เนื้อเพลง Over Again คำอ่านไทย One Direction

Said I’d never leave her cause her hands fit like my t-shirt,
( เซ็ด อาย เนฝเวอะ ลีฝ เฮอ คอส เฮอ แฮ็นด ฟิท ไลค มาย ที เฌิท ,)
Tongue tied over three words, cursed.
(ทัง ไท โอเฝอะ ธรี เวิด , เคิซ)
Running over thoughts that make my feet hurt,
(รันนิง โอเฝอะ ธอท แดท เมค มาย ฟีท เฮิท ,)
Bodies intertwined with her lips
(บอดีสฺอินเทอร์ทวาน วิฑ เฮอ ลิพ)

Now she’s feeling so low since she went solo
(เนา ชี ฟีลอิง โซ โล ซินซ ชี เว็นท โซโล)
Hole in the middle of my heart like a polo
(โฮล อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย ฮาท ไลค เก โพโล)
And it’s no joke to me
(แอ็นด อิทซ โน โจค ทู มี)
So can we do it all over again?
(โซ แค็น วี ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

If you’re pretending from the start like this,
(อิฟ ยัวร์ พรีเทนดิง ฟร็อม เดอะ ซทาท ไลค ดีซ ,)
With a tight grip, then my kiss
(วิฑ อะ ไทท กริพ , เด็น มาย คิซ)
Can mend your broken heart
(แค็น เม็นด ยุร บโรเค็น ฮาท)
I might miss everything you said to me
(ไอ ไมท มิซ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด ทู มี)

And I can lend you broken parts
(แอ็นด ดาย แค็น เล็นด ยู บโรเค็น พาท)
That might fit like this
(แดท ไมท ฟิท ไลค ดีซ)
And I will give you all my heart
(แอ็นด ดาย วิล กิฝ ยู ออล มาย ฮาท)
So we can start it all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Can we take the same road two days in the same clothes?
(แค็น วี เทค เดอะ เซม โรด ทู เด ซิน เดอะ เซม คโลฑ)
And I know just what she’ll say if I can make all this pain go
(แอ็นด ดาย โน จัซท ว็อท เฌ็ล เซ อิฟ ฟาย แค็น เมค ออล ดีซ เพน โก)
Can we stop this for a minute?
(แค็น วี ซท็อพ ดีซ ฟอ รา มินยูท)
You know, I can tell that your heart isn’t in it or with it
(ยู โน , ไอ แค็น เท็ล แดท ยุร ฮาท อีสซึ่น อิน หนิด ออ วิฑ อิท)

Tell me with your mind, body and spirit
(เท็ล มี วิฑ ยุร ไมนด , บอดอิ แอ็นด ซพีริท)
I can make your tears fall down like the showers that are British
(ไอ แค็น เมค ยุร เทีย ฟอล เดาน ไลค เดอะ เฌาเออะ แดท อาร์ บรีทอิฌ)
Whether we’re together or apart
(ฮเวทเออะ เวีย ทุเกฑเออะ ออ อะพาท)
We can both remove the masks and admit we regret it from the start
(วี แค็น โบธ ริมูฝ เดอะ มาซค แซน แอ็ดมีท วี ริกเรท ดิธ ฟร็อม เดอะ ซทาท)

If you’re pretending from the start like this,
(อิฟ ยัวร์ พรีเทนดิง ฟร็อม เดอะ ซทาท ไลค ดีซ ,)
With a tight grip, then my kiss
(วิฑ อะ ไทท กริพ , เด็น มาย คิซ)
Can mend your broken heart
(แค็น เม็นด ยุร บโรเค็น ฮาท)
I might miss everything you said to me
(ไอ ไมท มิซ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด ทู มี)

And I can lend you broken parts
(แอ็นด ดาย แค็น เล็นด ยู บโรเค็น พาท)
That might fit like this
(แดท ไมท ฟิท ไลค ดีซ)
And I will give you all my heart
(แอ็นด ดาย วิล กิฝ ยู ออล มาย ฮาท)
So we can start it all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

You’ll never know how to make it on your own
(โยว เนฝเวอะ โน เฮา ทู เมค อิท ออน ยุร โอน)
And you’ll never show weakness for letting go
(แอ็นด โยว เนฝเวอะ โฌ วีคเน็ซ ฟอ เลทดิง โก)
I guess you’re still hurt if this is over
(ไอ เก็ซ ยัวร์ ซทิล เฮิท อิฟ ดีซ ซิส โอเฝอะ)
But do you really want to be alone?
(บัท ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี อะโลน)

If you’re pretending from the start like this,
(อิฟ ยัวร์ พรีเทนดิง ฟร็อม เดอะ ซทาท ไลค ดีซ ,)
With a tight grip, then my kiss
(วิฑ อะ ไทท กริพ , เด็น มาย คิซ)
Can mend your broken heart
(แค็น เม็นด ยุร บโรเค็น ฮาท)
I might miss everything you said to me
(ไอ ไมท มิซ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด ทู มี)

And I can lend you broken parts
(แอ็นด ดาย แค็น เล็นด ยู บโรเค็น พาท)
That might fit like this
(แดท ไมท ฟิท ไลค ดีซ)
And I will give you all my heart
(แอ็นด ดาย วิล กิฝ ยู ออล มาย ฮาท)
So we can start it all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

If you’re pretending from the start like this,
(อิฟ ยัวร์ พรีเทนดิง ฟร็อม เดอะ ซทาท ไลค ดีซ ,)
With a tight grip, then my kiss
(วิฑ อะ ไทท กริพ , เด็น มาย คิซ)
Can mend your broken heart
(แค็น เม็นด ยุร บโรเค็น ฮาท)
I might miss everything you said to me
(ไอ ไมท มิซ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด ทู มี)

And I can lend you broken parts
(แอ็นด ดาย แค็น เล็นด ยู บโรเค็น พาท)
That might fit like this
(แดท ไมท ฟิท ไลค ดีซ)
And I will give you all my heart
(แอ็นด ดาย วิล กิฝ ยู ออล มาย ฮาท)
So we can start it all over again
(โซ วี แค็น ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over Again คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น