เนื้อเพลง First Love คำอ่านไทย Adele

So little to say but so much time,
( โซ ลิ๊ทเทิ่ล ทู เซ บัท โซ มัช ไทม ,)
despite my empty mouth the words are in my mind.
(ดิซไพท มาย เอมทิ เมาธ เดอะ เวิด แซร์ อิน มาย ไมนด)
Please wear the face, the one where you smile,
(พลีส แว เดอะ เฟซ , ดิ วัน ฮแว ยู ซไมล ,)
because you lighten up my heart when I start to cry.
(บิคอส ยู ไลทน อัพ มาย ฮาท ฮเว็น นาย ซทาท ทู คไร)

Forgive me first love, but I’m tired.
(เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , บัท แอม ไทร)
I need to get away to feel again.
(ไอ นีด ทู เก็ท อะเว ทู ฟีล อะเกน)
Try to understand why, don’t get so close to change my mind.
(ทไร ทู อันเดิซแทนด ฮไว , ด้อนท์ เก็ท โซ คโลส ทู เชนจ มาย ไมนด)
Please wipe that look out of your eyes, it’s bribing me to doubt myself;
(พลีส ไวพ แดท ลุค เอ้า อ็อฝ ยุร ไอ , อิทซ bribings มี ทู เดาท ไมเซลฟ 😉
simply, it’s tiring.
(ซีมพลิ , อิทซ ไทเออะริง)

This love has dried up and stayed behind,
(ดีซ ลัฝ แฮ็ส ดไรด อัพ แอ็นด ซเท บิไฮนด ,)
and if I stay I’ll be alive,
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซเท แอล บี อะไลฝ ,)
then choke on words I’d always hide.
(เด็น โชค ออน เวิด อาย ออลเว ไฮด)
Excuse me first love, but we’re through.
(เอ็คซคยูซ มี เฟิซท ลัฝ , บัท เวีย ธรู)
I need to taste the kiss from someone knew.
(ไอ นีด ทู เทซท เดอะ คิซ ฟร็อม ซัมวัน นยู)

Forgive me first love, but I’m too tired.
(เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , บัท แอม ทู ไทร)
I’m bored to say the least and I, I lack desire.
(แอม โบ ทู เซ เดอะ ลีซท แอ็นด ดาย , ไอ แล็ค ดิไสร)
Forgive me first love, forgive me first love, forgive me first love, forgive me first love, forgive me, forgive me first love, forgive me first love
(เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , เฟาะกีฝ มี , เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ , เฟาะกีฝ มี เฟิซท ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Love คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น