เนื้อเพลง If That’s Love คำอ่านไทย Laura Pausini

[Andrew Logan, Pam Reswick]
( [ แอนดรู Logan , แพม Reswick ])

If you’re gonna break my heart and leave
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ บเรค มาย ฮาท แอ็นด ลีฝ)
Make promises you don’t intend to keep
(เมค พรอมอิซ ยู ด้อนท์ อินเทนด ทู คีพ)
If that’s love then I want no part
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เด็น นาย ว็อนท โน พาท)
But if you think that love should last for life
(บัท อิฟ ยู ธิงค แดท ลัฝ เชิด ลาซท ฟอ ไลฟ)
If you believe it’s more than just one night
(อิฟ ยู บิลีฝ อิทซ โม แฑ็น จัซท วัน ไนท)
If that’s love then you’ve got my heart
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เด็น ยู๊ฟ ก็อท มาย ฮาท)

And if you’d rather hold on to your pride
(แอ็นด อิฟ ยูต ราฑเออะ โฮลด ออน ทู ยุร พไรด)
Than wipe away the tears you made me cry
(แฑ็น ไวพ อะเว เดอะ เทีย ยู เมด มี คไร)
If that’s love then I want no part
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เด็น นาย ว็อนท โน พาท)
But if you’re gonna be there when I need
(บัท อิฟ ยัวร์ กอนนะ บี แดร์ ฮเว็น นาย นีด)
Someone to just hold me tenderly
(ซัมวัน ทู จัซท โฮลด มี เทนเดอะลิ)
If that’s love then you’ve got my heart
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เด็น ยู๊ฟ ก็อท มาย ฮาท)

If the kinda love that you bring
(อิฟ เดอะ กินดา ลัฝ แดท ยู บริง)
Comes with no demands and no strings
(คัม วิฑ โน ดิมานด แซน โน ซทริง)
If in your eyes I see for sure
(อิฟ อิน ยุร ไอ ซาย ซี ฟอ ฌุร)
That you’re the one I’m waiting for
(แดท ยัวร์ ดิ วัน แอม เวททิง ฟอ)
I’ll give my heart, my soul, my everything
(แอล กิฝ มาย ฮาท , มาย โซล , มาย เอ๊วี่ติง)

If I have to let go of my dreams
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู เล็ท โก อ็อฝ มาย ดรีม)
Become someone I never never thought I’d be
(บิคัม ซัมวัน ไอ เนฝเวอะ เนฝเวอะ ธอท อาย บี)
If that’s love than I want, I want no part
(อิฟ แด๊ท ลัฝ แฑ็น นาย ว็อนท , ไอ ว็อนท โน พาท)
But if you’re gonna be that kind of man
(บัท อิฟ ยัวร์ กอนนะ บี แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Who’s willing just to take me as I am
(ฮู วีลลิง จัซท ทู เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)
If that’s love then you’ve got my heart
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เด็น ยู๊ฟ ก็อท มาย ฮาท)

Tell me in your arms I’ll be safe,
(เท็ล มี อิน ยุร อาม แอล บี เซฟ ,)
Where loneliness and fear have no place
(ฮแว โลนลิเน็ซ แซน เฟีย แฮ็ฝ โน พเลซ)
The only thing you have to do
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู แฮ็ฝ ทู ดู)
The only thing I ask of you
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ อาซค อ็อฝ ยู)
Is give your heart, your soul and your faith
(อีส กิฝ ยุร ฮาท , ยุร โซล แอ็นด ยุร เฟธ)

And if you cannot give those things to me

(แอ็นด อิฟ ยู แคนน็อท กิฝ โฑส ธิง ทู มี)
Then I just have to tell you honestly
(เด็น นาย จัซท แฮ็ฝ ทู เท็ล ยู ออนเอ็ซทลิ)
If that’s love I want no part
(อิฟ แด๊ท ลัฝ ไอ ว็อนท โน พาท)
But if you say you’ve finally found in me
(บัท อิฟ ยู เซ ยู๊ฟ ไฟแน็ลลิ เฟานด อิน มี)
The only place that you could ever be
(ดิ โอ๊นลี่ พเลซ แดท ยู เคิด เอฝเออะ บี)
If that’s love you’ve got my heart
(อิฟ แด๊ท ลัฝ ยู๊ฟ ก็อท มาย ฮาท)
If that’s love baby you’ve got my heart
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เบบิ ยู๊ฟ ก็อท มาย ฮาท)
If that’s love
(อิฟ แด๊ท ลัฝ)
If that’s love
(อิฟ แด๊ท ลัฝ)
If that’s love baby you baby you
(อิฟ แด๊ท ลัฝ เบบิ ยู เบบิ ยู)
You’ve got my heart
(ยู๊ฟ ก็อท มาย ฮาท)

ฉ Atlantic Recordings Corporation
(ฉ แอตแลนติก เรคเอิดดิง คอโพะเรฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If That’s Love คำอ่านไทย Laura Pausini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น