เนื้อเพลง No Panties คำอ่านไทย Trina

[feat. Tweet & Missy]
( [ ฟีท ทวีท & มีซซิ ])

[Tweet [Chorus]:]
([ ทวีท [ โครัซ ] : ])
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)

[Missy:]
([ มีซซิ : ])
NEW TRINA
(นยู ทรีน่า)

[Trina:]
([ ทรีน่า : ])
Look boo what da deal
(ลุค บู ว็อท ดา ดีล)
you got my cash for you up in here
(ยู ก็อท มาย แค็ฌ ฟอ ยู อัพ อิน เฮียร)
I know you be packing the steel
(ไอ โน ยู บี แพคคิง เดอะ ซทีล)
but I can’t give you brains
(บัท ไอ แค็นท กิฝ ยู บเรน)
and get my lipstick smeared
(แอ็นด เก็ท มาย ลิพซทิค ซเมีย)
look playa don’t be grabing my braids
(ลุค พอลเย ด้อนท์ บี grabings มาย บเรด)
you got some cash then I’m easily
(ยู ก็อท ซัม แค็ฌ เด็น แอม อีสอิลิ)
persuade this ass thats all it
(เพิซเวด ดีซ อาซ แด๊ท ซอร์ อิท)
takes see I can last all night
(เทค ซี ไอ แค็น ลาซท ดอร์ ไนท)
and all day Miss Trina zem zema
(แอ็นด ออล เด มิซ ทรีน่า zem zema)
had a Bema I got me a Benz and some rims
(แฮ็ด อะ Bema ไอ ก็อท มี อะ เบนซฺแอ็นด ซัม ริม)
tinted windows and some tens
(ทินท วีนโด แซน ซัม เท็น)
I tell you time again I fine enough
(ไอ เท็ล ยู ไทม อะเกน นาย ไฟน อินัฟ)
to even take your mens look a here
(ทู อีเฝ็น เทค ยุร เม็น ลุค กา เฮียร)
slim I swear the South Beach let me
(ซลิม ไอ ซแว เดอะ เซาธ บีช เล็ท มี)
speak for you touch me you gonna treat
(ซพีค ฟอ ยู ทั๊ช มี ยู กอนนะ ทรีท)
and put some sandtins on my feet
(แอ็นด พัท ซัม sandtins ออน มาย ฟีท)
take me to the beach
(เทค มี ทู เดอะ บีช)
now I’m a show you a real freak
(เนา แอม มา โฌ ยู อะ ริแอ็ล ฟรีค)
oww
(oww)

[Tweet [Chorus]:]
([ ทวีท [ โครัซ ] : ])
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)

[Missy:]
([ มีซซิ : ])
NEW TRINA
(นยู ทรีน่า)

[Trina:]
([ ทรีน่า : ])
Trick you ain’t gotta like me
(ทริค ยู เอน กอททะ ไลค มี)
Oh you his wifey
(โอ ยู ฮิส วายฟี)
I think your man like me
(ไอ ธิงค ยุร แม็น ไลค มี)
he had me in the car
(ฮี แฮ็ด มี อิน เดอะ คา)
with his hand on my bra
(วิฑ ฮิส แฮ็นด ออน มาย บรา)
breathing in my face
(บรีสดิง อิน มาย เฟซ)
saying
(เซอิง)
TRI-NA
(ทไร นา)
I ain’t trying a disrespect
(ไอ เอน ทไรอิง อะ ดิซริซเพคท)
I’m just trying to keep you in check
(แอม จัซท ทไรอิง ทู คีพ ยู อิน เช็ค)
see I ain’t done yet
(ซี ไอ เอน ดัน เย็ท)
shoot I’m the type of chick break
(ฌูท แอม เดอะ ไทพ อ็อฝ ชิค บเรค)
up happy homes like Trick
(อัพ แฮพพิ โฮม ไลค ทริค)
so mo easy joe you so and so
(โซ โม อีสอิ โจ ยู โซ แอ็นด โซ)
I’m a superwoman you don’t know
(แอม มา ซุปเปอร์โวแมน ยู ด้อนท์ โน)
Damn I look good
(แด็ม นาย ลุค เกิด)
Talk trash in your hood
(ทอค ทแร็ฌ อิน ยุร ฮุด)
and if you man want you
(แอ็นด อิฟ ยู แม็น ว็อนท ยู)
daddy would Missunderstood
(แดดดิ เวิด Missunderstood)
Slip and slide Miss Trina
(ซลิพ แอ็นด ซไลด มิซ ทรีน่า)
been sold out the arena
(บีน โซลด เอ้า ดิ อะรีนะ)
like a rock and roll singer
(ไลค เก ร็อค แอ็นด โรล ซีงเออะ)
you hate me you get the finger
(ยู เฮท มี ยู เก็ท เดอะ ฟีงเกอะ)
all up in my gut playa what
(ออล อัพ อิน มาย กัท พอลเย ว็อท)

[Tweet [Chorus]:]
([ ทวีท [ โครัซ ] : ])
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)

[Trina:]
([ ทรีน่า : ])
Hey playa whats the word
(เฮ พอลเย ว็อท เดอะ เวิด)
watch my hips don’t you like these cruves
(ว็อช มาย ฮิพ ด้อนท์ ยู ไลค ฑิส cruves)
I wanna crib in the deep suburbs
(ไอ วอนนา คริบ อิน เดอะ ดีพ ซับเอิบ)
2 dogs and a mocking bird
(ทู ด็อก แซน อะ มอคคิง เบิด)
Versae sprad on my water
(Versae sprad ออน มาย วอเทอะ)
and give me some head give me some head
(แอ็นด กิฝ มี ซัม เฮ็ด กิฝ มี ซัม เฮ็ด)
Miss Trina likes kicks all red and I’m the first to say
(มิซ ทรีน่า ไลค คิด ซอร์ เร็ด แอ็นด แอม เดอะ เฟิซท ทู เซ)
I’m the badest chick
(แอม เดอะ badest ชิค)

[Tweet [Chorus]:]
([ ทวีท [ โครัซ ] : ])
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)
No panties comeing off
(โน แพนดีสฺ comeings ออฟฟ)
my love is gonna cost
(มาย ลัฝ อีส กอนนะ ค็อซท)
cause ain’t no way
(คอส เอน โน เว)
that you gonna get up
(แดท ยู กอนนะ เก็ท อัพ)
in this for free
(อิน ดีซ ฟอ ฟรี)

[Missy:]
([ มีซซิ : ])
NEW TRINA
(นยู ทรีน่า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Panties คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น