เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Lene Marlin

Lie to me, say that you need me
( ไล ทู มี , เซ แดท ยู นีด มี)
That’s what I wanna hear
(แด๊ท ว็อท ไอ วอนนา เฮีย)
That is what, what makes me happy
(แดท อีส ว็อท , ว็อท เมค มี แฮพพิ)
Hoping you’ll be near
(โฮพปิง โยว บี เนีย)
All this time, how could I know
(ออล ดีซ ไทม , เฮา เคิด ดาย โน)
Within these walls, I can feel you
(วิฑีน ฑิส วอล , ไอ แค็น ฟีล ยู)

Another day goes by, will never know just wonder why
(แอะนัธเออะ เด โกซ ไบ , วิล เนฝเวอะ โน จัซท วันเดอะ ฮไว)
You made me feel good, made me smile
(ยู เมด มี ฟีล เกิด , เมด มี ซไมล)
I see it now, and I, can say it’s gone
(ไอ ซี อิท เนา , แอ็นด ดาย , แค็น เซ อิทซ กอน)
That would be a lie
(แดท เวิด บี อะ ไล)
Cannot control this, this thing called love
(แคนน็อท ค็อนทโรล ดีซ , ดีซ ธิง คอล ลัฝ)

You must think, how can this be
(ยู มัซท ธิงค , เฮา แค็น ดีซ บี)
You don’t really know me
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน มี)
I can’t tell, this ain’t the time
(ไอ แค็นท เท็ล , ดีซ เอน เดอะ ไทม)
You’ll never be mine
(โยว เนฝเวอะ บี ไมน)
What can I say, something ’bout my life
(ว็อท แค็น นาย เซ , ซัมติง เบาท มาย ไลฟ)
I just lost again
(ไอ จัซท ล็อซท อะเกน)

Another day goes by, will never know just wonder why
(แอะนัธเออะ เด โกซ ไบ , วิล เนฝเวอะ โน จัซท วันเดอะ ฮไว)
You made me feel good, made me smile
(ยู เมด มี ฟีล เกิด , เมด มี ซไมล)
I see it now, and I, can say it’s gone
(ไอ ซี อิท เนา , แอ็นด ดาย , แค็น เซ อิทซ กอน)
That would be a lie
(แดท เวิด บี อะ ไล)
Cannot control this, this thing called love
(แคนน็อท ค็อนทโรล ดีซ , ดีซ ธิง คอล ลัฝ)

Always have to move on,
(ออลเว แฮ็ฝ ทู มูฝ ออน ,)
To leave it all behind
(ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Go along with time
(โก อะลอง วิฑ ไทม)

Another day goes by, will never know just wonder why
(แอะนัธเออะ เด โกซ ไบ , วิล เนฝเวอะ โน จัซท วันเดอะ ฮไว)
You made me feel good, made me smile
(ยู เมด มี ฟีล เกิด , เมด มี ซไมล)
I see it now, and I, can say it’s gone
(ไอ ซี อิท เนา , แอ็นด ดาย , แค็น เซ อิทซ กอน)
That would be a lie
(แดท เวิด บี อะ ไล)
Cannot control this, this thing called love
(แคนน็อท ค็อนทโรล ดีซ , ดีซ ธิง คอล ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Lene Marlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น