เนื้อเพลง My Own Prison คำอ่านไทย Creed

A court is in session, a verdict is in
( อะ โคท อีส ซิน เซฌอัน , อะ เฝอดิคท อีส ซิน)
No appeal on the docket today
(โน แอ็พพีล ออน เดอะ ดอคเค็ท ทุเด)
Just my own sin
(จัซท มาย โอน ซิน)
The walls are cold and pale
(เดอะ วอล แซร์ โคลด แอ็นด เพล)
The cage made of steel
(เดอะ เคจ เมด อ็อฝ ซทีล)
Screams fill the room
(ซครีม ฟิล เดอะ รุม)
Alone I drop and kneel
(อะโลน ไอ ดร็อพ แอ็นด นีล)
Silence now the sound
(ไซเล็นซ เนา เดอะ เซานด)
My breath the only motion around
(มาย บเร็ธ ดิ โอ๊นลี่ โมฌัน อะเรานด)
Demons cluttering around
(ดีมัน ครัตเดอร์ริง อะเรานด)
My face showing no emotion
(มาย เฟซ โชว์วิง โน อิโมฌัน)
Shackled by my sentence
(แชคเคิล ไบ มาย เซนเท็นซ)
Expecting no return
(เอ๊กแพดติ้ง โน ริเทิน)
Here there is no penance
(เฮียร แดร์ อีส โน เพนแอ็นซ)
My skin begins to burn
(มาย ซคิน บีกีน ทู เบิน)
So I held my head up high
(โซ ไอ เฮ็ลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
Hiding hate that burns inside
(ไฮดอิง เฮท แดท เบิน อีนไซด)
Which only fuels their selfish pride
(ฮวิช โอ๊นลี่ ฟยูเอ็ล แด เซลฟิส พไรด)
We’re all held captive
(เวีย ออล เฮ็ลด แคพทิฝ)
Out from the sun
(เอ้า ฟร็อม เดอะ ซัน)
A sun that shines on only some
(อะ ซัน แดท ไฌน ออน โอ๊นลี่ ซัม)
We the meek are all in one
(วี เดอะ มีค อาร์ ออล อิน วัน)
I hear a thunder in the distance
(ไอ เฮีย รา ธันเดอะ อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
See a vision of a cross
(ซี อะ ฝีฉอัน อ็อฝ อะ คร็อซ)
I feel the pain that was given
(ไอ ฟีล เดอะ เพน แดท วอส กีฝเอ็น)
On that sad day of loss
(ออน แดท แซ็ด เด อ็อฝ โรซ)
A lion roars in the darkness
(อะ ไลอัน โร ซิน เดอะ ดาคเน็ซ)
Only he holds the key
(โอ๊นลี่ ฮี โฮลด เดอะ คี)
A light to free me from my burden
(อะ ไลท ทู ฟรี มี ฟร็อม มาย เบ๊อรํเด้น)
And grant me life eternally
(แอ็นด กรานท มี ไลฟ อิเทอแน็ลลิ)
Should have been dead
(เชิด แฮ็ฝ บีน เด็ด)
On a Sunday morning
(ออน อะ ซันดิ มอนิง)
Banging my head
(แบงกิง มาย เฮ็ด)
No time for mourning
(โน ไทม ฟอ โมนิง)
Ain’t got no time
(เอน ก็อท โน ไทม)
So I held my head up high
(โซ ไอ เฮ็ลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
Hiding hate that burns inside
(ไฮดอิง เฮท แดท เบิน อีนไซด)
Which only fuels their selfish pride
(ฮวิช โอ๊นลี่ ฟยูเอ็ล แด เซลฟิส พไรด)
We’re all held captive
(เวีย ออล เฮ็ลด แคพทิฝ)
Out from the sun
(เอ้า ฟร็อม เดอะ ซัน)
A sun that shines on only some
(อะ ซัน แดท ไฌน ออน โอ๊นลี่ ซัม)
We the meek are all in one
(วี เดอะ มีค อาร์ ออล อิน วัน)
I cry out to God
(ไอ คไร เอ้า ทู ก็อด)
Seeking only his decision
(ซีคิง โอ๊นลี่ ฮิส ดิซีฉอัน)
Gabriel stands and confirms
(Gabriel ซแท็นด แซน ค็อนเฟิม)
I’ve created my own prison
(แอฝ คริเอท มาย โอน พริ๊ซั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Own Prison คำอ่านไทย Creed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น