เนื้อเพลง Wth>You คำอ่านไทย Linkin Park

[Chester]
( [ เชสเตอร์ ])
Come on!!
(คัมมอน ! !)

[Mike]
([ ไมค ])
I woke up in a dream today
(ไอ โวค อัพ อิน อะ ดรีม ทุเด)
To the cold of the static, put my cold feet on the floor
(ทู เดอะ โคลด อ็อฝ เดอะ ซแททอิค , พัท มาย โคลด ฟีท ออน เดอะ ฟโล)
Forgot all about yesterday
(เฟาะกอท ดอร์ อะเบาท เยซเทอะดิ)
Remembering I’m pretending to be where i’m not anymore
(รัเมมเบอร์ริง แอม พรีเทนดิง ทู บี ฮแว แอม น็อท แอนนี่มอ)
A little taste of hypocrisy
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทซท อ็อฝ ฮิพอคริซิ)
And I’m left in the wake of the mistake slow to react
(แอ็นด แอม เล็ฟท อิน เดอะ เวค อ็อฝ เดอะ มิซเทค ซโล ทู ริแอคท)
Even though you’re so close to me
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ โซ คโลส ทู มี)
You’re still so distant and I can’t bring you back
(ยัวร์ ซทิล โซ ดีซแท็นท แอ็นด ดาย แค็นท บริง ยู แบ็ค)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
It’s true the way I feel
(อิทซ ทรู เดอะ เว ไอ ฟีล)
Was promised by your face
(วอส พรอมอิซ ไบ ยุร เฟซ)
The sound of your voice
(เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฝอยซ)
Painted on my memories
(เพนท ออน มาย เมรโมรี)
Even if you’re not with me
(อีเฝ็น อิฟ ยัวร์ น็อท วิฑ มี)
I’m with you
(แอม วิฑ ยู)

[Mike]
([ ไมค ])
You now I see keeping everything inside
(ยู เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
With you
(วิฑ ยู)
You now I see even when I close my eyes
(ยู เนา ไอ ซี อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
With you [2x]
(วิฑ ยู [ 2x ])

[Mike]
([ ไมค ])
I hit you and you hit me back
(ไอ ฮิท ยู แอ็นด ยู ฮิท มี แบ็ค)
And we fall to the floor the rest of the day stands still
(แอ็นด วี ฟอล ทู เดอะ ฟโล เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เด ซแท็นด ซทิล)
Fine line between this and that
(ไฟน ไลน บีทวิน ดีซ แซน แดท)
But when things go wrong I pretend that the past isn’t real
(บัท ฮเว็น ธิง โก ร็อง ไอ พริเทนด แดท เดอะ พาซท อีสซึ่น ริแอ็ล)
I’m trapped in this memory
(แอม แทร๊พ อิน ดีซ เมมโอะริ)
And I’m left in the wake of the mistake slow to react
(แอ็นด แอม เล็ฟท อิน เดอะ เวค อ็อฝ เดอะ มิซเทค ซโล ทู ริแอคท)
Even though you’re close to me
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ คโลส ทู มี)
You’re still so distant and I can’t bring you back
(ยัวร์ ซทิล โซ ดีซแท็นท แอ็นด ดาย แค็นท บริง ยู แบ็ค)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
Iit’s true the way I feel
(Iits ทรู เดอะ เว ไอ ฟีล)
Was promised by your face
(วอส พรอมอิซ ไบ ยุร เฟซ)
Tthe sound of your voicepainted on my memories
(Tthe เซานด อ็อฝ ยุร voicepainted ออน มาย เมรโมรี)
Eeven if you’re not with me
(Eeven อิฟ ยัวร์ น็อท วิฑ มี)
I’m with you
(แอม วิฑ ยู)

[Mike]
([ ไมค ])
You now I see keeping everything inside
(ยู เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
With you
(วิฑ ยู)
You now I see even when I close my eyes
(ยู เนา ไอ ซี อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
With you [2x]
(วิฑ ยู [ 2x ])

[Aceyalone]
([ Aceyalone ])
I won’t let you control my fate
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู ค็อนทโรล มาย เฟท)
While I’m holding the weight of the world on my conscience
(ฮไวล แอม โฮลดิง เดอะ เวท อ็อฝ เดอะ เวิลด ออน มาย คอนเฌ็นซ)
I won’t just sit here and wait
(ไอ ว็อนท จัซท ซิท เฮียร แอ็นด เวท)
While you weighing your options you’re making a fool of me
(ฮไวล ยู เวงอิง ยุร ออพฌัน ยัวร์ เมคอิง อะ ฟูล อ็อฝ มี)
You didn’t dare try to say
(ยู ดิ๊นอิน แด ทไร ทู เซ)
That you don’t care you solemnly swear not to follow me there
(แดท ยู ด้อนท์ แค ยู ซอลเอ็มลิ ซแว น็อท ทู ฟอลโล มี แดร์)
It ain’t like me to beg on my knees
(อิท เอน ไลค มี ทู เบ็ก ออน มาย นี)
Oh, please, oh baby, please that’s not how I’m doing things
(โอ , พลีส , โอ เบบิ , พลีส แด๊ท น็อท เฮา แอม ดูอิง ธิง)
No I’m not upset, no I’m not angry
(โน แอม น็อท อัพเซ็ฑ , โน แอม น็อท แองกริ)
I know love is love, love sometimes it pains me
(ไอ โน ลัฝ อีส ลัฝ , ลัฝ ซัมไทม์ ซิท เพน มี)
With or without you I’ll always be with you
(วิฑ ออ วิเฑาท ยู แอล ออลเว บี วิฑ ยู)
You’ll never forget me, I’m keeping you with me
(โยว เนฝเวอะ เฟาะเกท มี , แอม คีพอิง ยู วิฑ มี)
No I won’t let you take me to the end of my rope while you burn
(โน ไอ ว็อนท เล็ท ยู เทค มี ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โรพ ฮไวล ยู เบิน)
And torture my soul
(แอ็นด ทอเชอะ มาย โซล)
No I’m not your puppet and no, no, no I won’t let you go
(โน แอม น็อท ยุร พัพเพ็ท แอ็นด โน , โน , โน ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
No matter how far we’ve come
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา หวีบ คัม)
I can’t wait to see tomorrow
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ทุมอโร)
No matter how far we’ve come I
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา หวีบ คัม ไอ)
I can’t wait to see tomorrow
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ทุมอโร)
With you
(วิฑ ยู)

[Mike]
([ ไมค ])
You now I see keeping everything inside
(ยู เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
With you
(วิฑ ยู)
You now I see even when i close my eyes
(ยู เนา ไอ ซี อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
With you [2x]
(วิฑ ยู [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wth>You คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น