เนื้อเพลง Pour Some Sugar on Me (edit) คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
( [ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซฝอิจ ])

Love is like a bomb-a-bomb-a-bomb-a-bomb
(ลัฝ อีส ไลค เก บ็อม อะ บ็อม อะ บ็อม อะ บ็อม)
Hey!
(เฮ !)
Hey!
(เฮ !)
Hey!
(เฮ !)
Love is like a bomb, baby, c’mon get it on
(ลัฝ อีส ไลค เก บ็อม , เบบิ , ซีมอน เก็ท ดิธ ออน)
Livin’ like a lover with a radar phone
(ลีฝอิน ไลค เก ลัฝเออะ วิฑ อะ เรดา โฟน)
Lookin’ like a tramp, like a video vamp
(ลุคกิน ไลค เก ทแร็มพ , ไลค เก ฝีดอิโอ แฝ็มพ)
Demolition woman, can I be your man?
(เดโมะลีฌอัน วูมเอิน , แค็น นาย บี ยุร แม็น)
[Be your man]
([ บี ยุร แม็น ])
Hey!
(เฮ !)
Hey!
(เฮ !)
Razzle ‘n’ a dazzle ‘n’ a flash a little light
(Razzle เอ็น อะ dazzle เอ็น อะ ฟแล็ฌ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลท)
Television lover, baby, go all night
(เทลิฝีฉอัน ลัฝเออะ , เบบิ , โก ออล ไนท)
Sometime, anytime, sugar me sweet
(ซัมไทม์ , เอนี่ไทม์ , ฌูกเออะ มี สวี้ท)
Little miss ah innocent sugar me, yeah
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ อา อีนโนะเซ็นท ฌูกเออะ มี , เย่)
Hey!
(เฮ !)
Yeah
(เย่)
C’mon
(ซีมอน)
Take a bottle
(เทค เก บ๊อทเทิ่ล)
Shake it up
(เฌค อิท อัพ)
Break the bubble
(บเรค เดอะ บั๊บเบิ้ล)
Break it up
(บเรค อิท อัพ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
Ooh, in the name of love
(อู้ , อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
C’mon fire me up
(ซีมอน ไฟร มี อัพ)
[Pour your sugar on me]
([ โพ ยุร ฌูกเออะ ออน มี ])
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
I’m hot, sticky sweet, from my head, to my feet yeah
(แอม ฮ็อท , ซทีคคิ สวี้ท , ฟร็อม มาย เฮ็ด , ทู มาย ฟีท เย่)
Hey!
(เฮ !)
Hey!
(เฮ !)
Hey!
(เฮ !)
Listen!
(ลิ๊สซึ่น !)
Red light, yellow light, green-a-light go!
(เร็ด ไลท , เยลโล ไลท , กรีน อะ ไลท โก !)
Crazy little woman in a one man show
(คเรสิ ลิ๊ทเทิ่ล วูมเอิน อิน อะ วัน แม็น โฌ)
Mirror queen, mannequin, rhythm of love
(มีเรอะ ควีน , แมนเนะคิน , ริธึ่ม อ็อฝ ลัฝ)
Sweet dream, saccharine, loosen up
(สวี้ท ดรีม , แซคคะริน , ลูเซ็น อัพ)
[Loosen up]
([ ลูเซ็น อัพ ])
I loosen up
(ไอ ลูเซ็น อัพ)
You gotta squeeze a little, squeeze a little, tease a little more
(ยู กอททะ ซควีส อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ซควีส อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ทีส อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
Easy operator come a knockin’ on my door
(อีสอิ ออพเออะเรเทอะ คัม อะ นอคคินออน มาย โด)
Sometime, anytime, sugar me sweet
(ซัมไทม์ , เอนี่ไทม์ , ฌูกเออะ มี สวี้ท)
Little miss ah innocent sugar me, yeah
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ อา อีนโนะเซ็นท ฌูกเออะ มี , เย่)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Give a little more
(กิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
Take a bottle
(เทค เก บ๊อทเทิ่ล)
Shake it up
(เฌค อิท อัพ)
Break the bubble
(บเรค เดอะ บั๊บเบิ้ล)
Break it up
(บเรค อิท อัพ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
Ooh, in the name of love
(อู้ , อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
C’mon fire me up
(ซีมอน ไฟร มี อัพ)
[Pour your sugar on me]
([ โพ ยุร ฌูกเออะ ออน มี ])
Oh, I can’t get enough
(โอ , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
I’m hot, sticky sweet from my head to my feet yeah
(แอม ฮ็อท , ซทีคคิ สวี้ท ฟร็อม มาย เฮ็ด ทู มาย ฟีท เย่)
[You got the peaches, I got the cream]
([ ยู ก็อท เดอะ พรีสเชด , ไอ ก็อท เดอะ ครีม ])
Sweet to taste
(สวี้ท ทู เทซท)
[Saccharine]
([ แซคคะริน ])
Cos I’m hot,
(คอซ แอม ฮ็อท ,)
[Hot!]
([ ฮ็อท ! ])
So hot
(โซ ฮ็อท)
Sticky sweet from my head
(ซทีคคิ สวี้ท ฟร็อม มาย เฮ็ด)
[Head!]
([ เฮ็ด ! ])
My head
(มาย เฮ็ด)
[Head to my feet]
([ เฮ็ด ทู มาย ฟีท ])
To my feet
(ทู มาย ฟีท)
Do you take sugar?
(ดู ยู เทค ฌูกเออะ)
One lump or two?
(วัน ลัมพ ออ ทู)
Take a bottle
(เทค เก บ๊อทเทิ่ล)
[Take a bottle]
([ เทค เก บ๊อทเทิ่ล ])
Shake it up
(เฌค อิท อัพ)
[Shake it up]
([ เฌค อิท อัพ ])
Break the bubble
(บเรค เดอะ บั๊บเบิ้ล)
Break it up
(บเรค อิท อัพ)
[Break it up]
([ บเรค อิท อัพ ])
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
Ooh, in the name of love
(อู้ , อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
C’mon fire me up
(ซีมอน ไฟร มี อัพ)
[Pour your sugar on me]
([ โพ ยุร ฌูกเออะ ออน มี ])
Oh, I can’t get enough
(โอ , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
Oh, in the name of love
(โอ , อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
Get it, come get it
(เก็ท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
[Pour your sugar on me]
([ โพ ยุร ฌูกเออะ ออน มี ])
Ooh
(อู้)
[Pour some sugar on me]
([ โพ ซัม ฌูกเออะ ออน มี ])
Yeah!
(เย่ !)
Sugar me!
(ฌูกเออะ มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pour Some Sugar on Me (edit) คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น