เนื้อเพลง No More Cry คำอ่านไทย The Corrs

I wanna feel just like before, before the rain came in my door
( ไอ วอนนา ฟีล จัซท ไลค บิโฟ , บิโฟ เดอะ เรน เคม อิน มาย โด)
Shook me up turned me around, made me cry till I would drown
(ฌุค มี อัพ เทิน มี อะเรานด , เมด มี คไร ทิล ไอ เวิด ดเราน)
Stole the daylight, brought the night, so much anger I would fight
(ซโทล เดอะ เดย์ไลท์ , บรอท เดอะ ไนท , โซ มัช แองเกอะ ไอ เวิด ไฟท)
Lost my youth and the blue, saw all the loneliness in you
(ล็อซท มาย ยูธ แอ็นด เดอะ บลู , ซอ ออล เดอะ โลนลิเน็ซ ซิน ยู)
Wanna help you give my love, shine some light out from the mud
(วอนนา เฮ็ลพ ยู กิฝ มาย ลัฝ , ไฌน ซัม ไลท เอ้า ฟร็อม เดอะ มัด)
Fill the empty find a rhyme, a brigther day a better time
(ฟิล ดิ เอมทิ ไฟนด อะ ไรม , อะ brigther เด อะ เบทเทอะ ไทม)
But I’m wondering where I’m gone, can’t find the truth within my song
(บัท แอม วันเดอะริง ฮแว แอม กอน , แค็นท ไฟนด เดอะ ทรูธ วิฑีน มาย ซ็อง)
And all I have give to you, to let you know you’re not alone
(แอ็นด ออล ไอ แฮ็ฝ กิฝ ทู ยู , ทู เล็ท ยู โน ยัวร์ น็อท อะโลน)

* I’m telling you
(* แอม เทลลิง ยู)
I’m smiling for you only [only]
(แอม ซไมลอิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
I’m trying for you solely [solely]
(แอม ทไรอิง ฟอ ยู โซลลิ [ โซลลิ ])
I’m praying for you only [only]
(แอม เพลยอิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
No more cry, no more cry
(โน โม คไร , โน โม คไร)

I wanna hear you laugh again, without the ache to bring you down
(ไอ วอนนา เฮีย ยู ลาฟ อะเกน , วิเฑาท ดิ เอค ทู บริง ยู เดาน)
No we’ll never be the same, if only I could take your pain
(โน เว็ล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม , อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด เทค ยุร เพน)
But if it’s true what people say, there still is beauty in each day
(บัท อิฟ อิทซ ทรู ว็อท พี๊เพิ่ล เซ , แดร์ ซทิล อีส บยูทิ อิน อีช เด)
We’ll find comfort in her strength, one day soon we’ll meet again
(เว็ล ไฟนด คัมเฟิท อิน เฮอ ซทเร็งธ , วัน เด ซูน เว็ล มีท อะเกน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[Only] I’m singing for you only [only]
([ โอ๊นลี่ ] แอม ซิงกิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
Yeah, I worry for you only [only]
(เย่ , ไอ เวอริ ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
I’m praying for you only [only]
(แอม เพลยอิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
No more cry, no more cry
(โน โม คไร , โน โม คไร)

Reach out for love [love]
(รีช เอ้า ฟอ ลัฝ [ ลัฝ ])
Shout out for love [love]
(เฌาท เอ้า ฟอ ลัฝ [ ลัฝ ])
Listen for your love [love]
(ลิ๊สซึ่น ฟอ ยุร ลัฝ [ ลัฝ ])
Believe in her love [love]
(บิลีฝ อิน เฮอ ลัฝ [ ลัฝ ])

I’m telling you
(แอม เทลลิง ยู)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

I’m singing for you only [only]
(แอม ซิงกิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
Hey, I worry for you only [only]
(เฮ , ไอ เวอริ ฟอ ยู โอ๊นลี่ [ โอ๊นลี่ ])
But it’s you saves me from lonely [lonely]
(บัท อิทซ ยู เซฝ มี ฟร็อม โลนลิ [ โลนลิ ])
No more cry, no more cry
(โน โม คไร , โน โม คไร)
No, no more cry [no more cry]
(โน , โน โม คไร [ โน โม คไร ])
No more cry [no more cry]
(โน โม คไร [ โน โม คไร ])
No more cry [no more cry]
(โน โม คไร [ โน โม คไร ])
No more cry
(โน โม คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More Cry คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น