เนื้อเพลง Witchy Woman คำอ่านไทย Eagles

Raven hair and ruby lips
( เรเฝ็น แฮ แอ็นด รูบิ ลิพ)
sparks fly from her finger tips
(ซพาค ฟไล ฟร็อม เฮอ ฟีงเกอะ ทิพ)
Echoed voices in the night
(เอคโอ ฝอยซ ซิน เดอะ ไนท)
she’s a restless spirit on an endless flight
(ชี ซา เรซทเล็ซ ซพีริท ออน แอน เอ็นเล็ซ ฟไลท)
wooo hooo witchy woman, see how
(วู hooo witchy วูมเอิน , ซี เฮา)
high she flies
(ไฮ ชี ไฟล์)
woo hoo witchy woman she got
(วู ฮู witchy วูมเอิน ชี ก็อท)
the moon in her eye
(เดอะ มูน อิน เฮอ ไอ)
She held me spellbound in the night
(ชี เฮ็ลด มี spellbound อิน เดอะ ไนท)
dancing shadows and firelight
(แด็นซิง แฌดโอ แซน firelight)
crazy laughter in another
(คเรสิ ลาฟเทอะ อิน แอะนัธเออะ)
room and she drove herself to madness
(รุม แอ็นด ชี ดโรฝ เฮอเซลฟ ทู แมดเน็ซ)
with a silver spoon
(วิฑ อะ ซีลเฝอะ ซพูน)
woo hoo witchy woman see how high she flies
(วู ฮู witchy วูมเอิน ซี เฮา ไฮ ชี ไฟล์)
woo hoo witchy woman she got the moon in her eye
(วู ฮู witchy วูมเอิน ชี ก็อท เดอะ มูน อิน เฮอ ไอ)
Well I know you want a lover,
(เว็ล ไอ โน ยู ว็อนท ดา ลัฝเออะ ,)
let me tell your brother, she’s been sleeping
(เล็ท มี เท็ล ยุร บรัฑเออะ , ชี บีน ซลีพพิง)
in the Devil’s bed.
(อิน เดอะ เด๊ฝิ้ล เบ็ด)
And there’s some rumors going round
(แอ็นด แดร์ ซัม รูเมอะ โกอิ้ง เรานด)
someone’s underground
(ซัมวัน อันเดิกเรานด)
she can rock you in the nighttime
(ชี แค็น ร็อค ยู อิน เดอะ ไนท์ไทม์)
til your skin turns red
(ทิล ยุร ซคิน เทิน เร็ด)
woo hoo witchy woman
(วู ฮู witchy วูมเอิน)
see how high she flies
(ซี เฮา ไฮ ชี ไฟล์)
woo hoo witchy woman
(วู ฮู witchy วูมเอิน)
she got the moon in her eye
(ชี ก็อท เดอะ มูน อิน เฮอ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Witchy Woman คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น