เนื้อเพลง Top Of The World คำอ่านไทย Brandy feat Mase

Brandy…
( บแรนดิ)
Dark Child…
(ดาค ไชล)
Mase kid
(Mase คิด)
Harlem on the rise
(ฮาร์เล็ม ออน เดอะ ไรส)
Come on, Come on , Come on , Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

I went from Helly Hanson to mini-mansions
(ไอ เว็นท ฟร็อม Helly แฮนเซิน ทู มีนิ แมนฌัน)
The girls in Aruba doing belly-dancings
(เดอะ เกิล ซิน อารูบา ดูอิง เบลลิ แด็นซิง)
Spent half of my advancing
(ซเพ็นท ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย advancings)
Jaws from branson
(จอ ฟร็อม branson)
I make it through my circumstances
(ไอ เมค อิท ธรู มาย เซอคัมสแท็นซ)
But u know I’m wiser now
(บัท ยู โน แอม วายเซอเนา)
Move like kaiser now
(มูฝ ไลค ไคเสอะ เนา)
gotta b*tter soft cover just to hide my pound
(กอททะ บี *tter ซ็อฟท คัฝเออะ จัซท ทู ไฮด มาย เพานด)
gotta house in the valley
(กอททะ เฮาซ อิน เดอะ แฝลลิ)
Come and find me now
(คัม แอ็นด ไฟนด มี เนา)
Got enough dough to buy the town
(ก็อท อินัฟ โด ทู ไบ เดอะ ทาวน์)
So I might give a 6 to my chick
(โซ ไอ ไมท กิฝ อะ ซิก ทู มาย ชิค)
Benz to my mom
(เบนซฺทู มาย มัม)
Crib so big it look like the Sinigon
(คริบ โซ บิก อิท ลุค ไลค เดอะ Sinigon)
Give a ?cow? just to spill henny on
(กิฝ อะ เคา จัซท ทู ซพิล เฮนนี่ ออน)
And Benadon since Lados and Benaton
(แอ็นด Benadon ซินซ Lados แซน Benaton)

[Brandy]
([ บแรนดิ ])

Some people say that I’m not the same girl
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ แดท แอม น็อท เดอะ เซม เกิล)
They say that I think I’m in my own world
(เด เซ แดท ไอ ธิงค แอม อิน มาย โอน เวิลด)
What makes them think that I have changed
(ว็อท เมค เฑ็ม ธิงค แดท ไอ แฮ็ฝ เชนจ)
A little dough cannot erase my problems
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โด แคนน็อท อิเรซ มาย พรอบเล็ม)
Me like you I have to try and solve them
(มี ไลค ยู ไอ แฮ็ฝ ทู ทไร แอ็นด ซอลฝ เฑ็ม)
Yes everything is quite the same
(เย็ซ เอ๊วี่ติง อีส คไวท เดอะ เซม)

[Chorus :]
([ โครัซ : ])
I’m just trying to be me
(แอม จัซท ทไรอิง ทู บี มี)
Doing what I got to do
(ดูอิง ว็อท ไอ ก็อท ทู ดู)
Some people think that I’m
(ซัม พี๊เพิ่ล ธิงค แดท แอม)
Just sittin on top of the world
(จัซท ซิทดิน ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I’m just try to be me proving what I got to prove
(แอม จัซท ทไร ทู บี มี พรูฝวิ่ง ว็อท ไอ ก็อท ทู พรูฝ)
Some people think that I’m
(ซัม พี๊เพิ่ล ธิงค แดท แอม)
Just sittin’ on top of the world
(จัซท ซิทดิน ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

I wonder why it’s often said
(ไอ วันเดอะ ฮไว อิทซ ออฟเอ็น เซ็ด)
That my lifes a fairy tale and
(แดท มาย ไลฟ ซา แฟริ เทล แอ็นด)
Everything is so right
(เอ๊วี่ติง อีส โซ ไรท)
I wish that you could know the truth
(ไอ วิฌ แดท ยู เคิด โน เดอะ ทรูธ)
My life is real so please don’t get it twisted
(มาย ไลฟ อีส ริแอ็ล โซ พลีส ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิซท)
Problems the same and got to be dealt with
(พรอบเล็ม เดอะ เซม แอ็นด ก็อท ทู บี เด็ลท วิฑ)
These are the things I wish you knew
(ฑิส อาร์ เดอะ ธิง ซาย วิฌ ยู นยู)

Always in someone’s eye so many questions why
(ออลเว ซิน ซัมวัน ไอ โซ เมนอิ คเวซชัน ฮไว)
How is it to be down with me with me
(เฮา อีส ซิท ทู บี เดาน วิฑ มี วิฑ มี)
Afraid to express myself always me and someone else
(อัฟเรด ทู เอ็คซพเรซ ไมเซลฟ ออลเว มี แอ็นด ซัมวัน เอ็ลซ)
I need to be free but its not that easy
(ไอ นีด ทู บี ฟรี บัท อิทซ น็อท แดท อีสอิ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Don’t understand why people
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว พี๊เพิ่ล)
Think I don’t have friends
(ธิงค ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ฟเร็นด)
Who knew me bad when
(ฮู นยู มี แบ็ด ฮเว็น)
This was my dream nothing has changed
(ดีซ วอส มาย ดรีม นัธอิง แฮ็ส เชนจ)
I still do the same things
(ไอ ซทิล ดู เดอะ เซม ธิง)

[Ma$e]
([ มา $อี ])

Yo,you can quit cookin short if it ain’t about cake
(โย , ยู แค็น ควิท คุ๊คกิน ฌอท อิฟ อิท เอน อะเบาท เคค)
I ain’t sittin on top I want a house on a lake
(ไอ เอน ซิทดิน ออน ท็อพ ไอ ว็อนท ดา เฮาซ ออน อะ เลค)
I’m that snotty nosed cat with a new BM
(แอม แดท ซนอททิ โนส แค็ท วิฑ อะ นยู BM)
If you mess with Brandy I gotta bruise your chin
(อิฟ ยู เมซ วิฑ บแรนดิ ไอ กอททะ บรูส ยุร ชิน)
I be with Puff the girls be like ” Who’s his friend? ”
(ไอ บี วิฑ พัฟ เดอะ เกิล บี ไลค ” ฮู ฮิส ฟเร็นด “)
If I hit a chick once you probably move me in
(อิฟ ฟาย ฮิท ดา ชิค วันซ ยู พรอบอับลิ มูฝ มี อิน)
So you gotta tell me right now
(โซ ยู กอททะ เท็ล มี ไรท เนา)
Either your wit
(อีเฑอะ ยุร วิท)
The cats that make the hits or the ones that see the chips [Slow down Mase
(เดอะ แค็ท แดท เมค เดอะ ฮิท ออ ดิ วัน แดท ซี เดอะ ชิพ [ ซโล เดาน Mase)
your killin me]
(ยุร คิลลิน มี ])
But don’t stop it
(บัท ด้อนท์ ซท็อพ อิท)
Whats the use of buying a weight if I’m a hav to chop it
(ว็อท ดิ ยูซ อ็อฝ บายอิ้ง อะ เวท อิฟ แอม มา เฮฝ ทู ช็อพ อิท)
I use the let a lady till I learned the logics
(ไอ ยูซ เดอะ เล็ท ดา เลดิ ทิล ไอ เลิน เดอะ ลอจอิค)
She only mess with Ma$e know the money aint an object
(ชี โอ๊นลี่ เมซ วิฑ มา $อี โน เดอะ มันอิ เอน แอน ออบเจ็คท)
If it ain’t crissy he won’t pop it
(อิฟ อิท เอน crissy ฮี ว็อนท พ็อพ อิท)
If it ain’t platinum with ice he won’t rock it
(อิฟ อิท เอน พแลทนัม วิฑ ไอซ ฮี ว็อนท ร็อค อิท)
If it don’t cost 60 he don’t drop it
(อิฟ อิท ด้อนท์ ค็อซท 60 ฮี ด้อนท์ ดร็อพ อิท)
If it don’t come with TVs he won’t cop it
(อิฟ อิท ด้อนท์ คัม วิฑ TVs ฮี ว็อนท ค็อพ อิท)
u can stop it , yea yea yea what what what?
(ยู แค็น ซท็อพ อิท , เย เย เย ว็อท ว็อท ว็อท)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Brandy on top of the world
(บแรนดิ ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Dogchow on top of the world
(Dogchow ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Mase be on top of the world
(Mase บี ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Harlem World be on top of the world
(ฮาร์เล็ม เวิลด บี ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Brandy on top of the world
(บแรนดิ ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Dogchow be top of the world
(Dogchow บี ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
M-A-dollar sign-E all over the world
(เอ็ม มา ดอลเลอะ ไซน อี ออล โอเฝอะ เดอะ เวิลด)
Brandy all over the world
(บแรนดิ ออล โอเฝอะ เดอะ เวิลด)
[2x] All over the world…
([ 2x ] ออล โอเฝอะ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Top Of The World คำอ่านไทย Brandy feat Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น