เนื้อเพลง Balla Baby คำอ่านไทย Chingy feat Lil’ Flip and 30-minute

You know the definition,
( ยู โน เดอะ เดฟินีฌอัน ,)
of a balla,
(อ็อฝ อะ บอลลา ,)
[uh hu] that’s me,
([ อา ฮู ] แด๊ท มี ,)
c-h-i-n-g to the y,
(ซี เฮส ไอ เอ็น จี ทู เดอะ วาย ,)
let me explain it to you though,
(เล็ท มี เอ็คซพเลน หนิด ทู ยู โธ ,)

Chorus:
(โครัซ :)
I’m a balla [say what],
(แอม มา บอลลา [ เซ ว็อท ] ,)
high, roller baby [baby, baby],
(ไฮ , โรลเลอะ เบบิ [ เบบิ , เบบิ ] ,)
shot colla [thats right],
(ฌ็อท colla [ แด๊ท ไรท ] ,)
ain’t nobody this crazy [like me] ,
(เอน โนบอดี้ ดีซ คเรสิ [ ไลค มี ] ,)
you a hatta [you a hatta],
(ยู อะ hatta [ ยู อะ hatta ] ,)
why you tryin to play me [I don’t think he know],
(ฮไว ยู ทายอิน ทู พเล มี [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี โน ] ,)
fake playa [yeap, fake playa],
(เฟค พอลเย [ yeap , เฟค พอลเย ] ,)
ain’t nobody killin [hey, I’m a ball for real],
(เอน โนบอดี้ คิลลิน [ เฮ , แอม มา บอล ฟอ ริแอ็ล ] ,)
[oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])

Girl I know you do the nasty [nasty],
(เกิล ไอ โน ยู ดู เดอะ นาซทิ [ นาซทิ ] ,)
I could tell when ya [when ya] walked past me [past me],
(ไอ เคิด เท็ล ฮเว็น ยา [ ฮเว็น ยา ] วอค พาซท มี [ พาซท มี ] ,)
and your proud I looking flashy,
(แอ็นด ยุร พเราด ดาย ลุคอิง ฟแลฌอิ ,)
errrthings on your mind,
(errrthings ออน ยุร ไมนด ,)
just ask me,
(จัซท อาซค มี ,)
I know my errrrelated stuff wasky [wabbit],
(ไอ โน มาย errrrelated ซทัฟ wasky [ wabbit ] ,)
carrots all in the dezzy,
(แครัท ซอร์ อิน เดอะ dezzy ,)
it’s a habbit [uh],
(อิทซ ซา habbit [ อา ] ,)
wurrs my cash,
(wurrs มาย แค็ฌ ,)
outside I gotta Benz and Jag [both sittin on chrome].
(เอาทไซด ไอ กอททะ เบนซฺแอ็นด แจ็ก [ โบธ ซิทดิน ออน คโรม ])
Is she down for gettin dirty with a ‘get it’ boy,
(อีส ชี เดาน ฟอ เกดดิน เดอทิ วิฑ อะ เก็ท ดิธ บอย ,)
All I need is one night just hit it boy,
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไนท จัซท ฮิท ดิธ บอย ,)
After the club we can checkin at five-star telly,
(อาฟเทอะ เดอะ คลับ วี แค็น เชคกิน แอ็ท ไฟฝ ซทา เทลลิ ,)
Get a suite an let me put somethin in your belly,
(เก็ท ดา ซวีท แอน เล็ท มี พัท ซัมติน อิน ยุร เบลลิ ,)
what’s your name sheena,
(ว็อท ยุร เนม sheena ,)
[ah] that you was shelly,
([ อา ] แดท ยู วอส เฌลลิ ,)
don’t matta four o’clock,
(ด้อนท์ matta โฟ โอคล็อก ,)
just be ready,
(จัซท บี เรดอิ ,)
foreva solja probably won’t come,
(foreva solja พรอบอับลิ ว็อนท คัม ,)
back from your momma,
(แบ็ค ฟร็อม ยุร มอมมา,)
must we think that’s where ya get your back from,
(มัซท วี ธิงค แด๊ท ฮแว ยา เก็ท ยุร แบ็ค ฟร็อม ,)

Chorus:
(โครัซ :)
I’m a balla [say what],
(แอม มา บอลลา [ เซ ว็อท ] ,)
high, roller baby [baby, baby],
(ไฮ , โรลเลอะ เบบิ [ เบบิ , เบบิ ] ,)
shot colla [thats right],
(ฌ็อท colla [ แด๊ท ไรท ] ,)
ain’t nobody this crazy [like me] ,
(เอน โนบอดี้ ดีซ คเรสิ [ ไลค มี ] ,)
you a hatta [you a hatta],
(ยู อะ hatta [ ยู อะ hatta ] ,)
why you tryin to play me [I don’t think he know],
(ฮไว ยู ทายอิน ทู พเล มี [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี โน ] ,)
fake playa [yeap, fake playa],
(เฟค พอลเย [ yeap , เฟค พอลเย ] ,)
ain’t nobody killin [hey, I’m a ball for real],
(เอน โนบอดี้ คิลลิน [ เฮ , แอม มา บอล ฟอ ริแอ็ล ] ,)
[hands up, hands up, oh oh oh]
([ แฮ็นด อัพ , แฮ็นด อัพ , โอ โอ โอ ])

now I know we keep it crackin ask em and brit, [whats up]
(เนา ไอ โน วี คีพ อิท แครกคิน อาซค เอ็ม แอ็นด บริท , [ ว็อท อัพ ])
the girls on us so dirty who you rollin wit, [G-I-P]
(เดอะ เกิล ออน อัซ โซ เดอทิ ฮู ยู โรลลิน วิท , [ จี ไอ พี ])
from magic city to the pink slip in the lou, [lou]
(ฟร็อม แมจอิค ซีทอิ ทู เดอะ พิงค ซลิพ อิน เดอะ ลู , [ ลู ])
them chicks love the diamonds that I get from rob jewels,
(เฑ็ม ชิค ลัฝ เดอะ ไดมันด แดท ไอ เก็ท ฟร็อม ร็อบ จูเอ็ล ,)
we been in the spot maaaan hang up flirtin,
(วี บีน อิน เดอะ สพอท maaaan แฮ็ง อัพ เฟอทอิน ,)
we be surrounding by girls man and I ain’t burping,
(วี บี ซะเรานดิงส ไบ เกิล แม็น แอ็นด ดาย เอน burpings ,)
all I know is money cash, sex, and j,
(ออล ไอ โน อีส มันอิ แค็ฌ , เซ็คซ , แอ็นด เจ ,)
and I got all three no I dun play,
(แอ็นด ดาย ก็อท ดอร์ ธรี โน ไอ ดัน พเล ,)
chicks call me drama king like k-slay, [k-slay]
(ชิค คอล มี ดรามะ คิง ไลค เค ซเล , [ เค ซเล ])
cuz n the bed I bring it [yeah] night and day,
(คัซ เอ็น เดอะ เบ็ด ดาย บริง อิท [ เย่ ] ไนท แอ็นด เด ,)
lettin rounds off in em like an ak,
(เลทดิน เรานด ออฟฟ อิน เอ็ม ไลค แอน ak ,)
you leavin wit me tell me is it free or do I have to pay, [what you say]
(ยู เลวิน วิท มี เท็ล มี อีส ซิท ฟรี ออ ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เพ , [ ว็อท ยู เซ ])

Chorus:
(โครัซ :)
I’m a balla [say what],
(แอม มา บอลลา [ เซ ว็อท ] ,)
high, roller baby [baby, baby],
(ไฮ , โรลเลอะ เบบิ [ เบบิ , เบบิ ] ,)
shot colla [thats right],
(ฌ็อท colla [ แด๊ท ไรท ] ,)
ain’t nobody this crazy [like me] ,
(เอน โนบอดี้ ดีซ คเรสิ [ ไลค มี ] ,)
you a hatta [you a hatta],
(ยู อะ hatta [ ยู อะ hatta ] ,)
why you tryin to play me [I don’t think he know],
(ฮไว ยู ทายอิน ทู พเล มี [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี โน ] ,)
fake playa [balla] [yeap, fake playa],
(เฟค พอลเย [ บอลลา ] [ yeap , เฟค พอลเย ] ,)
ain’t nobody killin [balla] [hey, I’m a ball for real],
(เอน โนบอดี้ คิลลิน [ บอลลา ] [ เฮ , แอม มา บอล ฟอ ริแอ็ล ] ,)
[yes, yes, oh oh oh]
([ เย็ซ , เย็ซ , โอ โอ โอ ])

I like them black, white, puerto ricon, or haitian,
(ไอ ไลค เฑ็ม บแล็ค , ฮไวท , เพิสโต ricon , ออ haitian ,)
like japanese, chinese, or even asian, [okay]
(ไลค แจพะนิส , ไชนีส , ออ อีเฝ็น เอแฉ็น , [ โอเค ])
don’t matter what colour on this occasion, [fo sho]
(ด้อนท์ แมทเทอะ ว็อท คัลเออะ ออน ดีซ อ็อคเคฉัน , [ โฟ โช ])
like smoke take a hit of what I’m blazin,
(ไลค ซโมค เทค เก ฮิท อ็อฝ ว็อท แอม เบลซิน ,)
I said to god it’s me girls praisin,
(ไอ เซ็ด ทู ก็อด อิทซ มี เกิล praisin ,)
meet me at about 6 at the days inn,
(มีท มี แอ็ท อะเบาท ซิก แอ็ท เดอะ เด อิน ,)
5 of em, 1 of me, I’m feelin caged in,
(ไฟท์ อ็อฝ เอ็ม , วัน อ็อฝ มี , แอม ฟีลิน เคจ อิน ,)
I’m a pimp, I’m gonna keep on playin,
(แอม มา พิมพ , แอม กอนนะ คีพ ออน เพลย์ยิน ,)
you know I love em for that one night, [one night]
(ยู โน ไอ ลัฝ เอ็ม ฟอ แดท วัน ไนท , [ วัน ไนท ])
I could take on ten with my one pipe, [one pipe]
(ไอ เคิด เทค ออน เท็น วิฑ มาย วัน ไพพ , [ วัน ไพพ ])
knock em all like a bowlin pin on site, [on site]
(น็อค เอ็ม ออล ไลค เก บาวลิน พิน ออน ไซท , [ ออน ไซท ])
make em soak, change, girl lookherre you better get your mind right, [cuz…]
(เมค เอ็ม โซค , เชนจ , เกิล lookherre ยู เบทเทอะ เก็ท ยุร ไมนด ไรท , [ คัซ ])

Chorus:
(โครัซ :)
I’m a balla [say what],
(แอม มา บอลลา [ เซ ว็อท ] ,)
high, roller baby [baby, baby],
(ไฮ , โรลเลอะ เบบิ [ เบบิ , เบบิ ] ,)
shot colla [thats right],
(ฌ็อท colla [ แด๊ท ไรท ] ,)
ain’t nobody this crazy [like me] ,
(เอน โนบอดี้ ดีซ คเรสิ [ ไลค มี ] ,)
you a hatta [you a hatta],
(ยู อะ hatta [ ยู อะ hatta ] ,)
why you tryin to play me [I don’t think he know],
(ฮไว ยู ทายอิน ทู พเล มี [ ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี โน ] ,)
fake playa [yeap, fake playa],
(เฟค พอลเย [ yeap , เฟค พอลเย ] ,)
ain’t nobody killin [hey, I’m a balla for real].
(เอน โนบอดี้ คิลลิน [ เฮ , แอม มา บอลลา ฟอ ริแอ็ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Balla Baby คำอ่านไทย Chingy feat Lil’ Flip and 30-minute

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น