เนื้อเพลง Ring The Alarm คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Ring the alarm
( ริง ดิ อะลาม)
I been through this too long
(ไอ บีน ธรู ดีซ ทู ล็อง)
But I’ll be damned if I see another chick on your arm
(บัท แอล บี แด็ม อิฟ ฟาย ซี แอะนัธเออะ ชิค ออน ยุร อาม)

Won’t you ring the alarm
(ว็อนท ยู ริง ดิ อะลาม)
I been through this too long
(ไอ บีน ธรู ดีซ ทู ล็อง)
But I’ll be damned if I see another chick on your arm
(บัท แอล บี แด็ม อิฟ ฟาย ซี แอะนัธเออะ ชิค ออน ยุร อาม)

She go be rockin’ chinchilla coats
(ชี โก บี รอคกิน ชินชีลละ โคท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She gone have the house by the coast [?]
(ชี กอน แฮ็ฝ เดอะ เฮาซ ไบ เดอะ โคซท [ ])
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go take everything I own
(ชี โก เทค เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if I let you go
(แด็ม อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)

She gone rock them VVS stones
(ชี กอน ร็อค เฑ็ม VVS ซโทน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
In the ‘Bach or the Rolls
(อิน เดอะ บากคฺ ออ เดอะ โรล)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go pocket everything I caught [profit everything I bought?]
(ชี โก พอคเค็ท เอ๊วี่ติง ไอ คอท [ พรอฟอิท เอ๊วี่ติง ไอ บอท ])
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if let you go
(แด็ม อิฟ เล็ท ยู โก)

Tell me how should I feel
(เท็ล มี เฮา เชิด ดาย ฟีล)
When I know what I know
(ฮเว็น นาย โน ว็อท ไอ โน)
And my female intuition
(แอ็นด มาย ฟีเมล อินทิวอีฌอัน)
Telling me you a dog
(เทลลิง มี ยู อะ ด็อก)
People told me bout the flames
(พี๊เพิ่ล โทลด มี เบาท เดอะ ฟเลม)
I couldn’t see through the smoke
(ไอ คูดซึ่น ซี ธรู เดอะ ซโมค)
When I need answers, accusations
(ฮเว็น นาย นีด อานเซอะ , แอคยุเสฌัน)
What you mean you gone choke?
(ว็อท ยู มีน ยู กอน โชค)

You can’t stay, you gotta go
(ยู แค็นท ซเท , ยู กอททะ โก)
Ain’t no other chick spending your dough
(เอน โน อัฑเออะ ชิค ซเพ็นดิง ยุร โด)
This is taking a toll
(ดีซ ซิส เทคอิง อะ โทล)
The way the story unfolds
(เดอะ เว เดอะ ซโทริ อันโฟลด)
Not the picture perfect movie everyone would have saw [?]
(น็อท เดอะ พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท มูวี่ เอ๊วี่วัน เวิด แฮ็ฝ ซอ [ ])

She go be rockin’ chinchilla coats
(ชี โก บี รอคกิน ชินชีลละ โคท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She gone have the house by the coast
(ชี กอน แฮ็ฝ เดอะ เฮาซ ไบ เดอะ โคซท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go take everything I own
(ชี โก เทค เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if I go
(แด็ม อิฟ ฟาย โก)

She gone rock them VVS stones
(ชี กอน ร็อค เฑ็ม VVS ซโทน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
In the ‘Bach or the Rolls
(อิน เดอะ บากคฺ ออ เดอะ โรล)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go pocket everything I taught [?]
(ชี โก พอคเค็ท เอ๊วี่ติง ไอ ทอท [ ])
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if let you go
(แด็ม อิฟ เล็ท ยู โก)

Ring the alarm
(ริง ดิ อะลาม)
I been through this too long
(ไอ บีน ธรู ดีซ ทู ล็อง)
But I’ll be damned if I see another chick on your arm
(บัท แอล บี แด็ม อิฟ ฟาย ซี แอะนัธเออะ ชิค ออน ยุร อาม)

Won’t you ring the alarm
(ว็อนท ยู ริง ดิ อะลาม)
I been through this too long
(ไอ บีน ธรู ดีซ ทู ล็อง)
But I’ll be damned if I see another chick on your arm
(บัท แอล บี แด็ม อิฟ ฟาย ซี แอะนัธเออะ ชิค ออน ยุร อาม)

Tell me how should I feel
(เท็ล มี เฮา เชิด ดาย ฟีล)
When you made me belong
(ฮเว็น ยู เมด มี บิลอง)
And the thought of you just touching her
(แอ็นด เดอะ ธอท อ็อฝ ยู จัซท ทัชชิง เฮอ)
Is what I hate most
(อีส ว็อท ไอ เฮท โมซท)
I don’t want you but I want it and I can’t let it go
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู บัท ไอ ว็อนท ดิธ แอ็นด ดาย แค็นท เล็ท ดิธ โก)
To know you give it to her like you gave it to me, come on
(ทู โน ยู กิฝ อิท ทู เฮอ ไลค ยู เกฝ อิท ทู มี , คัมมอน)

He’s so arrogant and bold
(อีส โซ แอโระแก็นท แอ็นด โบลด)
She go love that sh*t I know
(ชี โก ลัฝ แดท ฌะ *ที ไอ โน)
I done put in a call
(ไอ ดัน พัท อิน อะ คอล)
Time to ring the alarm
(ไทม ทู ริง ดิ อะลาม)
Cause you ain’t never seen a fire like the one I’m gone cause
(คอส ยู เอน เนฝเวอะ ซีน อะ ไฟร ไลค ดิ วัน แอม กอน คอส)

She go be rockin’ chinchilla coats
(ชี โก บี รอคกิน ชินชีลละ โคท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She gone have the house by the coast
(ชี กอน แฮ็ฝ เดอะ เฮาซ ไบ เดอะ โคซท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go take everything I own
(ชี โก เทค เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if I let you go
(แด็ม อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)

She gone rock them VVS stones
(ชี กอน ร็อค เฑ็ม VVS ซโทน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
In the ‘Bach or the Rolls
(อิน เดอะ บากคฺ ออ เดอะ โรล)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go pocket everything I caught [profit everything I bought?]
(ชี โก พอคเค็ท เอ๊วี่ติง ไอ คอท [ พรอฟอิท เอ๊วี่ติง ไอ บอท ])
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if let you go
(แด็ม อิฟ เล็ท ยู โก)

How can you look at me
(เฮา แค็น ยู ลุค แกท มี)
And not see all the things that I kept only just for you
(แอ็นด น็อท ซี ออล เดอะ ธิง แดท ไอ เค็พท โอ๊นลี่ จัซท ฟอ ยู)
Why would you risk it baby that the price I done paid
(ฮไว เวิด ยู ริซค อิท เบบิ แดท เดอะ พไรซ ไอ ดัน เพลด)
Cause this is my show and I won’t let you go
(คอส ดีซ ซิส มาย โฌ แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท ยู โก)
I done been paid for it, and it’s mine
(ไอ ดัน บีน เพลด ฟอ อิท , แอ็นด อิทซ ไมน)
How could you look at me
(เฮา เคิด ยู ลุค แกท มี)
And not see all the things
(แอ็นด น็อท ซี ออล เดอะ ธิง)

She go be rockin’ chinchilla coats
(ชี โก บี รอคกิน ชินชีลละ โคท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She gone have the house by the coast
(ชี กอน แฮ็ฝ เดอะ เฮาซ ไบ เดอะ โคซท)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
She go take everything I own
(ชี โก เทค เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
If I let you go
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Damned if I let you go
(แด็ม อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring The Alarm คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น