เนื้อเพลง Rap Song คำอ่านไทย Black Eyed Peas

[wyclef]
( [ วายเครฟ ])
Wyclef on guitar.. with the black eyed peas
(วายเครฟ ออน กิทา วิฑ เดอะ บแล็ค ไอ พี)
Here go the rap song, they wanna sing it to y’all
(เฮียร โก เดอะ แร็พ ซ็อง , เด วอนนา ซิง อิท ทู ยอล)

[chorus one]
([ โครัซ วัน ])
She like a rap song [she like a rap song]
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง [ ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง ])
She like a rap song [she like a rap song]
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง [ ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง ])
She like a rap song [she like a rap song]
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง [ ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง ])
She like a rap song [she like a rap song]
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง [ ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง ])

[verse one]
([ เฝิซ วัน ])
You’re like a hip-hop song y’know
(ยัวร์ ไลค เก ฮิพ ฮ็อพ ซ็อง yknow)
I wanna be your ” buddy ” like de la soul
(ไอ วอนนา บี ยุร ” บัดดิ ” ไลค ดี ลา โซล)
Let me ” rock +them+ bells ” like I’m ll
(เล็ท มี ” ร็อค +เฑ็ม + เบลล์ ” ไลค แอม ll)
I like you in a kangol and gazelles
(ไอ ไลค ยู อิน อะ kangol แอ็นด กะเสล)
Here’s a ticket come and see me on my ” planet rock ”
(เฮียร ซา ทีคเคท คัม แอ็นด ซี มี ออน มาย ” พแลนเอ็ท ร็อค “)
Like the daddy kane, I can be your ” smooth op’ ”
(ไลค เดอะ แดดดิ เคน , ไอ แค็น บี ยุร ” ซมูฑ op “)
But wait-uh every month you’re the flavor
(บัท เวท อา เอฝริ มันธ ยัวร์ เดอะ ฟเลเฝอะ)
I wanna get a scoop – lat-uh!
(ไอ วอนนา เก็ท ดา ซคูพ lat อา !)

[chorus two]
([ โครัซ ทู ])
She like a rap song [she like a rap song]
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง [ ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง ])
She like a rap song ..
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง)
She make me clap [how’s that] cause she a rap song
(ชี เมค มี คแล็พ [ เฮา แดท ] คอส ชี อะ แร็พ ซ็อง)
She like a rap song
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง)
She like a rap song [she like a rap song]
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง [ ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง ])
She like a rap song ..
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง)
She make me clap [how’s that] cause she a rap song
(ชี เมค มี คแล็พ [ เฮา แดท ] คอส ชี อะ แร็พ ซ็อง)
She like a rap song
(ชี ไลค เก แร็พ ซ็อง)

[verse two]
([ เฝิซ ทู ])
She was the, ” public enemy #1 ”
(ชี วอส เดอะ , ” พับลิค เอนอิมิ #1 “)
She was my, ” mona lisa ” when we first begun
(ชี วอส มาย , ” โมนา ลีซา ” ฮเว็น วี เฟิซท บิกัน)
She got me, ” jump-in’ around ” like everlast
(ชี ก็อท มี , ” จัมพ อิน อะเรานด ” ไลค everlast)
Singin a, ” rap life ” with help from tash
(ซิงอิน อะ , ” แร็พ ไลฟ ” วิฑ เฮ็ลพ ฟร็อม tash)
She be my, metronome rhythm to my feet
(ชี บี มาย , metronome ริธึ่ม ทู มาย ฟีท)
And when we, when we do it do it to the beat
(แอ็นด ฮเว็น วี , ฮเว็น วี ดู อิท ดู อิท ทู เดอะ บีท)
She like, ” my melody ” done by eric b., and rakim
(ชี ไลค , ” มาย เมลโอะดิ ” ดัน ไบ อีริคบี , แอ็นด แรคคิม)
Cause she be rockin me steadily, yo
(คอส ชี บี รอคกิน มี ซเทดอิลิ , โย)

[chorus three]
([ โครัซ ธรี ])
Yo, she got hips to hops
(โย , ชี ก็อท ฮิพ ทู ฮ็อพ)
And she ain’t goin pop
(แอ็นด ชี เอน โกอิน พ็อพ)
She like a record that I wanna rock
(ชี ไลค เก เรคออด แดท ไอ วอนนา ร็อค)
When I’m rollin in my ride cruisin down my block
(ฮเว็น แอม โรลลิน อิน มาย ไรด ครูซิน เดาน มาย บล็อค)
Yo, and if she was a rap song
(โย , แอ็นด อิฟ ชี วอส ซา แร็พ ซ็อง)
She’d be ” bonita applebum ”
(ชี บี ” บอนนีดา applebum “)
And I wanna put you on
(แอ็นด ดาย วอนนา พัท ยู ออน)
I’m puttin you on, you’re my favorite song
(แอม พันดิน ยู ออน , ยัวร์ มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

[chorus two]
([ โครัซ ทู ])

[verse three]
([ เฝิซ ธรี ])
She makes me say ’ho’ but she ain’t a ” hoe!! ”
(ชี เมค มี เซ โฮ บัท ชี เอน ดา ” โฮ ! ! “)
She ” got it made ” with special ed [? ? ] ” hoe!! ”
(ชี ” ก็อท ดิธ เมด ” วิฑ ซเพฌแอ็ล ed [ ] ” โฮ ! ! “)
Her bass is everlasting like rodney o’s
(เฮอ แบ็ซ ซิส เอฝเวอร์ลาสทิงไลค ลอตนี่ โอเอส)
She ” myself and i ” comin from the +soul+
(ชี ” ไมเซลฟ แอ็นด ดาย ” คัมอิน ฟร็อม เดอะ +โซล +)
She like a beat that makes me wanna grab the mic
(ชี ไลค เก บีท แดท เมค มี วอนนา กแร็บ เดอะ ไมคะ)
She like the lyrics that I wanna recite
(ชี ไลค เดอะ ลีริค แดท ไอ วอนนา ริไซท)
She like the old school mic with the cable
(ชี ไลค ดิ โอลด ซคูล ไมคะ วิฑ เดอะ เค๊เบิ้ล)
You can bring your records and I’ll bring the turntable yo
(ยู แค็น บริง ยุร เรคออด แซน แอล บริง เดอะ เทินเทเบิล โย)

[chorus three]
([ โครัซ ธรี ])

[chorus two]
([ โครัซ ทู ])

She like a.. she like a.. {*repeat in background*}
(ชี ไลค เก ชี ไลค เก {*ริพีท อิน แบ็คกราว *})

[wyclef]
([ วายเครฟ ])
Wyclef, jerry wonder
(วายเครฟ , เจริ วันเดอะ)
With the black eyed peas
(วิฑ เดอะ บแล็ค ไอ พี)
Don’t hurt nobody man
(ด้อนท์ เฮิท โนบอดี้ แม็น)
Takin over the universe, I told y’all
(ทอคกิ่น โอเฝอะ ดิ ยูนิเฝิซ , ไอ โทลด ยอล)
Take me in, don’t hurt nobody
(เทค มี อิน , ด้อนท์ เฮิท โนบอดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rap Song คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น