เนื้อเพลง I’ve Never Seen… คำอ่านไทย RZA feat Xavier Naidoo

[Intro: RZA]
( [ อินโทร : RZA ])
You know they say
(ยู โน เด เซ)
In every man’s life, there comes a time
(อิน เอฝริ แม็น ไลฟ , แดร์ คัม ซา ไทม)
When you get struck by the arrow of cupid
(ฮเว็น ยู เก็ท ซทรัค ไบ ดิ แอโร อ็อฝ คยูพิด)
By the love of God, or the beauty of a woman
(ไบ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ก็อด , ออ เดอะ บยูทิ อ็อฝ อะ วูมเอิน)
Sometimes this love, brings thunder into your life
(ซัมไทม์ ดีซ ลัฝ , บริง ธันเดอะ อีนทุ ยุร ไลฟ)
And it brings the storm, sing about it
(แอ็นด ดิท บริง เดอะ ซทอม , ซิง อะเบาท ดิธ)

[Xavier Naidoo]
([ เซ้วีเออร์ Naidoo ])
There was once a love in this
(แดร์ วอส วันซ อะ ลัฝ อิน ดีซ)
Love is more than just a kiss
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จัซท ดา คิซ)
Will we take you to that step
(วิล วี เทค ยู ทู แดท ซเท็พ)
Will we do more than just connect
(วิล วี ดู โม แฑ็น จัซท ค็อนเนคท)
And will you, bring the thunder in my life
(แอ็นด วิล ยู , บริง เดอะ ธันเดอะ อิน มาย ไลฟ)
And the fire in my eyes
(แอ็นด เดอะ ไฟร อิน มาย ไอ)
Cause then there, will be days of pleasure when
(คอส เด็น แดร์ , วิล บี เด อ็อฝ พเลฉเออะ ฮเว็น)
Everything far will be so near
(เอ๊วี่ติง ฟา วิล บี โซ เนีย)

[Hook: Xavier Naidoo [woman]]
([ ฮุค : เซ้วีเออร์ Naidoo [ วูมเอิน ] ])
I have never felt thunder [thunder]
(ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท ธันเดอะ [ ธันเดอะ ])
And lighting [lightning] like this
(แอ็นด ลายดิง [ ไลทนิง ] ไลค ดีซ)
I have never been struck by [struck by]
(ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน ซทรัค ไบ [ ซทรัค ไบ ])
A wonder [a wonder] like this
(อะ วันเดอะ [ อะ วันเดอะ ] ไลค ดีซ)

[Xavier Naidoo]
([ เซ้วีเออร์ Naidoo ])
There aren’t days where I can, stop talking about you
(แดร์ อเร้น เด ฮแว ไอ แค็น , ซท็อพ ทอคอิง อะเบาท ยู)
There aren’t days I can’t stop, saying your name
(แดร์ อเร้น เด ซาย แค็นท ซท็อพ , เซอิง ยุร เนม)
And I’m looking for ways in never, to part from you, ha-ha
(แอ็นด แอม ลุคอิง ฟอ เว ซิน เนฝเวอะ , ทู พาท ฟร็อม ยู , ฮา ฮา)
And everything change and you, still stayed the same
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เชนจ แอ็นด ยู , ซทิล ซเท เดอะ เซม)

[Chorus 4X: Xavier Naidoo]
([ โครัซ 4X : เซ้วีเออร์ Naidoo ])
I’ve never seen, and there’s never been
(แอฝ เนฝเวอะ ซีน , แอ็นด แดร์ เนฝเวอะ บีน)
Anything, with the beauty of you
(เอนอิธิง , วิฑ เดอะ บยูทิ อ็อฝ ยู)

[RZA]
([ RZA ])
Yo, yo, yo
(โย , โย , โย)
Aiyo, shorty, I’ve never met someone so beautiful
(ไอโย , ชอร์ทดิง , แอฝ เนฝเวอะ เม็ท ซัมวัน โซ บยูทิฟุล)
From your hair follicle to your finger nail cuticle
(ฟร็อม ยุร แฮ follicle ทู ยุร ฟีงเกอะ เนล คิวทิเคิล)
Struck by the arrow of cupid, this love is deep rooted
(ซทรัค ไบ ดิ แอโร อ็อฝ คยูพิด , ดีซ ลัฝ อีส ดีพ รูท)
Like someone, took my heart sampled it and looped it
(ไลค ซัมวัน , ทุค มาย ฮาท แซ๊มเพิ่ล ดิท แอ็นด ลูพ ดิท)
To a song that’s endless, passion brings the tempest
(ทู อะ ซ็อง แด๊ท เอ็นเล็ซ , แพฌอัน บริง เดอะ เทมเพ็ซท)
I’ll slay a thousand dragons to save my little princess
(แอล ซเล อะ เธาแส็น ดแรกอัน ทู เซฝ มาย ลิ๊ทเทิ่ล พรีนเซ็ซ)
A walking gift from God, you are my shining star
(อะ วอคกิง กิฟท ฟร็อม ก็อด , ยู อาร์ มาย ชายนิง ซทา)
The diamonds and gold that most men be mining for
(เดอะ ไดมันด แซน โกลด แดท โมซท เม็น บี มายนิง ฟอ)

[Xavier Naidoo]
([ เซ้วีเออร์ Naidoo ])
Days that we shared our light treasures
(เด แดท วี เชย์ เอ๊า ไลท ทเรฉเออะ)
The treasure light fire is to mankind
(เดอะ ทเรฉเออะ ไลท ไฟร อีส ทู แมนไคนด)
My hands will try to carry you to heaven
(มาย แฮ็นด วิล ทไร ทู แคริ ยู ทู เฮฝเอ็น)
But since I’ve seen you, you’ve brought heaven to my mind
(บัท ซินซ แอฝ ซีน ยู , ยู๊ฟ บรอท เฮฝเอ็น ทู มาย ไมนด)

[Chorus 4X]
([ โครัซ 4X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Never Seen… คำอ่านไทย RZA feat Xavier Naidoo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น