เนื้อเพลง Through Glass คำอ่านไทย Stone Sour

I’m looking at you through the glass…
( แอม ลุคอิง แอ็ท ยู ธรู เดอะ กลัซ)
Don’t know how much time has passed
(ด้อนท์ โน เฮา มัช ไทม แฮ็ส พาซ)
Oh god it feels like forever
(โอ ก็อด ดิท ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ)
But no one ever tells you that forever
(บัท โน วัน เอฝเออะ เท็ล ยู แดท เฟาะเรฝเออะ)
Feels like home sitting all alone inside your head
(ฟีล ไลค โฮม ซีททิง ออล อะโลน อีนไซด ยุร เฮ็ด)

How do you feel? That is the question
(เฮา ดู ยู ฟีล แดท อีส เดอะ คเวซชัน)
But i forget.. you dont expect and easy answer
(บัท ไอ เฟาะเกท ยู ด้อนท์ เอ็คซเพคท แอ็นด อีสอิ อานเซอะ)
When something like a soul becomes
(ฮเว็น ซัมติง ไลค เก โซล บิคัม)
Initialized and folded up like paper dolls and little notes
(Initialized แอ็นด โฟลด อัพ ไลค เพเพอะ ด็อล แซน ลิ๊ทเทิ่ล โนท)
You cant expect a bit of hope
(ยู แค็นท เอ็คซเพคท ดา บิท อ็อฝ โฮพ)
And while your outside looking in
(แอ็นด ฮไวล ยุร เอาทไซด ลุคอิง อิน)
Describing what you see
(Describings ว็อท ยู ซี)
Remember what your staring at is me
(ริเมมเบอะ ว็อท ยุร ซแทริง แอ็ท อีส มี)

Cause I’m looking at you through the glass…
(คอส แอม ลุคอิง แอ็ท ยู ธรู เดอะ กลัซ)
Don’t know how much time has passed
(ด้อนท์ โน เฮา มัช ไทม แฮ็ส พาซ)
All i know is that it feels like forever
(ออล ไอ โน อีส แดท ดิธ ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ)
When no one ever tells you that forever
(ฮเว็น โน วัน เอฝเออะ เท็ล ยู แดท เฟาะเรฝเออะ)
Feels like home, sitting all alone inside your head
(ฟีล ไลค โฮม , ซีททิง ออล อะโลน อีนไซด ยุร เฮ็ด)

How much is real? So much to question
(เฮา มัช อีส ริแอ็ล โซ มัช ทู คเวซชัน)
And never dare make up the mannequins
(แอ็นด เนฝเวอะ แด เมค อัพ เดอะ แมนเนะคิน)
Contaminating everything
(Contaminatings เอ๊วี่ติง)
When thought came from the heart
(ฮเว็น ธอท เคม ฟร็อม เดอะ ฮาท)
It never did right from the start
(อิท เนฝเวอะ ดิด ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Just listen to the noises
(จัซท ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ นอยส)
[No more sad voices]
([ โน โม แซ็ด ฝอยซ ])
Before you tell yourself
(บิโฟ ยู เท็ล ยุรเซลฟ)
Its just a different scene
(อิทซ จัซท ดา ดีฟเฟอะเร็นท ซีน)
Remember its just different from what you’ve seen
(ริเมมเบอะ อิทซ จัซท ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ว็อท ยู๊ฟ ซีน)

Im looking at you through the glass…
(แอม ลุคอิง แอ็ท ยู ธรู เดอะ กลัซ)
Don’t know how much time has passed
(ด้อนท์ โน เฮา มัช ไทม แฮ็ส พาซ)
And all i know is that it feels like forever
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส แดท ดิธ ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ)
When no one ever tells you that forever
(ฮเว็น โน วัน เอฝเออะ เท็ล ยู แดท เฟาะเรฝเออะ)
Feels like home, sitting all alone inside your head
(ฟีล ไลค โฮม , ซีททิง ออล อะโลน อีนไซด ยุร เฮ็ด)

And its the starrrssss
(แอ็นด อิทซ เดอะ starrrssss)
The sttarrrsss
(เดอะ sttarrrsss)
That shine for you
(แดท ไฌน ฟอ ยู)
And its the starrrssss
(แอ็นด อิทซ เดอะ starrrssss)
The sttarrrsss
(เดอะ sttarrrsss)
That lie to you.. yeah-ah
(แดท ไล ทู ยู เย่ อา)

I’m looking at you through the glass…
(แอม ลุคอิง แอ็ท ยู ธรู เดอะ กลัซ)
Don’t know how much time has passed
(ด้อนท์ โน เฮา มัช ไทม แฮ็ส พาซ)
Oh god it feels like forever
(โอ ก็อด ดิท ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ)
But no one ever tells you that forever
(บัท โน วัน เอฝเออะ เท็ล ยู แดท เฟาะเรฝเออะ)
Feels like home, sitting all alone inside your head
(ฟีล ไลค โฮม , ซีททิง ออล อะโลน อีนไซด ยุร เฮ็ด)

Cause I’m looking at you through the glass…
(คอส แอม ลุคอิง แอ็ท ยู ธรู เดอะ กลัซ)
Don’t know how much time has passed
(ด้อนท์ โน เฮา มัช ไทม แฮ็ส พาซ)
All i know is that it feels like forever
(ออล ไอ โน อีส แดท ดิธ ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ)
But no one ever tells you that forever
(บัท โน วัน เอฝเออะ เท็ล ยู แดท เฟาะเรฝเออะ)
feels like home, sitting all alone inside your heaaaaddd
(ฟีล ไลค โฮม , ซีททิง ออล อะโลน อีนไซด ยุร heaaaaddd)

And its the starrrssss
(แอ็นด อิทซ เดอะ starrrssss)
The sttarrrsss
(เดอะ sttarrrsss)
That shine for you.. yeah-ah
(แดท ไฌน ฟอ ยู เย่ อา)
And its the starrrssss
(แอ็นด อิทซ เดอะ starrrssss)
The sttarrrsss
(เดอะ sttarrrsss)
That lie to you.. yeah-ah
(แดท ไล ทู ยู เย่ อา)

And its the starrrssss
(แอ็นด อิทซ เดอะ starrrssss)
The sttarrrsss
(เดอะ sttarrrsss)
That shine for you.. yeah-ah
(แดท ไฌน ฟอ ยู เย่ อา)
And its the starrrssss
(แอ็นด อิทซ เดอะ starrrssss)
The sttarrrsss
(เดอะ sttarrrsss)
That lie to you.. yeah-ah yeah
(แดท ไล ทู ยู เย่ อา เย่)

Ohhhoh the starrs
(Ohhhoh เดอะ starrs)
Ohhh oh the starrrrs that liieee
(โอ้ โอ เดอะ starrrrs แดท liieee)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Through Glass คำอ่านไทย Stone Sour

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น