เนื้อเพลง Please Don’t Go Girl คำอ่านไทย New Kids on The Block

We’ve been together for a long time, baby
( หวีบ บีน ทุเกฑเออะ ฟอ รา ล็อง ไทม , เบบิ)
Do you have to leave?
(ดู ยู แฮ็ฝ ทู ลีฝ)
Please don’t go girl
(พลีส ด้อนท์ โก เกิล)
I just can’t live without you
(ไอ จัซท แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Please don’t go girl
(พลีส ด้อนท์ โก เกิล)
So listen to me… [Don’t go, girl]
(โซ ลิ๊สซึ่น ทู มี [ ด้อนท์ โก , เกิล ])
Please don’t go girl
(พลีส ด้อนท์ โก เกิล)
You would ruin my whole world
(ยู เวิด รูอิน มาย โฮล เวิลด)
Tell me you’ll stay
(เท็ล มี โยว ซเท)
Never ever go away
(เนฝเวอะ เอฝเออะ โก อะเว)
I love you [I love you]
(ไอ ลัฝ ยู [ ไอ ลัฝ ยู ])
I guess I always will
(ไอ เก็ซ ซาย ออลเว วิล)
Girl, you’re my best friend
(เกิล , ยัวร์ มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
Girl, you’re my love within
(เกิล , ยัวร์ มาย ลัฝ วิฑีน)
I just want you to know
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
That I will always love you
(แดท ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
Ooh, baby
(อู้ , เบบิ)

Tell me you’ll stay
(เท็ล มี โยว ซเท)
Never ever go away
(เนฝเวอะ เอฝเออะ โก อะเว)
I need you [I need you]
(ไอ นีด ยู [ ไอ นีด ยู ])
I guess I always will
(ไอ เก็ซ ซาย ออลเว วิล)
Girl, you’re my best friend
(เกิล , ยัวร์ มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
Girl, you’re my love within
(เกิล , ยัวร์ มาย ลัฝ วิฑีน)
I just want you to know
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
That I will always love you
(แดท ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
Ooh, baby
(อู้ , เบบิ)

[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
I’m gonna always love you girl
(แอม กอนนะ ออลเว ลัฝ ยู เกิล)
I’m gonna love you girl until the end of time
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เกิล อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Tell me girl
(เท็ล มี เกิล)
You’re gonna always be mine
(ยัวร์ กอนนะ ออลเว บี ไมน)

Please don’t go girl
(พลีส ด้อนท์ โก เกิล)
You would ruin my whole world
(ยู เวิด รูอิน มาย โฮล เวิลด)
Tell me you’ll stay
(เท็ล มี โยว ซเท)
Never ever go away
(เนฝเวอะ เอฝเออะ โก อะเว)
I love you [I love you]
(ไอ ลัฝ ยู [ ไอ ลัฝ ยู ])
I guess I always will
(ไอ เก็ซ ซาย ออลเว วิล)
Girl, you’re my best friend
(เกิล , ยัวร์ มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
Girl, you’re my love within
(เกิล , ยัวร์ มาย ลัฝ วิฑีน)
I just want you to know
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
That I will always love you
(แดท ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
Ooh, baby
(อู้ , เบบิ)

[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
Please don’t go girl
(พลีส ด้อนท์ โก เกิล)
[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
Please don’t go, baby
(พลีส ด้อนท์ โก , เบบิ)
[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
Please don’t go girl
(พลีส ด้อนท์ โก เกิล)
[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
Please don’t go darlin’
(พลีส ด้อนท์ โก ดาร์ลิน)
[Please don’t go girl]
([ พลีส ด้อนท์ โก เกิล ])
Please don’t go, baby, no
(พลีส ด้อนท์ โก , เบบิ , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Don’t Go Girl คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น