เนื้อเพลง One Way Ticket (Because I Can) คำอ่านไทย LeAnn Rimes

Standing On The Border
( ซแทนดิง ออน เดอะ บอเดอะ)
Looking Out Into The Great Unknown
(ลุคอิง เอ้า อีนทุ เดอะ กเรท อันโนน)
I Can Feel My Heart Beating Faster As I Step Out On My Own
(ไอ แค็น ฟีล มาย ฮาท บืดิงสฺ ฟาสเทอะ แอ็ส ซาย ซเท็พ เอ้า ออน มาย โอน)
There’s New Horizon And The Promise Of Favorable Wind
(แดร์ นยู ฮอไร๊ซั่น แอ็นด เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ Favorable วินด)
I’m Heading Out Tonight Traveling Light
(แอม เฮดอิง เอ้า ทุไนท แทฝเวอลิงค์ ไลท)
I’m Gonna Start All Over Again
(แอม กอนนะ ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

And Buy One Way Ticket On A West Bound Train
(แอ็นด ไบ วัน เว ทีคเคท ออน อะ เว็ซท เบานด ทเรน)
See How Far I Can Go Because I Can
(ซี เฮา ฟา ไอ แค็น โก บิคอส ไอ แค็น)
I’m Gonna Go Out Dancing In The Pouring Rain
(แอม กอนนะ โก เอ้า แด็นซิง อิน เดอะ ช เรน)
And Talk To Someone I Don’t Know Because I Can
(แอ็นด ทอค ทู ซัมวัน ไอ ด้อนท์ โน บิคอส ไอ แค็น)
I Will Face The World Around Me
(ไอ วิล เฟซ เดอะ เวิลด อะเรานด มี)
Knowing That I’m Strong Enough To Let You Go
(โนอิง แดท แอม ซทร็อง อินัฟ ทู เล็ท ยู โก)
And I Will Fall In Love Again
(แอ็นด ดาย วิล ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Because I Can
(บิคอส ไอ แค็น)

Gonna Climb The Mountain
(กอนนะ คไลม เดอะ เมานทิน)
And Look The Eagle In The Eye
(แอ็นด ลุค ดิ อี๊เกิ้ล อิน ดิ ไอ)
I Won’t Let Fear Clip My Wings And Tell Me How High I Can Fly
(ไอ ว็อนท เล็ท เฟีย คลิพ มาย วิง แซน เท็ล มี เฮา ไฮ ไอ แค็น ฟไล)
How Could I Have Ever Believed
(เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ เอฝเออะ บิลีฝ)
That Love Had To Be So Blind
(แดท ลัฝ แฮ็ด ทู บี โซ บไลนด)
When Freedom Was Waiting Dwon At The Station
(ฮเว็น ฟรีดัม วอส เวททิง Dwon แอ็ท เดอะ ซเทฌัน)
All I Had To Do Was Make Up My Mind
(ออล ไอ แฮ็ด ทู ดู วอส เมค อัพ มาย ไมนด)

And Buy A One Way Ticket On A West Bound Train
(แอ็นด ไบ อะ วัน เว ทีคเคท ออน อะ เว็ซท เบานด ทเรน)
See How Far I Can Go Because I Can
(ซี เฮา ฟา ไอ แค็น โก บิคอส ไอ แค็น)
I’m Gonna Go Out Dancing In The Pouring Ran
(แอม กอนนะ โก เอ้า แด็นซิง อิน เดอะ ช แร็น)
And Talk To Someone I Don’t Know Because I Can
(แอ็นด ทอค ทู ซัมวัน ไอ ด้อนท์ โน บิคอส ไอ แค็น)
I Will Face The World Around Me
(ไอ วิล เฟซ เดอะ เวิลด อะเรานด มี)
Knowing That I’m Strong Enough To Let You Go
(โนอิง แดท แอม ซทร็อง อินัฟ ทู เล็ท ยู โก)
And I Will Fall In Love Again
(แอ็นด ดาย วิล ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Because I Can
(บิคอส ไอ แค็น)

Well I Have Walked Through The Fire
(เว็ล ไอ แฮ็ฝ วอค ธรู เดอะ ไฟร)
And Crawled On My Knees Through The Valley Of The
(แอ็นด ครอล ออน มาย นี ธรู เดอะ แฝลลิ อ็อฝ เดอะ)
Shadow Of Doubt
(แฌดโอ อ็อฝ เดาท)
Then The Truth Came Shining Like A Light On Me And
(เด็น เดอะ ทรูธ เคม ชายนิง ไลค เก ไลท ออน มี แอ็นด)
Now I Can See My Way Out
(เนา ไอ แค็น ซี มาย เว เอ้า)

I’m Gonna Buy A One Way Ticket On A West Bound Train
(แอม กอนนะ ไบ อะ วัน เว ทีคเคท ออน อะ เว็ซท เบานด ทเรน)
See How Far I Can Go Because I Can
(ซี เฮา ฟา ไอ แค็น โก บิคอส ไอ แค็น)
I’m Gonna Go Out Dancing In The Pouring Rain
(แอม กอนนะ โก เอ้า แด็นซิง อิน เดอะ ช เรน)
And Talk To Someone I Don’t Know
(แอ็นด ทอค ทู ซัมวัน ไอ ด้อนท์ โน)
I’m Gonna Buy A One Way Ticket On A West Bound Train
(แอม กอนนะ ไบ อะ วัน เว ทีคเคท ออน อะ เว็ซท เบานด ทเรน)
Gonna Have My Breakfast With Pink Champagne
(กอนนะ แฮ็ฝ มาย บเรคฟัซท วิฑ พิงค แฌ็มเพน)
I’m Gonna Sail The Ocean I’m Gonna Spread My Wings
(แอม กอนนะ เซล ดิ โอแฌ็น แอม กอนนะ ซพเร็ด มาย วิง)
I’m Gonna Climb That Mountain Gonna Do Everything
(แอม กอนนะ คไลม แดท เมานทิน กอนนะ ดู เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way Ticket (Because I Can) คำอ่านไทย LeAnn Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น