เนื้อเพลง What I Want Is What I’ve Got คำอ่านไทย Westlife

All That I Want
( ออล แดท ไอ ว็อนท)
In My Life
(อิน มาย ไลฟ)
Is The Feeling Of Peace
(อีส เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ พีซ)
Deep Within Me Truly
(ดีพ วิฑีน มี ทรูลิ)

I Took A Chance
(ไอ ทุค กา ชานซ)
I Let Go
(ไอ เล็ท โก)
I Promised Myself
(ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
That It Wouldn’t Scare Me
(แดท ดิธ วูดดึ่น ซแค มี)
Miracles Appear I Know
(มิ๊ราเคิ่ล แอ็พเพีย ไอ โน)
Now I Can See It Show
(เนา ไอ แค็น ซี อิท โฌ)
cause I
(คอส ไอ)

Found Out What I Dreamt Of
(เฟานด เอ้า ว็อท ไอ ดเร็มท อ็อฝ)
And Looked It Up
(แอ็นด ลุค ดิท อัพ)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)
Found Out What Was Missing
(เฟานด เอ้า ว็อท วอส มีซซิง)
And I Looked It Up And
(แอ็นด ดาย ลุค ดิท อัพ แอ็นด)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)

Life Is Too Short
(ไลฟ อีส ทู ฌอท)
To Hold Back
(ทู โฮลด แบ็ค)
I Won’t Live In The Past
(ไอ ว็อนท ไลฝ อิน เดอะ พาซท)
Being Lonely Now I Know
(บีอิง โลนลิ เนา ไอ โน)
This Is The Time
(ดีซ ซิส เดอะ ไทม)
Of My Life
(อ็อฝ มาย ไลฟ)
Yes I’m Sure What I Want
(เย็ซ แอม ฌุร ว็อท ไอ ว็อนท)
Is What I’ve Got
(อีส ว็อท แอฝ ก็อท)

Miracles Appear I Know
(มิ๊ราเคิ่ล แอ็พเพีย ไอ โน)
Now I Can See It Show
(เนา ไอ แค็น ซี อิท โฌ)
cause I
(คอส ไอ)

Found Out What I Dreamt Of
(เฟานด เอ้า ว็อท ไอ ดเร็มท อ็อฝ)
And I Looked It Up
(แอ็นด ดาย ลุค ดิท อัพ)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)
Found Out What Was Missing
(เฟานด เอ้า ว็อท วอส มีซซิง)
And I Looked It Up And
(แอ็นด ดาย ลุค ดิท อัพ แอ็นด)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)

Now I’ve Found Out What I’ve
(เนา แอฝ เฟานด เอ้า ว็อท แอฝ)
Been Dreaming Of
(บีน ดรีมมิง อ็อฝ)
It’s The Feeling Of Peace Deep Within Me
(อิทซ เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ พีซ ดีพ วิฑีน มี)
Cause Life Is Too Short To Hold Back
(คอส ไลฟ อีส ทู ฌอท ทู โฮลด แบ็ค)
I Made Up My Mind I Just
(ไอ เมด อัพ มาย ไมนด ดาย จัซท)

Found Out What I Dreamt Of
(เฟานด เอ้า ว็อท ไอ ดเร็มท อ็อฝ)
And Looked It Up
(แอ็นด ลุค ดิท อัพ)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)
Found Out What Was Missing
(เฟานด เอ้า ว็อท วอส มีซซิง)
And I Looked It Up And
(แอ็นด ดาย ลุค ดิท อัพ แอ็นด)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)

Found Out What I Dreamt Of
(เฟานด เอ้า ว็อท ไอ ดเร็มท อ็อฝ)
And Looked It Up
(แอ็นด ลุค ดิท อัพ)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)
Found Out What Was Missing
(เฟานด เอ้า ว็อท วอส มีซซิง)
And I Looked It Up And
(แอ็นด ดาย ลุค ดิท อัพ แอ็นด)
At This Very Moment
(แอ็ท ดีซ เฝริ โมเม็นท)
What I Want Is What I’ve Got
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ว็อท แอฝ ก็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What I Want Is What I’ve Got คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น