เนื้อเพลง Listen คำอ่านไทย Beyonce

Listen,
(ลิสเซิน)
To the song here in my heart
(ทู เดอะ ซอง เฮีย อิน มาย ฮาท)
A melody I’ve start
(อะ เมโลดี อาย สตาท)
But can’t complete
(บัท แค้น คัมพลีท)

Listen, to the sound from deep within
(ลิสเซิน, ทู เดอะ ซาว ฟอร์ม ดีฟ วิทดิน)
It’s only beginning
(อิท-โซรี่ บีกีนนิ่ง )
To find release
(ทู ฟาย รีรีส)

Oh,
(โอ้…)
the time has come
(เดอะ ไทม์ แฮส คัม)
for my dreams to be heard
(ฟอร์ มาย ดีมส์ ทู บี เฮริท์)
They will not be pushed aside and turned
(เดย์ วิล นอท บี พุชซึด อซาย แอ้น เทิร์นดฺ)
Into your own
(อินโท ยัวร์-โรน)
all cause you won’t
(ออร์ คอส ยู ว้อน)
Listen….
(ลิสเซิน…)

Listen,
(ลิสเซิน,)
I am alone at a crossroads
(ไอ แอม อะโลน แอท อะ ครอสโรด)
I’m not at home, in my own home
(แอม นอท แอท โฮม, อิน มาย โอน โฮม)
And I tried and tried
(แอ่น ไอ ทาย แอ้น ทาย)
To say whats on my mind
(ทู เซย์ วอทส์ ออน มาย มายด์)
You should have known
(ยู ชูด แอฟ โนว์)
Oh,
(โอ)
Now I’m done believin you
(นาว แอม ด้อน บีลีฟอิน ยู)
You don’t know what I’m feelin
(ยู ด้อน โนว์ วอท แอม ฟีลิน)
I’m more than what, you made of me
(แอม มอร์ แดน วอท, ยู เมด ออฟ มี)
I followed the voice
(ไอ ฟอลโร่ เดอะ วอย)
you gave to me
(ยู กีฟ ทู มี)
But now I gotta find, my own..
(บัท นาว ไอ กอทตา ฟาย, มาย โอน…)

You should have listened
(ยู ชูส แฮฟ ลิสเซิน)
There is someone here inside
(แดร์ อิส ซัมวัน เฮียร์ อินไซด์)
Someone I’d thought had died
(ซัมวัน ไอ ตรอท แฮด ดาย)
Sooo long ago
(ซู ลอง อะโก)

Ohh I’m free now and my dreams to be heard
(โอ้ แอม ฟรี นาว แอ่น มาย ดีมส์ ทู บี เฮริท์)
They will not be pushed aside on words
(เดย์ วิล นอท บี พูชซึด อซาย อ้อน เวิร์ด)
Into your arms
(อินโท ยัวร์ อามส์)
All cause you won’t
(ออล คอช ยู ว้อน)
Listen…
(ลิสเซิน…)
[adsense]
Listen,
(ลิสเซิน,)
I am alone at a crossroads
(ไอ แอม อะโลน แอท อะ ครอสโรด)
I’m not at home, in my own home
(แอม นอท แอท โฮม, อิน มาย โอน โฮม)
And I tried and tried
(แอ่น ไอ ทาย แอ้น ทาย)
To say whats on my mind
(ทู เซย์ วอทส์ ออน มาย มายด์)
You should have known
(ยู ชูด แอฟ โนว์)
Oh,
(โอ)
Now I’m done believin you
(นาว แอม ด้อน บีลีฟอิน ยู)
You don’t know what I’m feelin
(ยู ด้อน โนว์ วอท แอม ฟีลิน)
I’m more than what, you made of me
(แอม มอร์ แดน วอท, ยู เมด ออฟ มี)
I followed the voice
(ไอ ฟอลโร่ เดอะ วอย)
you gave to me
(ยู กีฟ ทู มี)
But now I gotta find, my own..
(บัท นาว ไอ กอทตา ฟาย, มาย โอน…)

I don’t know where I belong
(ไอ ด้อน โนว์ แวร์ ไอ บีลอง)
But i’ll be movin on
(บัน อาย บี มูวิน ออน)
If you don’t….
(อิฟ ยู ด้อน…)
If you won’t….
(อิฟ ยู วอน…)
LISTEN!!!…
(ลิสเซิน!!!…)
To the song here in my heart
(ทู เดอะ ซอง เฮียร์ อิน มาย ฮาท)
A melody I’ve start
(อ เมโรดี อาย สตาท)
But I will complete
(บัท ไอ วิล คอมพี)

Oh,
(โอ,)
Now i’m done believin you
(นาว แอม ดอล บีลีฟอิน ยู)
You dont know what I’m feelin
(ยู ดอท โนว์ วอท แอม ฟีลิน)
I’m more than what, you made of me
(แอม มอร์ แดน วอท, ยู เมด ออฟ มี)
I followed the voice, you think you gave to me
(ไอ ฟอโร่ เดอะ ว้อย, ยู ติ้ง ยู กีฟ ทู มี)
But now I gotta find, my own..
(บัท นาว ไอ กอนต้า ฟาย, มาย โอน…)
my ownn…
(มาย โอน…)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Listen คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น