เนื้อเพลง Let’s Groove คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

Let this groove, get you to move,
( เล็ท ดีซ กรูฝ , เก็ท ยู ทู มูฝ ,)
it’s alright, alright
(อิทซ ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
let this groove, set in your shoes,
(เล็ท ดีซ กรูฝ , เซ็ท อิน ยุร ฌู ,)
stand up, alright
(ซแท็นด อัพ , ออลไร๊ท)

Gonna tell you what you can do,
(กอนนะ เท็ล ยู ว็อท ยู แค็น ดู ,)
with my love, alright
(วิฑ มาย ลัฝ , ออลไร๊ท)
Let you know girl you’re looking good
(เล็ท ยู โน เกิล ยัวร์ ลุคอิง เกิด)
you’re out of sight and alright
(ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไซท แอ็นด ออลไร๊ท)

Move yourself and glide like a 747
(มูฝ ยุรเซลฟ แอ็นด กไลด ไลค เก 747)
loos yourself in the sky among the clouds in the heavens
(loos ยุรเซลฟ อิน เดอะ ซไค อะมัง เดอะ คเลาด ซิน เดอะ เฮฝเอ็น)

Let this groove, light up your fuse, alright
(เล็ท ดีซ กรูฝ , ไลท อัพ ยุร ฟยูส , ออลไร๊ท)
Let this groove, set in your shoes
(เล็ท ดีซ กรูฝ , เซ็ท อิน ยุร ฌู)

stand up, alright
(ซแท็นด อัพ , ออลไร๊ท)
Let me tell you what you can do
(เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท ยู แค็น ดู)
with my love, alright
(วิฑ มาย ลัฝ , ออลไร๊ท)

Gotta let you know girl you’re looking good
(กอททะ เล็ท ยู โน เกิล ยัวร์ ลุคอิง เกิด)
you’re out of sight, you’re alright
(ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไซท , ยัวร์ ออลไร๊ท)

Tell the DJ to play your favorite tune
(เท็ล เดอะ ดีเจ ทู พเล ยุร เฟเฝอะริท ทยูน)
then you know it’s okay
(เด็น ยู โน อิทซ โอเค)
What you found is happiness, now
(ว็อท ยู เฟานด อีส แฮพพิเน็ซ , เนา)

Let this groove, get you to move, alright
(เล็ท ดีซ กรูฝ , เก็ท ยู ทู มูฝ , ออลไร๊ท)
Let this groove set in your shoes
(เล็ท ดีซ กรูฝ เซ็ท อิน ยุร ฌู)
stand up, alright
(ซแท็นด อัพ , ออลไร๊ท)

You will find peace of mind on the floor
(ยู วิล ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด ออน เดอะ ฟโล)
Take a little time, come and see, you and me
(เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม , คัม แอ็นด ซี , ยู แอ็นด มี)
make a little sign, I’ll be there after a while
(เมค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไซน , แอล บี แดร์ อาฟเทอะ รา ฮไวล)
if you want my love
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ)

We can boogie on down, down, down, down
(วี แค็น บูกี ออน เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
Let’s groove tonight
(เล็ท กรูฝ ทุไนท)
share the spice of life
(แฌ เดอะ ซไพซ อ็อฝ ไลฟ)
baby slice it right
(เบบิ ซไลซ อิท ไรท)
we’re gonna groove tonight
(เวีย กอนนะ กรูฝ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Groove คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น