เนื้อเพลง Disturbia คำอ่านไทย Rihanna

Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
( บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)

What’s wrong with me?
(ว็อท ร็อง วิฑ มี)
Why do I feel like this?
(ฮไว ดู ไอ ฟีล ไลค ดีซ)
I’m going crazy now
(แอม โกอิ้ง คเรสิ เนา)

No more gas in the rig
(โน โม แก๊ซ ซิน เดอะ ริก)
Can’t even get it started
(แค็นท อีเฝ็น เก็ท ดิธ ซทาท)
Nothing heard, nothing said
(นัธอิง เฮิด , นัธอิง เซ็ด)
Can’t even speak about it
(แค็นท อีเฝ็น ซพีค อะเบาท ดิธ)
All my life on my head
(ออล มาย ไลฟ ออน มาย เฮ็ด)
Don’t want to think about it
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ธิงค อะเบาท ดิธ)
Feels like I’m going insane
(ฟีล ไลค แอม โกอิ้ง อินเซน)
Yeah
(เย่)

It’s a thief in the night
(อิทซ ซา ธีฟ อิน เดอะ ไนท)
To come and grab you
(ทู คัม แอ็นด กแร็บ ยู)
It can creep up inside you
(อิท แค็น ครีพ อัพ อีนไซด ยู)
And consume you
(แอ็นด ค็อนซยูม ยู)
A disease of the mind
(อะ ดิสีส อ็อฝ เดอะ ไมนด)
It can control you
(อิท แค็น ค็อนทโรล ยู)
It’s too close for comfort
(อิทซ ทู คโลส ฟอ คัมเฟิท)

Throw on your brake lights
(ธโร ออน ยุร บเรค ไลท)
We’re in the city of wonder
(เวีย อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ วันเดอะ)
Ain’t gonna play nice
(เอน กอนนะ พเล ไน๊ซ์)
Watch out, you might just go under
(ว็อช เอ้า , ยู ไมท จัซท โก อันเดอะ)
Better think twice
(เบทเทอะ ธิงค ทไวซ)
Your train of thought will be altered
(ยุร ทเรน อ็อฝ ธอท วิล บี ออลเทอะ)
So if you must faulter be wise
(โซ อิฟ ยู มัซท faulter บี ไวส)
Your mind is in disturbia
(ยุร ไมนด อีส ซิน disturbia)
It’s like the darkness is the light
(อิทซ ไลค เดอะ ดาคเน็ซ ซิส เดอะ ไลท)
Disturbia
(Disturbia)
Am I scaring you tonight
(แอ็ม ไอ scarings ยู ทุไนท)
Disturbia
(Disturbia)
Ain’t used to what you like
(เอน ยูซ ทู ว็อท ยู ไลค)
Disturbia
(Disturbia)
Disturbia
(Disturbia)

Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)

Faded pictures on the wall
(แฟ็ด พีคเชอะ ออน เดอะ วอล)
It’s like they talkin’ to me
(อิทซ ไลค เด ทอคกิ่น ทู มี)
Disconnectin’ your call
(Disconnectin ยุร คอล)
Your phone don’t even ring
(ยุร โฟน ด้อนท์ อีเฝ็น ริง)
I gotta get out
(ไอ กอททะ เก็ท เอ้า)
Or figure this sh*t out
(ออ ฟีกยุร ดีซ ฌะ *ที เอ้า)
It’s too close for comfort
(อิทซ ทู คโลส ฟอ คัมเฟิท)

It’s a thief in the night
(อิทซ ซา ธีฟ อิน เดอะ ไนท)
To come and grab you
(ทู คัม แอ็นด กแร็บ ยู)
It can creep up inside you
(อิท แค็น ครีพ อัพ อีนไซด ยู)
And consume you
(แอ็นด ค็อนซยูม ยู)
A disease of the mind
(อะ ดิสีส อ็อฝ เดอะ ไมนด)
It can control you
(อิท แค็น ค็อนทโรล ยู)
I feel like a monster
(ไอ ฟีล ไลค เก มอนซเทอะ)

Throw on your brake lights
(ธโร ออน ยุร บเรค ไลท)
We’re in the city of wonder
(เวีย อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ วันเดอะ)
Ain’t gonna play nice
(เอน กอนนะ พเล ไน๊ซ์)
Watch out, you might just go under
(ว็อช เอ้า , ยู ไมท จัซท โก อันเดอะ)
Better think twice
(เบทเทอะ ธิงค ทไวซ)
Your train of thought will be altered
(ยุร ทเรน อ็อฝ ธอท วิล บี ออลเทอะ)
So if you must faulter be wise
(โซ อิฟ ยู มัซท faulter บี ไวส)
Your mind is in disturbia
(ยุร ไมนด อีส ซิน disturbia)
It’s like the darkness is the light
(อิทซ ไลค เดอะ ดาคเน็ซ ซิส เดอะ ไลท)
Disturbia
(Disturbia)
Am I scaring you tonight
(แอ็ม ไอ scarings ยู ทุไนท)
Disturbia
(Disturbia)
Ain’t used to what you like
(เอน ยูซ ทู ว็อท ยู ไลค)
Disturbia
(Disturbia)
Disturbia
(Disturbia)

Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)

Release me from this curse I’m in
(รีลีซ มี ฟร็อม ดีซ เคิซ แอม อิน)
Trying to maintain
(ทไรอิง ทู เมนเทน)
But I’m struggling
(บัท แอม ซทรักกลิง)
You can’t go, go, go
(ยู แค็นท โก , โก , โก)
I think I’m going to oh, oh, oh
(ไอ ธิงค แอม โกอิ้ง ทู โอ , โอ , โอ)

Throw on your brake lights
(ธโร ออน ยุร บเรค ไลท)
We’re in the city of wonder
(เวีย อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ วันเดอะ)
Ain’t gonna play nice
(เอน กอนนะ พเล ไน๊ซ์)
Watch out, you might just go under
(ว็อช เอ้า , ยู ไมท จัซท โก อันเดอะ)
Better think twice
(เบทเทอะ ธิงค ทไวซ)
Your train of thought will be altered
(ยุร ทเรน อ็อฝ ธอท วิล บี ออลเทอะ)
So if you must faulter be wise
(โซ อิฟ ยู มัซท faulter บี ไวส)
Your mind is in disturbia
(ยุร ไมนด อีส ซิน disturbia)
It’s like the darkness is the light
(อิทซ ไลค เดอะ ดาคเน็ซ ซิส เดอะ ไลท)
Disturbia
(Disturbia)
Am I scaring you tonight
(แอ็ม ไอ scarings ยู ทุไนท)
Disturbia
(Disturbia)
Ain’t used to what you like
(เอน ยูซ ทู ว็อท ยู ไลค)
Disturbia
(Disturbia)
Disturbia
(Disturbia)

Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)
Bum bum be-dum bum bum be-dum bum
(บัม บัม บี ดัม บัม บัม บี ดัม บัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Disturbia คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น