เนื้อเพลง Q-Song คำอ่านไทย The Better World

[Matt Coban]
( [ แม็ท Coban ])

Lazy days, I know that I’ll find a friend
(เลสิ เด , ไอ โน แดท แอล ไฟนด อะ ฟเร็นด)
It’s all a test, which I cannot comprehend
(อิทซ ซอร์ อะ เท็ซท , ฮวิช ไอ แคนน็อท คอมพริเฮนด)
And I know you know, everything’s falling apart, yeah
(แอ็นด ดาย โน ยู โน , เอ๊วี่ติง ฟ๊อลิง อะพาท , เย่)
Your so far away, I still feel like I’m close
(ยุร โซ ฟา อะเว , ไอ ซทิล ฟีล ไลค แอม คโลส)
I miss your face, and I don’t know how to cope
(ไอ มิซ ยุร เฟซ , แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา ทู โคพ)
And I can’t take another day without you
(แอ็นด ดาย แค็นท เทค แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ยู)

And every time you fall, you know you bring me down to bleed
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ฟอล , ยู โน ยู บริง มี เดาน ทู บลีด)
And every time you fall, you know you bring me down to bleed
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ฟอล , ยู โน ยู บริง มี เดาน ทู บลีด)

It’s hard to sleep, I wake up to dreams of you
(อิทซ ฮาด ทู ซลีพ , ไอ เวค อัพ ทู ดรีม อ็อฝ ยู)
All day, all night, I can’t stop thinking
(ออล เด , ออล ไนท , ไอ แค็นท ซท็อพ ติ้งกิง)
You know, were falling farther from who we are
(ยู โน , เวอ ฟ๊อลิง ฟาเฑอะ ฟร็อม ฮู วี อาร์)
And I sleep when it’s raining
(แอ็นด ดาย ซลีพ ฮเว็น อิทซ เรนนิง)

And every time you fall, you know you bring me down to bleed
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ฟอล , ยู โน ยู บริง มี เดาน ทู บลีด)
And every time you fall, you know you bring me down
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ฟอล , ยู โน ยู บริง มี เดาน)
Bring me down
(บริง มี เดาน)
You’re stuck inside my head
(ยัวร์ ซทัค อีนไซด มาย เฮ็ด)
And I know that I’d rather be dead
(แอ็นด ดาย โน แดท อาย ราฑเออะ บี เด็ด)
If I can’t have you, I can’t have you, I can’t have you again
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู , ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู , ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู อะเกน)
And you were right, you’re always right, and you’ve been right this whole time
(แอ็นด ยู เวอ ไรท , ยัวร์ ออลเว ไรท , แอ็นด ยู๊ฟ บีน ไรท ดีซ โฮล ไทม)

Every time you fall, you know you bring me down to bleed
(เอฝริ ไทม ยู ฟอล , ยู โน ยู บริง มี เดาน ทู บลีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Q-Song คำอ่านไทย The Better World

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น