เนื้อเพลง Feels So Good คำอ่านไทย Mase

f/ Puff Daddy
( เอฟ / พัฟ แดดดิ)

You ready Mase?
(ยู เรดอิ Mase)
Party people
(พาทิ พี๊เพิ่ล)
In the place to be
(อิน เดอะ พเลซ ทู บี)
It’s about that time
(อิทซ อะเบาท แดท ไทม)
For us to
(ฟอ อัซ ทู)
Yeah, uh-huh
(เย่ , อา ฮู)

First Verse:
(เฟิซท เฝิซ :)
Yo, what you know about goin out?
(โย , ว็อท ยู โน อะเบาท โกอิน เอ้า)
Head wet, red Lex
(เฮ็ด เว็ท , เร็ด Lex)
TV’s all up in the headrest
(TVs ซอร์ อัพ อิน เดอะ headrest)
Try and live it up
(ทไร แอ็นด ไลฝ อิท อัพ)
Ride into
(ไรด อีนทุ)
Bigger truck
(บี๊กเกอร์ ทรัค)
Peace all
(พีซ ออล)
Glittered up
(กลีทเทอะ อัพ)
Sticker kid
(ซทีคเคอะ คิด)
N*gga what? Jig with the cut
(เอ็น *gga ว็อท จิก วิฑ เดอะ คัท)
Sip Cris, spit it up
(ซิพ คริซ , ซพิท ดิธ อัพ)
Hoes ride, get your nut
(โฮ ไรด , เก็ท ยุร นัท)
Till I can’t get it up
(ทิล ไอ แค็นท เก็ท ดิธ อัพ)
I’m a big man, give this man room
(แอม มา บิก แม็น , กิฝ ดีซ แม็น รุม)
I’ma hit everything, from Cancun to man’s tomb
(แอมอา ฮิท เอ๊วี่ติง , ฟร็อม แคนคูน ทู แม็น ทูม)
Why you standin’ on the wall?
(ฮไว ยู แสตนดิน ออน เดอะ วอล)
Hangin’ on your balls
(แฮนจิ้นออน ยุร บอล)
Lighting up drugs
(ลายดิง อัพ ดรัก)
Always fightin’ in the club
(ออลเว ไฟท์ดิน อิน เดอะ คลับ)
I’m the reason they made the dress code
(แอม เดอะ รี๊ซั่น เด เมด เดอะ ดเรซ โคด)
They figure I wouldn’t wild when I’m in my French clothes
(เด ฟีกยุร ไอ วูดดึ่น ไวลด ฮเว็น แอม อิน มาย ฟเร็นช คโลฑ)
Dress as I suppose, from my neck to my toes
(ดเรซ แอ็ส ซาย ซัพโพส , ฟร็อม มาย เน็ค ทู มาย โท)
Neck full of gold, but gets in my Rolls
(เน็ค ฟูล อ็อฝ โกลด , บัท เก็ท ซิน มาย โรล)
Reck shows, collect those, extra O’s
(เรค โฌ , ค็อลเลคท โฑส , เอ๊กซทร่า โอเอส)
Buy an E, get a key, to the Lex
(ไบ แอน อี , เก็ท ดา คี , ทู เดอะ Lex)
To hold, East, West, every state
(ทู โฮลด , อีซท , เว็ซท , เอฝริ ซเทท)
Come on, bury the hate
(คัมมอน , เบริ เดอะ เฮท)
Millions the only thing
(มีลยัน ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
We in the area to make
(วี อิน ดิ แอเรียะ ทู เมค)
Better friend or ex-friend
(เบทเทอะ ฟเร็นด ออ เอ็คซ ฟเร็นด)
In a Lex or a Benz
(อิน อะ Lex ออ รา เบนซฺ)
Let’s begin
(เล็ท บีกีน)
Bring this BS to an end
(บริง ดีซ BS ทู แอน เอ็นด)
Come on
(คัมมอน)

Chorus:
(โครัซ :)
Bad, bad, bad, bad boy
(แบ็ด , แบ็ด , แบ็ด , แบ็ด บอย)
You make me feel so good
(ยู เมค มี ฟีล โซ เกิด)
You know you make me feel so good
(ยู โน ยู เมค มี ฟีล โซ เกิด)
You know you make me feel so good
(ยู โน ยู เมค มี ฟีล โซ เกิด)

Bad, bad, bad, bad boy
(แบ็ด , แบ็ด , แบ็ด , แบ็ด บอย)
I wouldn’t change you if i could
(ไอ วูดดึ่น เชนจ ยู อิฟ ฟาย เคิด)
I wouldn’t change you if i could
(ไอ วูดดึ่น เชนจ ยู อิฟ ฟาย เคิด)
I wouldn’t change you if i could
(ไอ วูดดึ่น เชนจ ยู อิฟ ฟาย เคิด)

Verse Two:
(เฝิซ ทู :)
You can’t understand, we be
(ยู แค็นท อันเดิซแทนด , วี บี)
Ride kinky, sippin’ DP
(ไรด คิงคิ , ซิบปิ่น DP)
To the TV, look greedy
(ทู เดอะ ทีวี , ลุค กรีดอิ)
Little kids see me, way out in DC
(ลิ๊ทเทิ่ล คิด ซี มี , เว เอ้า อิน ดีซี)
With a Z3, chrome VB’s
(วิฑ อะ Z3 , คโรม VBs)
They wanna be me
(เด วอนนา บี มี)
N*gga’s talkin’ sh*t
(เอ็น *ggas ทอคกิ่น ฌะ *ที)
They ought to quit
(เด อ๊อธ ทู ควิท)
I’m fortunate
(แอม ฟอชุนิท)
They don’t see a fourth what I get
(เด ด้อนท์ ซี อะ โฟธ ว็อท ไอ เก็ท)
And those be the same ones walkin’ while I whip
(แอ็นด โฑส บี เดอะ เซม วัน วอคกิน ฮไวล ไอ ฮวิพ)
Just started seing cars
(จัซท ซทาท seings คา)
Cause they alternate
(คอส เด ออลเทอะนิท)
So while you daydream
(โซ ฮไวล ยู เดย์ดรีม)
Mama’s city gleam
(มามะ ซีทอิ กลีม)
And I deal with hoes
(แอ็นด ดาย ดีล วิฑ โฮ)
That pose
(แดท โพส)
In Maybeline
(อิน Maybeline)
One time you had it all
(วัน ไทม ยู แฮ็ด ดิท ออล)
I ain’t mad at ya’ll
(ไอ เอน แม็ด แอ็ท ยอล)
Now give me the catalog
(เนา กิฝ มี เดอะ แคทอะลอก)
I’ll show you how daddy ball
(แอล โฌ ยู เฮา แดดดิ บอล)
Six cars in power
(ซิคซ คา ซิน เพาเออะ)
The five big stars
(เดอะ ไฟฝ บิก ซทา)
Phillip, C, O, Chaz smokin’ on cigars
(Phillip , ซี , โอ , Chaz สโมกิน ออน ซิกา)
N*gga
(เอ็น *gga)
It’s like ya’ll
(อิทซ ไลค ยอล)
Be talkin’ funny
(บี ทอคกิ่น ฟันนิ)
I don’t understand language
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด แลงกวิจ)
In people with short money
(อิน พี๊เพิ่ล วิฑ ฌอท มันอิ)
Come on
(คัมมอน)

Chorus
(โครัซ)

Verse Three:
(เฝิซ ธรี :)
Do Mase got the ladies? Yeah, yeah
(ดู Mase ก็อท เดอะ เลดิส เย่ , เย่)
Do Puff drive Mercedes? Yeah, yeah
(ดู พัฟ ดไรฝ เมอร์ซีดีสเย่ , เย่)
Take hits from the 80’s? Yeah, yeah
(เทค ฮิท ฟร็อม เดอะ 80s เย่ , เย่)
But do it sound so crazy? Yeah, yeah
(บัท ดู อิท เซานด โซ คเรสิ เย่ , เย่)
Well me personally
(เว็ล มี เพอซแน็ลลิ)
It’s nuthin’ personal
(อิทซ นัทติน เพอซแน็ล)
I do what work for me
(ไอ ดู ว็อท เวิค ฟอ มี)
You do what work for you
(ยู ดู ว็อท เวิค ฟอ ยู)
And I dress with what I was blessed with
(แอ็นด ดาย ดเรซ วิฑ ว็อท ไอ วอส บเล็ซ วิฑ)
Never been arrested
(เนฝเออะ บีน แอะเรซท)
For nuthin domestic
(ฟอ นัทติน โดะเมซทิค)
And I chill
(แอ็นด ดาย ชิล)
They way you met me
(เด เว ยู เม็ท มี)
With a jet ski
(วิฑ อะ เจ๊ต ซคี)
Attached to a SE
(แอ็ทแทช ทู อะ SE)
Smoke my Nestle
(ซโมค มาย เนตเซล)
No mad rap
(โน แม็ด แร็พ)
Ask Cat
(อาซค แค็ท)
Where my check be?
(ฮแว มาย เช็ค บี)
Problem with ya’ll
(พรอบเล็ม วิฑ ยอล)
I say it directly
(ไอ เซ อิท ดิเรคทลิ)
Went from hard to sweeps
(เว็นท ฟร็อม ฮาด ทู สวี้พ)
Started to eat
(ซทาท ทู อีท)
From no hoes at shows
(ฟร็อม โน โฮ แอ็ท โฌ)
To manaj in suites
(ทู manaj อิน ซวีท)
Now I be the cat
(เนา ไอ บี เดอะ แค็ท)
That be hard to meet
(แดท บี ฮาด ทู มีท)
Gettin’ head from girls
(เกดดิน เฮ็ด ฟร็อม เกิล)
That used to hardly speak
(แดท ยูซ ทู ฮาดลิ ซพีค)
Come on
(คัมมอน)

Chorus 5X
(โครัซ 5X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feels So Good คำอ่านไทย Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น