เนื้อเพลง Bartender คำอ่านไทย Dave Matthews Band

And if I go, before I’m old
( แอ็นด อิฟ ฟาย โก , บิโฟ แอม โอลด)
Oh brother of mine, please don’t forget me if I go
(โอ บรัฑเออะ อ็อฝ ไมน , พลีส ด้อนท์ เฟาะเกท มี อิฟ ฟาย โก)
And if I die, before my time
(แอ็นด อิฟ ฟาย ได , บิโฟ มาย ไทม)
Oh sweet sister of mine, do not regret me if I die
(โอ สวี้ท ซีซเทอะ อ็อฝ ไมน , ดู น็อท ริกเรท มี อิฟ ฟาย ได)

Bartender, please fill my glass for me
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส ฟิล มาย กลัซ ฟอ มี)
With the wine you gave Jesus
(วิฑ เดอะ ไวน ยู เกฝ จีสัซ)
That set Him free after three days down
(แดท เซ็ท ฮิม ฟรี อาฟเทอะ ธรี เด เดาน)

Bartender, please fill my glass deep for me
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส ฟิล มาย กลัซ ดีพ ฟอ มี)
With the wine you gave Jesus
(วิฑ เดอะ ไวน ยู เกฝ จีสัซ)
That set Him free after three days down
(แดท เซ็ท ฮิม ฟรี อาฟเทอะ ธรี เด เดาน)

On bended knees, I pray, Bartender please
(ออน เบ็นด นี , ไอ พเร , บาร์เทนเดอร์ พลีส)
On bended knees, God please
(ออน เบ็นด นี , ก็อด พลีส)

Oh, and if this gold, should steal my soul away
(โอ , แอ็นด อิฟ ดีซ โกลด , เชิด ซทีล มาย โซล อะเว)
Oh mother of mine, please redirect me if this gold…
(โอ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ไมน , พลีส redirect มี อิฟ ดีซ โกลด)

Bartender, please fill one up for me
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส ฟิล วัน อัพ ฟอ มี)
Of the kind you gave Jesus
(อ็อฝ เดอะ ไคนด ยู เกฝ จีสัซ)
That set Him free after three days down
(แดท เซ็ท ฮิม ฟรี อาฟเทอะ ธรี เด เดาน)

On bended knees, I pray, Bartender please
(ออน เบ็นด นี , ไอ พเร , บาร์เทนเดอร์ พลีส)
On bended knees, Bartender please
(ออน เบ็นด นี , บาร์เทนเดอร์ พลีส)

[The Newer Version, from Summer 2000]
([ เดอะ นิวเออะ เฝอฉัน , ฟร็อม ซัมเมอะ 2000 ])

If I go
(อิฟ ฟาย โก)
Before I’m old
(บิโฟ แอม โอลด)
Oh, brother of mine
(โอ , บรัฑเออะ อ็อฝ ไมน)
Please don’t forget me if I go
(พลีส ด้อนท์ เฟาะเกท มี อิฟ ฟาย โก)

Bartender, please
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส)
Fill my glass for me
(ฟิล มาย กลัซ ฟอ มี)
With the wine you gave Jesus that set him free
(วิฑ เดอะ ไวน ยู เกฝ จีสัซ แดท เซ็ท ฮิม ฟรี)
After three days in the ground
(อาฟเทอะ ธรี เด ซิน เดอะ กเรานด)

Oh, and if I die
(โอ , แอ็นด อิฟ ฟาย ได)
Before my time
(บิโฟ มาย ไทม)
Oh, sweet sister of mine
(โอ , สวี้ท ซีซเทอะ อ็อฝ ไมน)
Please don’t regret me if I die
(พลีส ด้อนท์ ริกเรท มี อิฟ ฟาย ได)

Bartender, please
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส)
Fill my glass for me
(ฟิล มาย กลัซ ฟอ มี)
With the wine you gave Jesus that set him free
(วิฑ เดอะ ไวน ยู เกฝ จีสัซ แดท เซ็ท ฮิม ฟรี)
After three days in the ground
(อาฟเทอะ ธรี เด ซิน เดอะ กเรานด)

Bartender, please
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส)
Fill my glass for me
(ฟิล มาย กลัซ ฟอ มี)
With the wine you gave Jesus that set him free
(วิฑ เดอะ ไวน ยู เกฝ จีสัซ แดท เซ็ท ฮิม ฟรี)
After three days in the ground
(อาฟเทอะ ธรี เด ซิน เดอะ กเรานด)

I’m on bended knees, I pray
(แอม ออน เบ็นด นี , ไอ พเร)
Bartender, please
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส)

When I was young, I didn’t think about it
(ฮเว็น นาย วอส ยัง , ไอ ดิ๊นอิน ธิงค อะเบาท ดิธ)
Now I just can’t get it off my mind
(เนา ไอ จัซท แค็นท เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย ไมนด)

I’m on bended knees
(แอม ออน เบ็นด นี)
Father, please
(ฟาเฑอะ , พลีส)

If all this gold
(อิฟ ออล ดีซ โกลด)
Should steal my soul away
(เชิด ซทีล มาย โซล อะเว)
Oh, dear mother of mine
(โอ , เดีย ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ไมน)
Please redirect me if this gold…
(พลีส redirect มี อิฟ ดีซ โกลด)

Bartender, you see
(บาร์เทนเดอร์ , ยู ซี)
The wine that’s drinking me
(เดอะ ไวน แด๊ท ดริงคิง มี)
Came from the vine that strung Judas from the Devil’s tree
(เคม ฟร็อม เดอะ ไฝน แดท ซทรัง จูดา ฟร็อม เดอะ เด๊ฝิ้ล ทรี)
It’s roots deep, deep in the ground
(อิทซ รูท ดีพ , ดีพ อิน เดอะ กเรานด)

Bartender, you see
(บาร์เทนเดอร์ , ยู ซี)
The wine that’s drinking me
(เดอะ ไวน แด๊ท ดริงคิง มี)
Came from the vine that strung Judas from the Devil’s tree
(เคม ฟร็อม เดอะ ไฝน แดท ซทรัง จูดา ฟร็อม เดอะ เด๊ฝิ้ล ทรี)
It’s roots deep, deep in the ground
(อิทซ รูท ดีพ , ดีพ อิน เดอะ กเรานด)
In the ground…
(อิน เดอะ กเรานด)

I’m on bended knees
(แอม ออน เบ็นด นี)
Oh, Bartender, please
(โอ , บาร์เทนเดอร์ , พลีส)

I’m on bended knees
(แอม ออน เบ็นด นี)
Father, please
(ฟาเฑอะ , พลีส)

When I was young, I didn’t dream about it
(ฮเว็น นาย วอส ยัง , ไอ ดิ๊นอิน ดรีม อะเบาท ดิธ)
Now I think about it all the time
(เนา ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ ดอร์ เดอะ ไทม)

I’m on bended knees
(แอม ออน เบ็นด นี)
Oh, Bartender, please
(โอ , บาร์เทนเดอร์ , พลีส)
Bartender, please
(บาร์เทนเดอร์ , พลีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bartender คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น