เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

[loud scream]
( [ เลาด ซครีม ])

Caught up in this madness too blind to see
(คอท อัพ อิน ดีซ แมดเน็ซ ทู บไลนด ทู ซี)
Woke animal feelings in me
(โวค แอนอิแม็ล ฟีลอิง ซิน มี)
Took over my sense and I lost control
(ทุค โอเฝอะ มาย เซ็นซ แอ็นด ดาย ล็อซท ค็อนทโรล)
I’ll taste your blood tonight
(แอล เทซท ยุร บลัด ทุไนท)

You know I make you wanna scream
(ยู โน ไอ เมค ยู วอนนา ซครีม)
You know I make you wanna run from me baby
(ยู โน ไอ เมค ยู วอนนา รัน ฟร็อม มี เบบิ)
but now it’s too late you’ve wasted all your time
(บัท เนา อิทซ ทู เลท ยู๊ฟ ว็อซท ออล ยุร ไทม)

Relax while you’re closing your eyes to me
(ริแลคซ ฮไวล ยัวร์ โครสซิง ยุร ไอ ทู มี)
So warm as I’m setting you free
(โซ วอม แอ็ส แอม เซททิง ยู ฟรี)
With your arms by your side there’s no struggling
(วิฑ ยุร อาม ไบ ยุร ไซด แดร์ โน ซทรักกลิง)
Pleasure’s all mine this time
(พเลฉเออะ ซอร์ ไมน ดีซ ไทม)

You know I make you wanna scream
(ยู โน ไอ เมค ยู วอนนา ซครีม)
You know I make you wanna run from me baby
(ยู โน ไอ เมค ยู วอนนา รัน ฟร็อม มี เบบิ)
but now it’s too late you’ve wasted all your time
(บัท เนา อิทซ ทู เลท ยู๊ฟ ว็อซท ออล ยุร ไทม)

Cherishing, those feelings pleasuring
(Cherishings , โฑส ฟีลอิง pleasurings)
Cover me, unwanted clemency
(คัฝเออะ มี , อันวอนทิด คเลมเอ็นซิ)
Scream till there’s silence
(ซครีม ทิล แดร์ ไซเล็นซ)
Scream while there’s life left, vanishing
(ซครีม ฮไวล แดร์ ไลฟ เล็ฟท , vanishings)
Scream from the pleasure unmask your desire
(ซครีม ฟร็อม เดอะ พเลฉเออะ อันมาซค ยุร ดิไสร)
perishing
(perishings)

We’ve all had a time where we’ve lost control
(หวีบ ออล แฮ็ด อะ ไทม ฮแว หวีบ ล็อซท ค็อนทโรล)
We’ve all had our time to grow
(หวีบ ออล แฮ็ด เอ๊า ไทม ทู กโร)
I’m hoping I’m wrong but I know I’m right
(แอม โฮพปิง แอม ร็อง บัท ไอ โน แอม ไรท)
I’ll hunt again one night
(แอล ฮันท อะเกน วัน ไนท)

You know I make you wanna scream
(ยู โน ไอ เมค ยู วอนนา ซครีม)
You know I make you wanna run from me baby
(ยู โน ไอ เมค ยู วอนนา รัน ฟร็อม มี เบบิ)
but now it’s too late you’ve wasted all your time
(บัท เนา อิทซ ทู เลท ยู๊ฟ ว็อซท ออล ยุร ไทม)

Cherishing, those feelings pleasuring
(Cherishings , โฑส ฟีลอิง pleasurings)
Cover me, unwanted clemency
(คัฝเออะ มี , อันวอนทิด คเลมเอ็นซิ)
Scream till there’s silence
(ซครีม ทิล แดร์ ไซเล็นซ)
Scream while there’s life left, vanishing
(ซครีม ฮไวล แดร์ ไลฟ เล็ฟท , vanishings)
Scream from the pleasure unmask your desire
(ซครีม ฟร็อม เดอะ พเลฉเออะ อันมาซค ยุร ดิไสร)
perishing
(perishings)

Some live repressing their instinctive feelings
(ซัม ไลฝ repressings แด อีนซทีงทิฝ ฟีลอิง)
Protest the way we’re built don’t point the blame on me
(พโรเท็ซท เดอะ เว เวีย บิลท ด้อนท์ พอยนท เดอะ บเลม ออน มี)

Scream, Scream, Scream the way you would
(ซครีม , ซครีม , ซครีม เดอะ เว ยู เวิด)
if I ravaged your body
(อิฟ ฟาย แรฝอิจ ยุร บอดอิ)
Scream, Scream, Scream the way you would if I ravaged
(ซครีม , ซครีม , ซครีม เดอะ เว ยู เวิด อิฟ ฟาย แรฝอิจ)
your mind
(ยุร ไมนด)

Cherishing, those feelings pleasuring
(Cherishings , โฑส ฟีลอิง pleasurings)
Cover me, unwanted clemency
(คัฝเออะ มี , อันวอนทิด คเลมเอ็นซิ)
Scream till there’s silence
(ซครีม ทิล แดร์ ไซเล็นซ)
Scream while there’s life left, vanishing
(ซครีม ฮไวล แดร์ ไลฟ เล็ฟท , vanishings)
Scream from the pleasure unmask your desire
(ซครีม ฟร็อม เดอะ พเลฉเออะ อันมาซค ยุร ดิไสร)
perishing
(perishings)

this madness,this madness,this madness,weve lost control,lost control,this madness,this madness,ill hunt again one night, this madness, ill hunt again one night
(ดีซ แมดเน็ซ , ดีซ แมดเน็ซ , ดีซ แมดเน็ซ , หวีบ ล็อซท ค็อนทโรล , ล็อซท ค็อนทโรล , ดีซ แมดเน็ซ , ดีซ แมดเน็ซ , แอล ฮันท อะเกน วัน ไนท , ดีซ แมดเน็ซ , แอล ฮันท อะเกน วัน ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น