เนื้อเพลง Something About You คำอ่านไทย All-4-One

Something About You Baby
( ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Hug Ya Hug Ya Love Ya Love Ya
(แดท เมค มี วอนนา ฮัก ยา ฮัก ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Know Ya Know Ya Show Ya
(แดท เมค มี วอนนา โน ยา โน ยา โฌ ยา)
That I Only Wanna Be With You
(แดท ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี วิฑ ยู)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)

We Just Got Off The Phone
(วี จัซท ก็อท ออฟฟ เดอะ โฟน)
I Went And Wrote This Song
(ไอ เว็นท แอ็นด โรท ดีซ ซ็อง)
cause Girl You Inspire Me
(คอส เกิล ยู อินซไพร มี)
You Left This Kind Of Love
(ยู เล็ฟท ดีซ ไคนด อ็อฝ ลัฝ)
That’s Really Let’s Me Know
(แด๊ท ริแอ็ลลิ เล็ท มี โน)
You’re Not The Average Lady
(ยัวร์ น็อท ดิ แอฝเออะริจ เลดิ)

So Baby I Wanna Tell You That I Love You So
(โซ เบบิ ไอ วอนนา เท็ล ยู แดท ไอ ลัฝ ยู โซ)
And That I’m Different Than The Average Joe
(แอ็นด แดท แอม ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ดิ แอฝเออะริจ โจ)
cause Girl You Touch Me In That Special Way
(คอส เกิล ยู ทั๊ช มี อิน แดท ซเพฌแอ็ล เว)
That’s Why I Wanna Tell Ya That I’m Here To Stay
(แด๊ท ฮไว ไอ วอนนา เท็ล ยา แดท แอม เฮียร ทู ซเท)

Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Hug Ya Hug Ya Love Ya Love Ya
(แดท เมค มี วอนนา ฮัก ยา ฮัก ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา)
Only Wanna Be
(โอ๊นลี่ วอนนา บี)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Get To Know Ya Know Ya Show Ya
(แดท เมค มี วอนนา เก็ท ทู โน ยา โน ยา โฌ ยา)
That I Only Wanna Be With You
(แดท ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี วิฑ ยู)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)

Oh Baby Can’t You See
(โอ เบบิ แค็นท ยู ซี)
I Want You Here With Me
(ไอ ว็อนท ยู เฮียร วิฑ มี)
Forever And A Day A Day
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด อะ เด)
cause Girl You’re So Fine
(คอส เกิล ยัวร์ โซ ไฟน)
You Got Me Mezmorized
(ยู ก็อท มี Mezmorized)
Just By The Way You Carry Yourself
(จัซท ไบ เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ)
So Can I Spend Some Time Alone With You
(โซ แค็น นาย ซเพ็นด ซัม ไทม อะโลน วิฑ ยู)
And Show You All The Thing I Wanna Do
(แอ็นด โฌ ยู ออล เดอะ ธิง ไอ วอนนา ดู)
Like Take You Out And Have A Real Good Time
(ไลค เทค ยู เอ้า แอ็นด แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)
cause Girl I Can’t Get You Off Of My Mind
(คอส เกิล ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด)

Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Hug Ya Hug Ya Love Ya Love Ya
(แดท เมค มี วอนนา ฮัก ยา ฮัก ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา)
Only Wanna Be
(โอ๊นลี่ วอนนา บี)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Get To Know Ya Know Ya Show Ya
(แดท เมค มี วอนนา เก็ท ทู โน ยา โน ยา โฌ ยา)
That I Only Wanna Be With You
(แดท ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี วิฑ ยู)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)

So Can I Spend Some Time Alone With You
(โซ แค็น นาย ซเพ็นด ซัม ไทม อะโลน วิฑ ยู)
And Tell You All The Things I Wanna Do
(แอ็นด เท็ล ยู ออล เดอะ ธิง ซาย วอนนา ดู)
Like Take You Out And Have A Real Good Time
(ไลค เทค ยู เอ้า แอ็นด แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)
cause Girl I Can’t Get You Off Of My Mind
(คอส เกิล ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด)

Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Hug Ya Hug Ya Love Ya Love Ya
(แดท เมค มี วอนนา ฮัก ยา ฮัก ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา)
Only Wanna Be
(โอ๊นลี่ วอนนา บี)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Wanna Get To Know Ya Know Ya Show Ya
(แดท เมค มี วอนนา เก็ท ทู โน ยา โน ยา โฌ ยา)
That I Only Wanna Be With You
(แดท ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี วิฑ ยู)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
Something About You Baby
(ซัมติง อะเบาท ยู เบบิ)
Something About You
(ซัมติง อะเบาท ยู)
Only Wanna Be With You
(โอ๊นลี่ วอนนา บี วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something About You คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น