เนื้อเพลง En Ti Deje Mi Amor (I Lay My Love On You) คำอ่านไทย Westlife

All:
( ออล :)
Cuando ries veo salir el sol,
(ควอนโดries veo salir เอล ซ็อล ,)
Es algo increible, yeah,
(Es algo increible , เย่ ,)
Hay un angel que estแ junto a mํ,
(เฮ ยูเอ็น เอนเจล ครีestแ จันโท อะ mํ ,)
Por mi coraz๓n.
(Por มี coraz๓n)

Cuando ries ya no hay marcha atrแs,
(ควอนโดries ยา โน เฮ marcha atrแs ,)
Es algo increํble, yeah,
(Es algo increํble , เย่ ,)
Hoy tengo un angel frente a mํ,
(ฮอย เทนโกยูเอ็น เอนเจล frente อะ mํ ,)
Por mi coraz๓n.
(Por มี coraz๓n)

S้, que estoy bien a tu lado,
(S้ , ครีestoy บีเอิน อะ ทู lado ,)
Tu amor es mํo.
(ทู อาร์มอร์ es mํo)

En tํ dej้ mi amor,
(อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์ ,)
Y todo lo que soy,
(วาย todo โล ครีซอย ,)
Te entregaste a mํ sin condici๓n,
(Te entregaste อะ mํ ซิน condici๓n ,)
Te dํ me coraz๓n,
(Te dํ มี coraz๓n ,)
Sin saber llegaste a mi interior,
(ซิน เซเบอะ llegaste อะ มี อินเทียเรียะ ,)
Y yo en tํ dej้ mi amor.
(วาย โย อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์)

Me salv้ cuando te encontre,
(มี salv้ ควอนโดte encontre ,)
Es algo increible, yeah,
(Es algo increible , เย่ ,)
Ya no vivo en el ayer,
(ยา โน vivo อัง เอล เอเยอ ,)
Hoy tengo amor.
(ฮอย เทนโกอาร์มอร์)

S้, que estoy bien a tu lado,
(S้ , ครีestoy บีเอิน อะ ทู lado ,)
Tu amor es mio.
(ทู อาร์มอร์ es มีโอ)

En tํ dej้ mi amor,
(อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์ ,)
Y todo lo que soy,
(วาย todo โล ครีซอย ,)
Te entregaste a mํ sin condici๓n,
(Te entregaste อะ mํ ซิน condici๓n ,)
Te dํ me coraz๓n,
(Te dํ มี coraz๓n ,)
Sin saber llegaste a mi interior, oh yeah,
(ซิน เซเบอะ llegaste อะ มี อินเทียเรียะ , โอ เย่ ,)
Y yo en tํ dej้ mi amor.
(วาย โย อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์)

Mi gran amor sabia que fueras tu,
(มี gran อาร์มอร์ sabia ครีเฟร่า ทู ,)

Cuando entraste en mi vida,
(ควอนโดentraste อัง มี vida ,)
Todo cambio.
(Todo cambio)

All [Bryan]:
(ออล [ บายเอน] :)
En ti deje mi amor,
(อัง ทิ deje มี อาร์มอร์ ,)
Hoy, un hombre nuevo soy,
(ฮอย , ยูเอ็น hombre นิวเอฝโว ซอย ,)
Por fํn estแs en mi interior,
(Por fํn estแs อัง มี อินเทียเรียะ ,)
Y yo en tํ dej้ mi amor.
(วาย โย อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์)

En tํ dej้ mi amor,
(อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์ ,)
Y todo lo que soy,
(วาย todo โล ครีซอย ,)
Te entregaste a mํ sin condici๓n,
(Te entregaste อะ mํ ซิน condici๓n ,)
Te dํ me coraz๓n,
(Te dํ มี coraz๓n ,)
Sin saber llegaste a mi interior,
(ซิน เซเบอะ llegaste อะ มี อินเทียเรียะ ,)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
En tํ dej้, en tํ dej้ mi amoooor.
(อัง tํ dej้ , อัง tํ dej้ มี amoooor)

En ti deje mi amor,
(อัง ทิ deje มี อาร์มอร์ ,)
Hoy, un hombre nuevo soy,
(ฮอย , ยูเอ็น hombre นิวเอฝโว ซอย ,)
Te dํ me coraz๓n,
(Te dํ มี coraz๓n ,)
Sin saber llegaste a mi interior,
(ซิน เซเบอะ llegaste อะ มี อินเทียเรียะ ,)
Y yo en tํ dej้ mi amor,
(วาย โย อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์ ,)

Y yo en tํ dej้ mi amor.
(วาย โย อัง tํ dej้ มี อาร์มอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง En Ti Deje Mi Amor (I Lay My Love On You) คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น