’s not gonna give in
(อีส น็อท กอนนะ กิฝ อิน)
He’s not yours anymore
(อีส น็อท ยุร แอนนี่มอ)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)

X-girlfriend you can’t have him
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู แค็นท แฮ็ฝ ฮิม)
It’s about time
(อิทซ อะเบาท ไทม)
That you found you a new man
(แดท ยู เฟานด ยู อะ นยู แม็น)
He’s moved on
(อีส มูฝ ออน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
X-girlfriend you don’t listen
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
Stop trying
(ซท็อพ ทไรอิง)
He’s not gonna give in
(อีส น็อท กอนนะ กิฝ อิน)
He’s not yours anymore
(อีส น็อท ยุร แอนนี่มอ)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)

X-girlfriend you can’t have him
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู แค็นท แฮ็ฝ ฮิม)
It’s about time
(อิทซ อะเบาท ไทม)
That you found you a new man
(แดท ยู เฟานด ยู อะ นยู แม็น)
He’s moved on
(อีส มูฝ ออน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)

X-girlfriend you don’t listen
(เอ๊กซฺ เกลิลเฟรน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
Stop trying
(ซท็อพ ทไรอิง)
He’s not gonna give in
(อีส น็อท กอนนะ กิฝ อิน)
He’s not yours anymore
(อีส น็อท ยุร แอนนี่มอ)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โน)
You gotta let him go
(ยู กอททะ เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
Let him go
(เล็ท ฮิม โก)
No
(โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X-Girlfriend คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น