เนื้อเพลง Mary’s Boy Child คำอ่านไทย Charlotte Church

Long time ago in Bethlehem,
( ล็อง ไทม อะโก อิน เบธลิเอ็ม ,)
So the Holy Bible say,
(โซ เดอะ โฮลิ ไบบล เซ ,)
Mary’s boy child, Jesus Christ,
(แมริ บอย ไชล , จีสัซ คไรซท ,)
Was born on Christmas day.
(วอส บอน ออน ครีซมัซ เด)

Hark, now hear the angels sing,
(ฮาค , เนา เฮีย ดิ เอนเจล ซิง ,)

A new king born today,
(อะ นยู คิง บอน ทุเด ,)
And man will live forever more,
(แอ็นด แม็น วิล ไลฝ เฟาะเรฝเออะ โม ,)
Because of Christmas Day.
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เด)

While shepherds watched their flocks by night,
(ฮไวล เฌพเอิด ว็อช แด ฟล็อค ไบ ไนท ,)

Them see a bright new shining star,
(เฑ็ม ซี อะ ไบร๊ท นยู ชายนิง ซทา ,)
Them hear a choir sing,
(เฑ็ม เฮีย รา คไวร ซิง ,)
The music seemed to come from afar.
(เดอะ มยูสิค ซีมี ทู คัม ฟร็อม อะฟา)

`Now Joseph and his wife Mary,
(`Now โจเส็ฟ แอ็นด ฮิส ไวฟ แมริ ,)

Come to Bethlehem that night,
(คัม ทู เบธลิเอ็ม แดท ไนท ,)
Them find no place to born she child,
(เฑ็ม ไฟนด โน พเลซ ทู บอน ชี ไชล ,)
Not a single room was in sight.
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล รุม วอส ซิน ไซท)

Hark, now hear the angels sing…etc.
(ฮาค , เนา เฮีย ดิ เอนเจล ซิง อีทีซี)

By and by they find a little nook
(ไบ แอ็นด ไบ เด ไฟนด อะ ลิ๊ทเทิ่ล นุค)

In a stable all forlorn,
(อิน อะ สเท๊เบิ้ล ออล เฟาะลอน ,)
And in a manger cold and dark,
(แอ็นด อิน อะ เมนเจอะ โคลด แอ็นด ดาค ,)
Mary’s little boy was born.
(แมริ ลิ๊ทเทิ่ล บอย วอส บอน)

Hark, now here the angels sings.
(ฮาค , เนา เฮียร ดิ เอนเจล ซิง)

Trumpets sound and angels sing,
(ทรัมเพ็ท เซานด แอ็นด เอนเจล ซิง ,)

Listen to what they say,
(ลิ๊สซึ่น ทู ว็อท เด เซ ,)
That man will live forever more,
(แดท แม็น วิล ไลฝ เฟาะเรฝเออะ โม ,)
Because of Christmas Day.
(บิคอส อ็อฝ ครีซมัซ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mary’s Boy Child คำอ่านไทย Charlotte Church

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น