เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Justin Bieber

Yeah, yeah, yeah, yeah
( เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

I won’t let the night stand in my way
(ไอ ว็อนท เล็ท เดอะ ไนท ซแท็นด อิน มาย เว)
I know what I want, I know what I get, yeah
(ไอ โน ว็อท ไอ ว็อนท , ไอ โน ว็อท ไอ เก็ท , เย่)
I’m only here to find you, you
(แอม โอ๊นลี่ เฮียร ทู ไฟนด ยู , ยู)
All I need is you by my side
(ออล ไอ นีด อีส ยู ไบ มาย ไซด)
All I wanna do is lay down next to you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล เดาน เน็คซท ทู ยู)

Cause I all I need is one love, one love, one heart
(คอส ไอ ออล ไอ นีด อีส วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ฮาท)
Cause I all I need is one love, one love, one heart
(คอส ไอ ออล ไอ นีด อีส วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ฮาท)
Baby give it to me
(เบบิ กิฝ อิท ทู มี)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need tonight
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด ทุไนท)

See I’ve made mistakes time after time, time, time
(ซี แอฝ เมด มิซเทค ไทม อาฟเทอะ ไทม , ไทม , ไทม)
But no not today, won’t leave ’til I find what I’m looking for
(บัท โน น็อท ทุเด , ว็อนท ลีฝ ทิล ไอ ไฟนด ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
I’m only here to find you, you
(แอม โอ๊นลี่ เฮียร ทู ไฟนด ยู , ยู)
All I need is you by my side
(ออล ไอ นีด อีส ยู ไบ มาย ไซด)
All I wanna do is dance under the moon
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ดานซ อันเดอะ เดอะ มูน)

Cause I all I need is one love, one love, one heart
(คอส ไอ ออล ไอ นีด อีส วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ฮาท)
Cause I all I need is one love, one love, one heart
(คอส ไอ ออล ไอ นีด อีส วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ฮาท)
Baby give it to me
(เบบิ กิฝ อิท ทู มี)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need tonight
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด ทุไนท)

Your love is like a roller-coaster
(ยุร ลัฝ อีส ไลค เก โรลเลอะ โคซเทอะ)
The way that you take my breath away
(เดอะ เว แดท ยู เทค มาย บเร็ธ อะเว)
It feels like I’m slowly falling deeper and deeper, deeper and deeper
(อิท ฟีล ไลค แอม ซโลลิ ฟ๊อลิง ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอ, ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอ)

Cause I all I need is one love, one love, one heart
(คอส ไอ ออล ไอ นีด อีส วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ฮาท)
Cause I all I need is one love, one love, one heart
(คอส ไอ ออล ไอ นีด อีส วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ฮาท)
Baby give it to me
(เบบิ กิฝ อิท ทู มี)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody can give it to me
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แค็น กิฝ อิท ทู มี)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด)
Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ว็อนท โนบอดี้ ฮเว็น นาย ก็อท ก็อท ยุร บอดอิ)
Baby no no nobody has got what I need tonight.
(เบบิ โน โน โนบอดี้ แฮ็ส ก็อท ว็อท ไอ นีด ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น