เนื้อเพลง Just A Lil’ Bit คำอ่านไทย Too Phat feat Warren G

Intro
(อินโทร)
[Warren G]
([ วอเร็น จี ])
You know what?
(ยู โน ว็อท)
Play it back a little
(พเล อิท แบ็ค กา ลิ๊ทเทิ่ล)
Lemme hear what it sound like real quick
(เลมมี เฮีย ว็อท ดิธ เซานด ไลค ริแอ็ล ควิค)
[Malique]
([ เมาลีค ])
That’s how you do that
(แด๊ท เฮา ยู ดู แดท)
Back in Long Beach Warren?
(แบ็ค อิน ล็อง บีช วอเร็น)
Same ish?
(เซม อิฌ)
[Warren G]
([ วอเร็น จี ])
Same ish
(เซม อิฌ)
[Malique]
([ เมาลีค ])
Same ish
(เซม อิฌ)

Warren G
(วอเร็น จี)
Too Phat baby
(ทู แฟททฺ เบบิ)
East meets West collabo
(อีซท มีท เว็ซท โคลลาโบ)
Qumran [haha]
(Qumran [ ฮาฮา ])
Yea Joe
(เย โจ)
Lets bang the chorus real quick
(เล็ท แบ็ง เดอะ โครัซ ริแอ็ล ควิค)
Lets make em remember this
(เล็ท เมค เอ็ม ริเมมเบอะ ดีซ)

Chorus
(โครัซ)
It’s kinda easy
(อิทซ กินดา อีสอิ)
When you listen to the G`d up sound
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ G`d อัพ เซานด)
A little bit of hip-hop
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Will make the world go round
(วิล เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)
We got the sound for the rest
(วี ก็อท เดอะ เซานด ฟอ เดอะ เร็ซท)
And it’s easy to see
(แอ็นด อิทซ อีสอิ ทู ซี)
That this Too Phat and Warren G
(แดท ดีซ ทู แฟททฺ แอ็นด วอเร็น จี)

Verse 1 [Joe Flizzow]
(เฝิซ วัน [ โจ Flizzow ])
Hip-hop be connecting
(ฮิพ ฮ็อพ บี ค็อนเน็คทิง)
Kuala Lumpur with LB
(ควาวลา ลับพัว วิฑ LB)
Hip-hop be rocking up towns
(ฮิพ ฮ็อพ บี รอคกิง อัพ ทาวน์)
Laced with LV
(แล็ค วิฑ LV)
Ain’t necessary to roll
(เอน เนซเอ็ซเซริ ทู โรล)
In nice rimmed M3’s
(อิน ไน๊ซ์ rimmed M3s)
And be blinging
(แอ็นด บี บลิงงิง)
Hip-hop be bringing together emcees
(ฮิพ ฮ็อพ บี บริงกิง ทุเกฑเออะ เอมซี)
Y’all asking who that kid
(ยอล อาคกิ้ง ฮู แดท คิด)
With a flow that’s sick
(วิฑ อะ ฟโล แด๊ท ซิค)
It’s Flizzow
(อิทซ Flizzow)
And who’s Malique
(แอ็นด ฮู เมาลีค)
On this Qumran tip
(ออน ดีซ Qumran ทิพ)
Now follow
(เนา ฟอลโล)
We Too Phat
(วี ทู แฟททฺ)
Hip-hop be running thru our veins
(ฮิพ ฮ็อพ บี รันนิง ธรู เอ๊า เฝน)
It gets us up in the morning
(อิท เก็ท อัซ อัพ อิน เดอะ มอนิง)
Hip-hop keeps me sane
(ฮิพ ฮ็อพ คีพ มี เซน)
Wherever you rapping
(ฮแวเรฝเออะ ยู แรพพิง)
It’s embraced across the globe
(อิทซ เอ็มบเรซ อัครอซ เดอะ กโลบ)
It’s truly amazing
(อิทซ ทรูลิ อะเมสอิง)
How it gives people hope
(เฮา อิท กิฝ พี๊เพิ่ล โฮพ)
That beat is dope
(แดท บีท อีส โดพ)
Y’all holla at the DJ
(ยอล ฮอลละ แอ็ท เดอะ ดีเจ)
Hip-hop is staying up at night
(ฮิพ ฮ็อพ อีส สเตย์ยิ่ง อัพ แอ็ท ไนท)
To bid for kicks on e-bay
(ทู บิด ฟอ คิด ออน อี เบ)
This should be off the hizee
(ดีซ เชิด บี ออฟฟ เดอะ hizee)
Going make you move for shizze
(โกอิ้ง เมค ยู มูฝ ฟอ shizze)
Blow up spots
(บโล อัพ สพอท)
Getting crunk with Warren G’zee
(เกดดดิ้ง ครัก วิฑ วอเร็น Gzee)
Now best believe
(เนา เบ็ซท บิลีฝ)
KL got the world tuned in
(KL ก็อท เดอะ เวิลด ทยูน อิน)
Joe Flizzow with my elements
(โจ Flizzow วิฑ มาย เอลอิเม็น)
So let the party begin…
(โซ เล็ท เดอะ พาทิ บีกีน)

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])
It’s kinda easy
(อิทซ กินดา อีสอิ)
When you listen to the G`d up sound
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ G`d อัพ เซานด)
A little bit of hip-hop
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Will make the world go round
(วิล เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)
We got the sound for the rest
(วี ก็อท เดอะ เซานด ฟอ เดอะ เร็ซท)
And it’s easy to see
(แอ็นด อิทซ อีสอิ ทู ซี)
That this Too Phat and Warren G
(แดท ดีซ ทู แฟททฺ แอ็นด วอเร็น จี)

Verse 2 [Warren G]
(เฝิซ ทู [ วอเร็น จี ])
Assalamualaikum
(Assalamualaikum)
From the General
(ฟร็อม เดอะ เจนเออะแร็ล)
Warren G`zee for shizzo
(วอเร็น G`zee ฟอ shizzo)
And that’s the way love go
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว ลัฝ โก)
It’s been a long time
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม)
I shouldn’t have left you
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ฟท ยู)
Without a west coast rhyme to step to
(วิเฑาท ดา เว็ซท โคซท ไรม ทู ซเท็พ ทู)
You know how it go
(ยู โน เฮา อิท โก)
When it’s real hip-hop
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Kuala Lumpur don’t stop
(ควาวลา ลับพัว ด้อนท์ ซท็อพ)
Long Beach won’t stop on top
(ล็อง บีช ว็อนท ซท็อพ ออน ท็อพ)
Keep them blocks so hot
(คีพ เฑ็ม บล็อค โซ ฮ็อท)
From Malaysia
(ฟร็อม มะเลฌะ)
Back to my spot
(แบ็ค ทู มาย สพอท)
Islamic in the form of Tupac
(อิซแลมอิค อิน เดอะ ฟอม อ็อฝ ทูแปค)
I ride so deep
(ไอ ไรด โซ ดีพ)
With Joe and Malique
(วิฑ โจ แอ็นด เมาลีค)
We go together
(วี โก ทุเกฑเออะ)
Like a flow and a beat
(ไลค เก ฟโล แอ็นด อะ บีท)
And don’t try to compete
(แอ็นด ด้อนท์ ทไร ทู ค็อมพีท)
With the Long Beach original
(วิฑ เดอะ ล็อง บีช ออริจินัล)
Back on the gizzo
(แบ็ค ออน เดอะ กิ๊ซโซ)

[Just a little bit]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ])

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])
It’s kinda easy
(อิทซ กินดา อีสอิ)
When you listen to the G`d up sound
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ G`d อัพ เซานด)
A little bit of hip-hop
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Will make the world go round
(วิล เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)
We got the sound for the rest
(วี ก็อท เดอะ เซานด ฟอ เดอะ เร็ซท)
And it’s easy to see
(แอ็นด อิทซ อีสอิ ทู ซี)
That this Too Phat and Warren G
(แดท ดีซ ทู แฟททฺ แอ็นด วอเร็น จี)

Verse 3 [Malique]
(เฝิซ ที [ เมาลีค ])
Wassalam Warren
(Wassalam วอเร็น)
We thank you for the bit
(วี แธ็งค ยู ฟอ เดอะ บิท)
Now the three of us together
(เนา เดอะ ธรี อ็อฝ อัซ ทุเกฑเออะ)
Regulating this hit
(Regulatings ดีซ ฮิท)
We banging this hit
(วี แบงกิง ดีซ ฮิท)
And making lil ends on the side
(แอ็นด เมคอิง ลิล เอ็นด ออน เดอะ ไซด)
Another classic joint now
(แอะนัธเออะ คแลซซิแค็ล จอยนท เนา)
It’s time to ride
(อิทซ ไทม ทู ไรด)
And spread love
(แอ็นด ซพเร็ด ลัฝ)
Across this loony circle
(อัครอซ ดีซ ลูนอิ เซ๊อร์เคิ้ล)
Ride from boogie down to Bangalore
(ไรด ฟร็อม บูกี เดาน ทู Bangalore)
It’s universal
(อิทซ ยูนิเฝอแซ็ล)
Whether blue or purple
(ฮเวทเออะ บลู ออ เพ๊อร์เพิ่ล)
Black or white
(บแล็ค ออ ฮไวท)
Light brown
(ไลท บเราน)
It’s not about skin
(อิทซ น็อท อะเบาท ซคิน)
But B-boy battles
(บัท บี บอย แบ๊ทเทิ้ล)
Who outtwirls and outspins
(ฮู outtwirls แซน outspins)
Screaming [Go B-boy!]
(ซครีมอิง [ โก บี บอย ! ])
While B-boys gets busy
(ฮไวล บี บอย เก็ท บีสอิ)
In hip-hop “whuttup’s” hello
(อิน ฮิพ ฮ็อพ “whuttups” เฮ็ลโล)
And for sure is for shizee
(แอ็นด ฟอ ฌุร อีส ฟอ shizee)
Doo rags and corn rows
(ดู แร็ก แซน คอน เรา)
And kids with pants sagging
(แอ็นด คิด วิฑ แพ็นท saggings)
Shaking aerosol cans
(เชคกิ้ง แอโระซ็อล แค็น)
While bombing and tagging
(ฮไวล bombings แอ็นด taggings)
While DJ`s is crabbing
(ฮไวล DJ`s ซิส crabbings)
Scratching breaking styluses
(Scratchings บเรคคิง styluses)
Hooking beats and moving
(ฮุคกิง บีท แซน มูฝอิง)
More heads than hairstylists
(โม เฮ็ด แฑ็น hairstylists)
Somebody better tell me
(ซัมบอดี้ เบทเทอะ เท็ล มี)
Where them bootleggers and pirates is
(ฮแว เฑ็ม บูทเลกเกอะ แซน ไพริท ซิส)
Should rush ‘em all wit viruses
(เชิด รัฌ เอ็ม ออล วิท viruses)
Or put ‘em where Osiris is
(ออ พัท เอ็ม ฮแว Osiris ซิส)
I hear no promises
(ไอ เฮีย โน พรอมอิซ)
So till then
(โซ ทิล เด็น)
Y’all see me bawling
(ยอล ซี มี bawlings)
I’ll keep y’all head bopping
(แอล คีพ ยอล เฮ็ด บ๊อบปิง)
And stay yes yes y’all’in
(แอ็นด ซเท เย็ซ เย็ซ เยวลิน)
God bless
(ก็อด บเล็ซ)
The four elements story is told
(เดอะ โฟ เอลอิเม็น ซโทริ อีส โทลด)
And here’s a little bit of hip-hop
(แอ็นด เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
For your soul
(ฟอ ยุร โซล)

Chorus[3x]
(โครัซ [ 3x ])
It’s kinda easy
(อิทซ กินดา อีสอิ)
When you listen to the G`d up sound
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ G`d อัพ เซานด)
A little bit of hip-hop
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Will make the world go round
(วิล เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)
We got the sound for the rest
(วี ก็อท เดอะ เซานด ฟอ เดอะ เร็ซท)
And it’s easy to see
(แอ็นด อิทซ อีสอิ ทู ซี)
That this Too Phat and Warren G
(แดท ดีซ ทู แฟททฺ แอ็นด วอเร็น จี)

Outro
(เอ๊าโต)
Lemme bust a couple of shout outs real quick
(เลมมี บัซท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เฌาท เอ้า ริแอ็ล ควิค)
Too Phat Warren G
(ทู แฟททฺ วอเร็น จี)
That’s real hip-hop
(แด๊ท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
KL and LBC
(KL แอ็นด LBC)
That’s real hip-hop
(แด๊ท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
We bumping real hip-hop
(วี bumpings ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
G Funk and Phat Family
(จี ฟังค แอ็นด แฟททฺ แฟมอิลิ)
That’s real hip-hop
(แด๊ท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Yo Qumran in the house
(โย Qumran อิน เดอะ เฮาซ)
That’s real hip-hop
(แด๊ท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Phillipines, Indonesia
(Phillipines , อินโดะนีฌะ)
That’s real hip-hop
(แด๊ท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Singapura, Hong Kong
(Singapura , Hong คอง)
Is real hip-hop
(อีส ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Korea, Japan y’all
(โคะรีอะ , จะแพน ยอล)
That’s real hip-hop
(แด๊ท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
There’s real hip-hop
(แดร์ ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Australia, Africa, Europe
(ออซทเรลยะ , แอฟริคะ , ยูรัพ)
Middle East baybeh
(มิ๊ดเดิ้ล อีซท baybeh)
All bumping to real hip-hop
(ออล bumpings ทู ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Ay check this out
(ไอ เช็ค ดีซ เอ้า)
Just a little bit [6x]
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท [ 6x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just A Lil’ Bit คำอ่านไทย Too Phat feat Warren G

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น