เนื้อเพลง Green Light คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Give it to mama…
( กิฝ อิท ทู มามะ)
give it, give it
(กิฝ อิท , กิฝ อิท)
give it to mama [mama, oh]
(กิฝ อิท ทู มามะ [ มามะ , โอ ])
give it, give it to mama [mama]
(กิฝ อิท , กิฝ อิท ทู มามะ [ มามะ ])

for some strange reason
(ฟอ ซัม ซทเรนจ รี๊ซั่น)
uh, u done pleasin me like its ok [uhooouhoh]
(อา , ยู ดัน พลีซิน มี ไลค อิทซ โอเค [ uhooouhoh ])
like a perm that’s been left too long [its starts to burn]
(ไลค เก เพริม แด๊ท บีน เล็ฟท ทู ล็อง [ อิทซ ซทาท ทู เบิน ])
the result is it just wont take
(เดอะ ริสัลท อีส ซิท จัซท ว็อนท เทค)
[i can’t see] ” now is all good ” or ” now i soak em’ ”
([ ไอ แค็นท ซี ] ” เนา อีส ซอร์ เกิด ” ออ ” เนา ไอ โซค เอ็ม “)
its all great to me now
(อิทซ ซอร์ กเรท ทู มี เนา)
[i can’t see] misintrepreted on my name [yes]
([ ไอ แค็นท ซี ] misintrepreted ออน มาย เนม [ เย็ซ ])
is ya stickin if i had no you
(อีส ยา สตริคกินอิฟ ฟาย แฮ็ด โน ยู)
that i cant do
(แดท ไอ แค็นท ดู)
my stock just went up over 2 million
(มาย ซท็อค จัซท เว็นท อัพ โอเฝอะ ทู มีลยัน)

so if u want to ….[uh huh uh uh]
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู [ อา ฮู อา อา ])
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to [want to]
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู [ ว็อนท ทู ])
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
you got the green light [give it to mama]
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท [ กิฝ อิท ทู มามะ ])

go go go gooo
(โก โก โก gooo)
go go go gooo
(โก โก โก gooo)
go go go gooo
(โก โก โก gooo)
go go red light, green light
(โก โก เร็ด ไลท , กรีน ไลท)

some say me, say i
(ซัม เซ มี , เซ ไอ)
should be a trophy cause it gets no stronger [uh oh ooo]
(เชิด บี อะ ทโรฟิ คอส อิท เก็ท โน สตองเกอร์ [ อา โอ อู้ ])
ladies yall know [yea girl yall Know]
(เลดิส ยอล โน [ เย เกิล ยอล โน ])
this pimp ish gets no older [uh oh ooo]
(ดีซ พิมพ อิฌ เก็ท โน โอลเดอะ [ อา โอ อู้ ])
is that a threat [wats another threat]
(อีส แดท ดา ธเร็ท [ วัท แอะนัธเออะ ธเร็ท ])
yet [that’s another threat]
(เย็ท [ แด๊ท แอะนัธเออะ ธเร็ท ])
come you, u cant get no closer
(คัม ยู , ยู แค็นท เก็ท โน โคลเซอร์)
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
you the king right
(ยู เดอะ คิง ไรท)
you holdin up traffic
(ยู โฮดดิน อัพ ทแรฟฟิค)
green means goooo
(กรีน มีน goooo)

go go go gooo
(โก โก โก gooo)
go go go gooo
(โก โก โก gooo)
go go go gooo
(โก โก โก gooo)
go go red light, green light
(โก โก เร็ด ไลท , กรีน ไลท)
[i said your holdin up traffic, green means go]
([ ไอ เซ็ด ยุร โฮดดิน อัพ ทแรฟฟิค , กรีน มีน โก ])

so if u want to ….[uh huh uh uh]
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู [ อา ฮู อา อา ])
you got the green light [you go the green light baby]
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท [ ยู โก เดอะ กรีน ไลท เบบิ ])
so if u want to
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to [want to]
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู [ ว็อนท ทู ])
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
you got the green light [give it to mama]
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท [ กิฝ อิท ทู มามะ ])

aint no problem
(เอน โน พรอบเล็ม)
you can go
(ยู แค็น โก)
i will find somebody else
(ไอ วิล ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
its alright, i’ll move along
(อิทซ ออลไร๊ท , แอล มูฝ อะลอง)
its a green light so u can
(อิทซ ซา กรีน ไลท โซ ยู แค็น)
gooooooooo, go go
(gooooooooo , โก โก)
red light
(เร็ด ไลท)
green light
(กรีน ไลท)

i gave all i could give
(ไอ เกฝ ออล ไอ เคิด กิฝ)
my love, my heart
(มาย ลัฝ , มาย ฮาท)
now were facing the end
(เนา เวอ เฟซอิง ดิ เอ็นด)
from what you did
(ฟร็อม ว็อท ยู ดิด)
from the start, my love
(ฟร็อม เดอะ ซทาท , มาย ลัฝ)

you holdin up traffic
(ยู โฮดดิน อัพ ทแรฟฟิค)
green means goo
(กรีน มีน กรู)
so if u want to ….[uh huh uh uh]
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู [ อา ฮู อา อา ])
you got the green light [you go the green light baby]
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท [ ยู โก เดอะ กรีน ไลท เบบิ ])
so if u want to
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to [want to]
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู [ ว็อนท ทู ])
you got the green light
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท)
so if u want to
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู)
you got the green light [give it to mama]
(ยู ก็อท เดอะ กรีน ไลท [ กิฝ อิท ทู มามะ ])

aint no problem
(เอน โน พรอบเล็ม)
you can go
(ยู แค็น โก)
i will find somebody else
(ไอ วิล ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
its alright, i’ll move along
(อิทซ ออลไร๊ท , แอล มูฝ อะลอง)
its a green light so u can
(อิทซ ซา กรีน ไลท โซ ยู แค็น)
gooooooooo, go go
(gooooooooo , โก โก)
red light
(เร็ด ไลท)
green light
(กรีน ไลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Green Light คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น