เนื้อเพลง Pain Is Love คำอ่านไทย Ja Rule

[Chorus: Ja Rule]
( [ โครัซ : จา รูล ])
Love don’t love me
(ลัฝ ด้อนท์ ลัฝ มี)
Is the only thing that seems to hold me
(อีส ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ซีม ทู โฮลด มี)
God can you explain why
(ก็อด แค็น ยู เอ็คซพเลน ฮไว)
Love don’t love me
(ลัฝ ด้อนท์ ลัฝ มี)
Is the only thing that seems to hold me
(อีส ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ซีม ทู โฮลด มี)
God can you explain why
(ก็อด แค็น ยู เอ็คซพเลน ฮไว)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
I sit alone in my four cornered room staring at candles
(ไอ ซิท อะโลน อิน มาย โฟ คอเนอะ รุม ซแทริง แอ็ท แค๊นเดิ้ล)
Gettin hot tryin to handle, this hand that’s been dealt to me
(เกดดิน ฮ็อท ทายอิน ทู แฮ๊นเดิ้ล , ดีซ แฮ็นด แด๊ท บีน เด็ลท ทู มี)
I don’t need, especially in this world overwhelmed with greed
(ไอ ด้อนท์ นีด , เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิน ดีซ เวิลด โอเฝอะฮเวลม วิฑ กรีด)
See we cut from a different tree
(ซี วี คัท ฟร็อม มา ดีฟเฟอะเร็นท ทรี)
Y’all n*ggaz hope and I wish a n*gga would f*ck with INC
(ยอล เอ็น *ggaz โฮพ แอ็นด ดาย วิฌ อะ เอ็น *gga เวิด เอฟ *ck วิฑ อิงคฺ)
Went through the troubles and the struggle of hustlin and runnin [what]
(เว็นท ธรู เดอะ ทรั๊บเบิ้ล แซน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล อ็อฝ ฮัสลิน แอ็นด รูนนิน [ ว็อท ])
So the ones that come behind don’t’ run through nothin
(โซ ดิ วัน แดท คัม บิไฮนด ด้อนท์ รัน ธรู นอทติน)
They would fear no man but God and do a lot of frontin
(เด เวิด เฟีย โน แม็น บัท ก็อด แอ็นด ดู อะ ล็อท อ็อฝ ฟ้อนดิน)
And I’m here to tell the world that pain is lovin’
(แอ็นด แอม เฮียร ทู เท็ล เดอะ เวิลด แดท เพน อีส ลัฝวิน)
Like when I die I hope it rains
(ไลค ฮเว็น นาย ได ไอ โฮพ อิท เรน)
Cuz if it does, that mean the lord shared them n*ggaz pain
(คัซ อิฟ อิท โด , แดท มีน เดอะ ลอด เชย์ เฑ็ม เอ็น *ggaz เพน)
Here lie our man slain
(เฮียร ไล เอ๊า แม็น ซเลน)
And I would get out the game if I could
(แอ็นด ดาย เวิด เก็ท เอ้า เดอะ เกม อิฟ ฟาย เคิด)
But I promised all my life to my kids I’d make good
(บัท ไอ พรอมอิซ ออล มาย ไลฟ ทู มาย คิด อาย เมค เกิด)
Can’t stand my father and love my momma
(แค็นท ซแท็นด มาย ฟาเฑอะ แอ็นด ลัฝ มาย มอมมา)
STILL I TRY, God can you explain why
(ซทิล ไอ ทไร , ก็อด แค็น ยู เอ็คซพเลน ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
I live my life under pistol, cuz lately love ain’t been a issue
(ไอ ไลฝ มาย ไลฟ อันเดอะ พิ๊สท่อล , คัซ เลทลิ ลัฝ เอน บีน อะ อีฌยุ)
With who’s gone miss you, when you dead and gone
(วิฑ ฮู กอน มิซ ยู , ฮเว็น ยู เด็ด แอ็นด กอน)
Will my name live on? Or will I be the last to die and breathe and eat
(วิล มาย เนม ไลฝ ออน ออ วิล ไอ บี เดอะ ลาซท ทู ได แอ็นด บรีฑ แอ็นด อีท)
Cuz I need a little love and affection and baby
(คัซ ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน แอ็นด เบบิ)
I live like every day was my last one
(ไอ ไลฝ ไลค เอฝริ เด วอส มาย ลาซท วัน)
Dang, I’ve been living my life… [haha, yea]
(แดง , แอฝ บีน ลีฝอิง มาย ไลฟ [ ฮาฮา , เย ])
Like I’m a leave this world unmarked, smiles combed to horror
(ไลค แอม มา ลีฝ ดีซ เวิลด unmarked , ซไมล โคม ทู ฮอเรอะ)
For all them days when it rains
(ฟอ ออล เฑ็ม เด ฮเว็น หนิด เรน)
And it feels like thangs ain’t gettin no better for me
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค เตง เอน เกดดิน โน เบทเทอะ ฟอ มี)
Nobody loves me, sometimes I wish God could come down and hug me
(โนบอดี้ ลัฝ มี , ซัมไทม์ ซาย วิฌ ก็อด เคิด คัม เดาน แอ็นด ฮัก มี)
And wipe the tears from eyes
(แอ็นด ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ไอ)
Cuz in my heart I know only the strong survive
(คัซ อิน มาย ฮาท ไอ โน โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ)
And I die for my family, so they can live a better life
(แอ็นด ดาย ได ฟอ มาย แฟมอิลิ , โซ เด แค็น ไลฝ อะ เบทเทอะ ไลฟ)
I try, God can you explain why
(ไอ ทไร , ก็อด แค็น ยู เอ็คซพเลน ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
I’ll sacrifice my life, f*ck all the dumb sh*t
(แอล แซคริไฟซ มาย ไลฟ , เอฟ *ck ออล เดอะ ดัม ฌะ *ที)
Cuz being black and broke’s gettin redundant
(คัซ บีอิง บแล็ค แอ็นด บโรค เกดดิน ริดันแด็นท)
My grow to be a world leader like X and King
(มาย กโร ทู บี อะ เวิลด ลีดเออะ ไลค เอ๊กซฺ แอ็นด คิง)
If I can live a longer than Pac and BIG
(อิฟ ฟาย แค็น ไลฝ อะ ลองเงอ แฑ็น แพค แอ็นด บิก)
What do [?] n*ggaz run red, you could tell by the lives we live
(ว็อท ดู [ ] เอ็น *ggaz รัน เร็ด , ยู เคิด เท็ล ไบ เดอะ ไลฝ วี ไลฝ)
If it changes it’ll be God’s prediction, so pain inflicted, like Jane’s Addiction
(อิฟ อิท เชนจ อิว บี ก็อด พริดีคฌัน , โซ เพน อินฟลีคท , ไลค เจน แอ็ดดีคณัน)
Live right like Christians, but dance with the death
(ไลฝ ไรท ไลค ครีซแช็น , บัท ดานซ วิฑ เดอะ เด็ธ)
It’s like callin’ stones a devil, the road is unlevel
(อิทซ ไลค คอลลิน ซโทน ซา เด๊ฝิ้ล , เดอะ โรด อีส unlevel)
Still I walk through the valleys of shadows of death gasping for air
(ซทิล ไอ วอค ธรู เดอะ แฝลลิ อ็อฝ แฌดโอ อ็อฝ เด็ธ กาซพิง ฟอ แอ)
Breathe in my last breath
(บรีฑ อิน มาย ลาซท บเร็ธ)
My daughter told me first words, my son walked his first steps
(มาย ดอเทอะ โทลด มี เฟิซท เวิด , มาย ซัน วอค ฮิส เฟิซท ซเท็พ)
And all through life we anticipate death
(แอ็นด ออล ธรู ไลฟ วี แอ็นทีซอิเพท เด็ธ)
And if pain is truly love, for my family I DIE, God can you explain why
(แอ็นด อิฟ เพน อีส ทรูลิ ลัฝ , ฟอ มาย แฟมอิลิ ไอ ได , ก็อด แค็น ยู เอ็คซพเลน ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pain Is Love คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น