เนื้อเพลง Rest in Pieces คำอ่านไทย Saliva

Look at me, my depth perception must be off again
( ลุค แกท มี , มาย เด็พธ เพอะเซพฌัน มัซท บี ออฟฟ อะเกน)
Cause this hurts deeper than I thought it did
(คอส ดีซ เฮิท ดิพเพอแฑ็น นาย ธอท ดิธ ดิด)
It has not healed with time
(อิท แฮ็ส น็อท ฮีล วิฑ ไทม)
It just shot down my spine _ You look so beautiful tonight
(อิท จัซท ฌ็อท เดาน มาย ซไพน _ ยู ลุค โซ บยูทิฟุล ทุไนท)
Remind me how you laid us down
(ริไมนด มี เฮา ยู เลด อัซ เดาน)
And gently smiled before you destroyed my life
(แอ็นด เจนทลิ ซไมล บิโฟ ยู ดิซทรอย มาย ไลฟ)

Would you find it in your heart
(เวิด ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท)
To make this go away
(ทู เมค ดีซ โก อะเว)
And let me rest in pieces, let me rest in pieces
(แอ็นด เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ , เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ)
Would you find it in your heart?
(เวิด ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท)
To make this go away
(ทู เมค ดีซ โก อะเว)
And let me rest in pieces, let me rest in pieces
(แอ็นด เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ , เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ)
Would you find it in your heart?
(เวิด ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท)
To make it go away
(ทู เมค อิท โก อะเว)
And let me rest in pieces
(แอ็นด เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ)

Look at me, my depth perception must be off again
(ลุค แกท มี , มาย เด็พธ เพอะเซพฌัน มัซท บี ออฟฟ อะเกน)
You got much closer than I thought you did
(ยู ก็อท มัช โคลเซอร์ แฑ็น นาย ธอท ยู ดิด)
I’m in your reach
(แอม อิน ยุร รีช)
You held me in your hands
(ยู เฮ็ลด มี อิน ยุร แฮ็นด)

But could you find it in your heart?
(บัท เคิด ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท)
To make this go away
(ทู เมค ดีซ โก อะเว)
And let me rest in pieces, let me rest in pieces
(แอ็นด เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ , เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ)
Would you find it in your heart?
(เวิด ยู ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท)
To make it go away
(ทู เมค อิท โก อะเว)
And let me rest in pieces, let me rest in pieces
(แอ็นด เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ , เล็ท มี เร็ซท อิน พีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rest in Pieces คำอ่านไทย Saliva

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น