เนื้อเพลง Machine Gun Funk คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Verse One:]
( [ เฝิซ วัน : ])

So you wanna be h*rdcore
(โซ ยู วอนนา บี เฮส *rdcore)
With your hat to the back, talkin bout the gats in your raps
(วิฑ ยุร แฮ็ท ทู เดอะ แบ็ค , ทอคกิ่น เบาท เดอะ แกท ซิน ยุร แร็พ)
But I can’t feel that h*rdcore appeal
(บัท ไอ แค็นท ฟีล แดท เฮส *rdcore แอ็พพีล)
that you’re screamin, baby I’m dreamin
(แดท ยัวร์ สครีมมิน , เบบิ แอม ดรีมมิน)
This ain’t Christopher Williams, still some
(ดีซ เอน Christopher วิลเลี่ยม , ซทิล ซัม)
MC’s got to feel one, caps I got to peel some
(เมซีสฺ ก็อท ทู ฟีล วัน , แค็พ ซาย ก็อท ทู พีล ซัม)
To let n*ggaz know… that if you f*ck with Big-and-Heavy
(ทู เล็ท เอ็น *ggaz โน แดท อิฟ ยู เอฟ *ck วิฑ บิก แอ็นด เฮฝอิ)
I get up in that ass like a wedgie
(ไอ เก็ท อัพ อิน แดท อาซ ไลค เก wedgie)
Says who? Says me, the lyrical
(เซ ฮู เซ มี , เดอะ ลีริแค็ล)
N*ggaz sayin, ” Biggie off the street, it’s a miracle ”
(เอ็น *ggaz เซย์อิน , ” บิ๊กกี้ ออฟฟ เดอะ ซทรีท , อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล “)
Left the drugs alone, took the thugs along with me
(เล็ฟท เดอะ ดรัก อะโลน , ทุค เดอะ ธัก อะลอง วิฑ มี)
Just for n*ggaz actin shifty
(จัซท ฟอ เอ็น *ggaz แอสติน ฌีฟทิ)
Sticks and stones break bones, but the gat’ll kill you quicker
(ซทิค แซน ซโทน บเรค บอน , บัท เดอะ gatll คิล ยู ควิกเกอร์)
Especially when I’m drunk off the liquor
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น แอม ดรังค ออฟฟ เดอะ ลีคเออะ)
Smokin funk by the boxes, packin glocks is
(สโมกิน ฟังค ไบ เดอะ บ็อกซ , แพคกิน คล็อก ซิส)
natural to eat you n*ggaz like chocolates
(แนชแร็ล ทู อีท ยู เอ็น *ggaz ไลค ชอคโอะลิท)
The funk baby
(เดอะ ฟังค เบบิ)

[Chorus [repeats 8X]]
([ โครัซ [ ริพีท 8X ] ])

” I live for the funk, I’ll die for the funk ” [LOTUG, Chief Rocka]
(” ไอ ไลฝ ฟอ เดอะ ฟังค , แอล ได ฟอ เดอะ ฟังค ” [ LOTUG , ชีฟ รอคกา ])

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

All I want is b*tches, big booty b*tches
(ออล ไอ ว็อนท อีส บี *tches , บิก บูทิ บี *tches)
Used to sell crack, so I could stack my riches
(ยูซ ทู เซ็ล คแร็ค , โซ ไอ เคิด ซแท็ค มาย ริชอิส)
Now I pack gats, to stop all the snitches
(เนา ไอ แพ็ค แกท , ทู ซท็อพ ออล เดอะ สนิทเชด)
from stayin in my business, what is this? Relentless
(ฟร็อม สเตยิน อิน มาย บีสเน็ซ , ว็อท อีส ดีซ ริเลนทเล็ซ)
approach, to know if I’m broke or not
(แอ็พโรช , ทู โน อิฟ แอม บโรค ออ น็อท)
Just cause I joke and smoke a lot
(จัซท คอส ไอ โจค แอ็นด ซโมค เก ล็อท)
Don’t mean I don’t tote the glock
(ด้อนท์ มีน นาย ด้อนท์ tote เดอะ คล็อก)
Sixteen shots for my n*ggaz in the pen
(ซิคซทีน ฌ็อท ฟอ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เพ็น)
Until we motherf*ckin meet again
(อันทีล วี motherf*ckin มีท อะเกน)
Huh, I’m doin rhymes now, f*ck the crimes now
(ฮู , แอม โดย ไรม เนา , เอฟ *ck เดอะ คไรม เนา)
Come on the ave, I’m real hard to find now
(คัมมอน ดิ อาเฝ , แอม ริแอ็ล ฮาด ทู ไฟนด เนา)
Cause I’m knee deep in the beats
(คอส แอม นี ดีพ อิน เดอะ บีท)
In the Land Cruiser Jeep with the Mac-10 by the seats
(อิน เดอะ แล็นด ครูสเออะ จีพ วิฑ เดอะ แมค เทน ไบ เดอะ ซีท)
For the jackers, the jealous ass crackers in the [car sirens]
(ฟอ เดอะ jackers , เดอะ เจลอัซ อาซ คแรคเคอะ ซิน เดอะ [ คา ไซเร็น ])
I’ll make you prove that it’s bulletproof
(แอล เมค ยู พรูฝ แดท อิทซ บอลเลดพรูฝ)
Hold ya head, cause when you hit the bricks
(โฮลด ยา เฮ็ด , คอส ฮเว็น ยู ฮิท เดอะ บริค)
I got gin, mad blunts, and b*tches s*ckin d*ck
(ไอ ก็อท จิน , แม็ด บลันท , แอ็นด บี *tches เอส *ckin d*ck)
The funk baby
(เดอะ ฟังค เบบิ)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

So I guess you know the story, the rap-side, crack-side
(โซ ไอ เก็ซ ยู โน เดอะ ซโทริ , เดอะ แร็พ ไซด , คแร็ค ไซด)
How I smoked funk, smacked b*tches on the backside
(เฮา ไอ ซโมค ฟังค , ซแม็ค บี *tches ออน เดอะ แบคไซต์)
Bed-Stuy, the place where my head rests
(เบ็ด สตูย , เดอะ พเลซ ฮแว มาย เฮ็ด เร็ซท)
Fifty shot clip if a n*gga wan’ test
(ฟีฟทิ ฌ็อท คลิพ อิฟ อะ เอ็น *gga ว็อน เท็ซท)
The rocket launcher, Biggie stomped ya
(เดอะ รอคเค็ท launcher , บิ๊กกี้ สตอมพฺยา)
High as a motherf*ckin helicopter
(ไฮ แอ็ส ซา motherf*ckin เฮลอิคอพเทอะ)
That’s why I pack a nina, f*ck a misdeameanor
(แด๊ท ฮไว ไอ แพ็ค กา นี้นา , เอฟ *ck กา misdeameanor)
Beatin motherf*ckers like Ike beat Tina
(บีดิน motherf*ckers ไลค Ike บีท ทีน่า)
[What’s Love, Got to Do]
([ ว็อท ลัฝ , ก็อท ทู ดู ])
when I’m rippin all through your whole crew
(ฮเว็น แอม ริพปิน ออล ธรู ยุร โฮล ครู)
Strapped like bamboo, but I don’t sling guns
(สแตปชฺ ไลค แบ็มบู , บัท ไอ ด้อนท์ ซลิง กัน)
I got bags of funk, and it’s sellin by the tons
(ไอ ก็อท แบ็ก อ็อฝ ฟังค , แอ็นด อิทซ เซลลิน ไบ เดอะ ท็อง)
N*ggaz wanna know, how I live the mack life
(เอ็น *ggaz วอนนา โน , เฮา ไอ ไลฝ เดอะ แมกคฺ ไลฟ)
Making money smoking mics like crack pipes
(เมคอิง มันอิ สโมคกิ้ง ไมคะ ไลค คแร็ค ไพพ)
It’s type simple and plain to maintain
(อิทซ ไทพ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด พเลน ทู เมนเทน)
I add a little funk to the brain
(ไอ แอ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟังค ทู เดอะ บเรน)
The funk baby
(เดอะ ฟังค เบบิ)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Machine Gun Funk คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น