เนื้อเพลง Free Fallin’ คำอ่านไทย John Mayer

She’s a good girl, loves her mama.
( ชี ซา เกิด เกิล , ลัฝ เฮอ มามะ)
Loves Jesus, and America too.
(ลัฝ จีสัซ , แอ็นด อะเมริคะ ทู)
Shes a good girl, crazy ’bout Elvis
(ชี ซา เกิด เกิล , คเรสิ เบาท เอลวิส)
Loves horses, and her boyfriend too, yeah yeah.
(ลัฝ ฮอซ , แอ็นด เฮอ บอยเฟรน ทู , เย่ เย่)

It’s a long day living in Reseda.
(อิทซ ซา ล็อง เด ลีฝอิง อิน Reseda)
There’s a freeway runnin’ through the yard.
(แดร์ ซา ฟรีเวย์ รูนนิน ธรู เดอะ ยาด)
I’m a bad boy ’cause I don’t even miss her.
(แอม มา แบ็ด บอย คอส ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น มิซ เฮอ)
I’m a bad boy for breakin’ her heart.
(แอม มา แบ็ด บอย ฟอ เบรกกิ้น เฮอ ฮาท)

And I’m free, free fallin’, fallin’
(แอ็นด แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
And I’m free, free fallin’, fallin’
(แอ็นด แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)

All the vampires walkin’ through the valley.
(ออล เดอะ แฝมไพร วอคกิน ธรู เดอะ แฝลลิ)
They move west down Ventura Boulevard.
(เด มูฝ เว็ซท เดาน Ventura บูลิฝาด)
And all the bad boys are standing in the shadows.
(แอ็นด ออล เดอะ แบ็ด บอย แซร์ ซแทนดิง อิน เดอะ แฌดโอ)
And the good girls are home with broken hearts.
(แอ็นด เดอะ เกิด เกิล แซร์ โฮม วิฑ บโรเค็น ฮาท)

And I’m free, free fallin’, fallin’
(แอ็นด แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)

And I’m free, free fallin’, fallin’
(แอ็นด แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)

Free fallin’ now. Free fallin’, now
(ฟรี แฟลลิน เนา ฟรี แฟลลิน , เนา)
Free fallin’ now. Free fallin’, now
(ฟรี แฟลลิน เนา ฟรี แฟลลิน , เนา)
Free fallin’ now. Free fallin’, now
(ฟรี แฟลลิน เนา ฟรี แฟลลิน , เนา)

I wanna glide down over Mulholland.
(ไอ วอนนา กไลด เดาน โอเฝอะ Mulholland)
I wanna write her, her name in the sky.
(ไอ วอนนา ไรท เฮอ , เฮอ เนม อิน เดอะ ซไค)
I wanna free fall out into nothin’.
(ไอ วอนนา ฟรี ฟอล เอ้า อีนทุ นอทติน)
Oh, I’m gonna leave this world for a while.
(โอ , แอม กอนนะ ลีฝ ดีซ เวิลด ฟอ รา ฮไวล)

Now I’m free, free fallin’, fallin’
(เนา แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
Now I’m free, free fallin’, fallin’
(เนา แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
And I’m free, free fallin’, fallin’
(แอ็นด แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
Now I’m free, free fallin’, fallin’
(เนา แอม ฟรี , ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
Free fallin’, fallin’
(ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
Free fallin’, fallin’
(ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
Free fallin’, fallin’
(ฟรี แฟลลิน , แฟลลิน)
Ehhh, ehh.
(Ehhh , ehh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free Fallin’ คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น