เนื้อเพลง Man Overboard คำอ่านไทย Blink 182

So sorry it’s over
( โซ ซอริ อิทซ โอเฝอะ)
so sorry it’s over
(โซ ซอริ อิทซ โอเฝอะ)

There’s so much more that I wanted and
(แดร์ โซ มัช โม แดท ไอ ว็อนท แอ็นด)
There’s so much more then I needed and
(แดร์ โซ มัช โม เด็น นาย นีด แอ็นด)
Time keeps moving on and on
(ไทม คีพ มูฝอิง ออน แอ็นด ออน)
Soon we’ll all be gone
(ซูน เว็ล ออล บี กอน)

Let’s take some time
(เล็ท เทค ซัม ไทม)
To talk this over
(ทู ทอค ดีซ โอเฝอะ)
You’re out of line
(ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไลน)
And really sobor
(แอ็นด ริแอ็ลลิ sobor)
We can’t depend on your excuses
(วี แค็นท ดิเพนด ออน ยุร เอ็คซคยูซ)
Cuz in the end
(คัซ อิน ดิ เอ็นด)
Its f*cking useless
(อิทซ เอฟ *คิง ยูสเหลด)

You can only lean on me for so long
(ยู แค็น โอ๊นลี่ ลีน ออน มี ฟอ โซ ล็อง)
Really shouldn’t have to watch a friend drown
(ริแอ็ลลิ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ว็อช อะ ฟเร็นด ดเราน)
Stood up on the ledge, beg you to come down
(ซทูด อัพ ออน เดอะ เล็จ , เบ็ก ยู ทู คัม เดาน)
You can only lean on me for so long
(ยู แค็น โอ๊นลี่ ลีน ออน มี ฟอ โซ ล็อง)

I remember shots
(ไอ ริเมมเบอะ ฌ็อท)
Without a chaser
(วิเฑาท ดา เชเซอร์)
After-minded thoughts
(อาฟเทอะ ไมนด ธอท)
Now your a stranger
(เนา ยุร รา ซทเรนเจอะ)
Cover up the scars
(คัฝเออะ อัพ เดอะ ซคา)
Put on your game face
(พัท ออน ยุร เกม เฟซ)
Left you in a bar
(เล็ฟท ยู อิน อะ บา)
To try and save face
(ทู ทไร แอ็นด เซฝ เฟซ)

You can only lean on me for so long
(ยู แค็น โอ๊นลี่ ลีน ออน มี ฟอ โซ ล็อง)
Really shouldn’t have to watch a friend drown
(ริแอ็ลลิ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ว็อช อะ ฟเร็นด ดเราน)
Stood up on the ledge, beg you to come down
(ซทูด อัพ ออน เดอะ เล็จ , เบ็ก ยู ทู คัม เดาน)
You can only lean on me for so long
(ยู แค็น โอ๊นลี่ ลีน ออน มี ฟอ โซ ล็อง)

So sorry its over
(โซ ซอริ อิทซ โอเฝอะ)
So sorry its over
(โซ ซอริ อิทซ โอเฝอะ)

There’s so much more that I wanted and
(แดร์ โซ มัช โม แดท ไอ ว็อนท แอ็นด)
[so sorry it’s over]
([ โซ ซอริ อิทซ โอเฝอะ ])
There’s so much more that I needed and
(แดร์ โซ มัช โม แดท ไอ นีด แอ็นด)
[so sorry it’s over]
([ โซ ซอริ อิทซ โอเฝอะ ])
Time keeps moving on and on and on
(ไทม คีพ มูฝอิง ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Soon we’ll all be gone
(ซูน เว็ล ออล บี กอน)

Man on a misson
(แม็น ออน อะ misson)
Can’t say I miss him around
(แค็นท เซ ไอ มิซ ฮิม อะเรานด)
Insider information
(อินไซดเออะ อินเฟาะเมฌัน)
Hand in your resignation
(แฮ็นด อิน ยุร เรสิกเนฌัน)
Loss of a good friend
(โรซอ็อฝ อะ เกิด ฟเร็นด)
Best of intenstions I found
(เบ็ซท อ็อฝ intenstions ซาย เฟานด)
Tight lipped procrastination
(ไทท lipped พโระคแรซทิเนฌัน)
I’ll never see you around
(แอล เนฝเวอะ ซี ยู อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man Overboard คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น