เนื้อเพลง Lick Shots คำอ่านไทย Missy Elliott

[Missy]
( [ มีซซิ ])
Ugh, Ay yo Timberland, see what they don’t understand
(อะ , ไอ โย ทิมเบอแลน , ซี ว็อท เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Is we about to flip our whole style on ’em for two double zero one [Ay!]
(อีส วี อะเบาท ทู ฟลิพ เอ๊า โฮล ซไทล ออน เอ็ม ฟอ ทู ดั๊บเบิ้ล สีโร วัน [ ไอ ! ])
And for those of you who hated [Ay!]
(แอ็นด ฟอ โฑส อ็อฝ ยู ฮู แฮ็ท [ ไอ ! ])
You only made us more creative
(ยู โอ๊นลี่ เมด อัซ โม คริเอทิฝ)

[Timberland]
([ ทิมเบอแลน ])
Misdemeanor Ugh!
(มิซดิมีนเออะ อะ !)

[Missy]
([ มีซซิ ])
You don’t wanna speak my name
(ยู ด้อนท์ วอนนา ซพีค มาย เนม)
Mess around get that ass blown away
(เมซ อะเรานด เก็ท แดท อาซ บโลน อะเว)
Braaah!
(Braaah !)
Fool gone away
(ฟูล กอน อะเว)
I didn’t even like your tail anyway
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น ไลค ยุร เทล เอนอิเว)
Missy got somethin’ to say
(มีซซิ ก็อท ซัมติน ทู เซ)
I ride down the block in an escalade
(ไอ ไรด เดาน เดอะ บล็อค อิน แอน เอซคอลเลต)
Bling bling all in your face
(บลิง บลิง ออล อิน ยุร เฟซ)
I think you might need to put on your shades
(ไอ ธิงค ยู ไมท นีด ทู พัท ออน ยุร เฌด)
Braaah!
(Braaah !)
I know you feel me tho
(ไอ โน ยู ฟีล มี โฑ)
You hatin’ on me, but you hear me tho
(ยู แฮดดิน ออน มี , บัท ยู เฮีย มี โฑ)
Twenty inch rims sittin’ crazy low
(ทเวนทิ อินช ริม ซิทดิน คเรสิ โล)
AAAAHHHHHHH! I’m a crazy ho
(AAAAHHHHHHH ! แอม มา คเรสิ โฮ)
I’m a keep the party live
(แอม มา คีพ เดอะ พาทิ ไลฝ)
Me and Timbaland gonna flip it tonight
(มี แอ็นด ทิมแบน กอนนะ ฟลิพ อิท ทุไนท)
Keep yo hands in the sky
(คีพ โย แฮ็นด ซิน เดอะ ซไค)
Wave ’em round like your crazy high
(เวฝ เอ็ม เรานด ไลค ยุร คเรสิ ไฮ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Hugh!
(ฮีอิว !)
Time to lick shots
(ไทม ทู ลิค ฌ็อท)
Time to see you dance
(ไทม ทู ซี ยู ดานซ)
Hey you, why you frontin’
(เฮ ยู , ฮไว ยู ฟ้อนดิน)
Braaah!
(Braaah !)
Time to lick shots
(ไทม ทู ลิค ฌ็อท)
Time to see you dance
(ไทม ทู ซี ยู ดานซ)
Hey you, why you frontin’
(เฮ ยู , ฮไว ยู ฟ้อนดิน)
Braaah!
(Braaah !)

[Missy]
([ มีซซิ ])
You don’t know who I be
(ยู ด้อนท์ โน ฮู ไอ บี)
You mammy tell you not to f*ck wit me
(ยู แมมมิ เท็ล ยู น็อท ทู เอฟ *ck วิท มี)
If I give you head, you’ll never leave
(อิฟ ฟาย กิฝ ยู เฮ็ด , โยว เนฝเวอะ ลีฝ)
Raaah!
(Raaah !)
Stop sweatin’ me
(ซท็อพ สเวเดน มี)
Flip it on the black hand side
(ฟลิพ อิท ออน เดอะ บแล็ค แฮ็นด ไซด)
Look it here boy, don’t you even try it
(ลุค อิท เฮียร บอย , ด้อนท์ ยู อีเฝ็น ทไร อิท)
Make me dislocate your spine
(เมค มี ดีซโละเคท ยุร ซไพน)
My rings put your shine like turpentine
(มาย ริง พัท ยุร ไฌน ไลค เทอเพ็นไทน)
What you comin’ around hang out fo?
(ว็อท ยู คัมอิน อะเรานด แฮ็ง เอ้า โฟ)
Baby him know, you just want my dough
(เบบิ ฮิม โน , ยู จัซท ว็อนท มาย โด)
Get cha black ass on the flo
(เก็ท ชา บแล็ค อาซ ออน เดอะ โฟล)
Fool touch me, that’s a no no
(ฟูล ทั๊ช มี , แด๊ท ซา โน โน)
Raaah!
(Raaah !)
Mr. DJ won’t you play that song
(มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู พเล แดท ซ็อง)
Tell the freaks shake they nasty thongs
(เท็ล เดอะ ฟรีค เฌค เด นาซทิ ธอง)
Hey boys won’t you sing along
(เฮ บอย ว็อนท ยู ซิง อะลอง)
Cause we gone rock the party til’ the early morn
(คอส วี กอน ร็อค เดอะ พาทิ ทิล ดิ เออลิ มอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Y’all don’t hear me [hot]
(ยอล ด้อนท์ เฮีย มี [ ฮ็อท ])
You got your guns but you don’t scare me [ooooooh]
(ยู ก็อท ยุร กัน บัท ยู ด้อนท์ ซแค มี [ อู้ ])
Originality is leary [ugh]
(Originality อีส leary [ อะ ])
My only style and I ain’t sharin’ [back up, back up:easy now]
(มาย โอ๊นลี่ ซไทล แอ็นด ดาย เอน sharin [ แบ็ค อัพ , แบ็ค อัพ : อีสอิ เนา ])
Hey Y’all [hot]
(เฮ ยอล [ ฮ็อท ])
Let’s turn it up and tear the club down [ugh]
(เล็ท เทิน หนิด อัพ แอ็นด เทีย เดอะ คลับ เดาน [ อะ ])
Grab your drinks and give me two rounds [zooooo]
(กแร็บ ยุร ดริงค แซน กิฝ มี ทู เรานด [ zooooo ])
I’ll break you off I’m goin’ down down
(แอล บเรค ยู ออฟฟ แอม โกอิน เดาน เดาน)
Watch yourself, I’m about to turn it up
(ว็อช ยุรเซลฟ , แอม อะเบาท ทู เทิน หนิด อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Music plays a little]
([ มยูสิค พเล ซา ลิ๊ทเทิ่ล ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Music fades until end]
([ มยูสิค เฝด อันทีล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lick Shots คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น