เนื้อเพลง You Are Everything คำอ่านไทย Vanessa Williams

You are, you are, everything, everything, oh
( ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are, you are, everything, everything, oh
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are, you are, everything, everything, everything is you
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ยู)

Today I saw somebody
(ทุเด ไอ ซอ ซัมบอดี้)
Who looked just like you
(ฮู ลุค จัซท ไลค ยู)
He walked like you do
(ฮี วอค ไลค ยู ดู)
I thought it was you
(ไอ ธอท ดิธ วอส ยู)
As he turned the corner
(แอ็ส ฮี เทิน เดอะ คอเนอะ)
I called out your name
(ไอ คอล เอ้า ยุร เนม)
I felt so ashamed
(ไอ เฟ็ลท โซ อะเฌมด)
When it wasn’t you
(ฮเว็น หนิด วอสซึ้น ยู)
Wasn’t you
(วอสซึ้น ยู)

You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Oh you are everything
(โอ ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Everything is you
(เอ๊วี่ติง อีส ยู)

How can I forget
(เฮา แค็น นาย เฟาะเกท)
When each face that I see
(ฮเว็น อีช เฟซ แดท ไอ ซี)
Brings back memories
(บริง แบ็ค เมรโมรี)
Of being with you
(อ็อฝ บีอิง วิฑ ยู)
I just can’t go on
(ไอ จัซท แค็นท โก ออน)
Living life as I do
(ลีฝอิง ไลฟ แอ็ส ซาย ดู)
Comparing each man with you
(คอมพิวริง อีช แม็น วิฑ ยู)
Knowing they just won’t do
(โนอิง เด จัซท ว็อนท ดู)
They’re not you
(เดรว น็อท ยู)

Oh you are everything
(โอ ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Oh, you are everything
(โอ , ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Oh, you are everything
(โอ , ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Everything is you
(เอ๊วี่ติง อีส ยู)

You are, you are, everything, everything, oh
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are, you are, everything, everything, oh
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are, you are, everything, everything, everything is you
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ยู)

You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Oh, you are everything
(โอ , ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Oh you are everything
(โอ ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
Everything is you
(เอ๊วี่ติง อีส ยู)

You are, you are, everything, everything, oh
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are, you are, everything, everything, oh
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are, you are, everything, everything, everything is you
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง อีส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are Everything คำอ่านไทย Vanessa Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น