เนื้อเพลง Heaven Knows คำอ่านไทย Robert Plant

A brand new human being razor sharp all firm and tan
( อะ บแร็นด นยู ฮยูแม็น บีอิง เรเสอะ ชาร์พ ออล เฟิม แอ็นด แท็น)
All clean, all pure with a thirty second attention span
(ออล คลีน , ออล พยูร วิฑ อะ เธอทิ เซคอันด แอ็ทเทนฌัน ซแพ็น)
As the clock strikes twelve and we’re ready for party games
(แอ็ส เดอะ คล็อค ซทไรค ทเว็ลฝ แอ็นด เวีย เรดอิ ฟอ พาทิ เกม)
You play blind man’s bluff and I’ll play out charades
(ยู พเล บไลนด แม็น บลัฟ แอ็นด แอล พเล เอ้า ฌะเรด)
Heaven knows What kind of fool am I,
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ ,)
Heaven knows Why you take an eye for an eye
(เฮฝเอ็น โน ฮไว ยู เทค แอน ไอ ฟอ แอน ไอ)
Heaven knows What comes over me
(เฮฝเอ็น โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
You were pumping iron Whereas I was pumping irony
(ยู เวอ พัมปิง ไอเอิน Whereas ซาย วอส พัมปิง ไอโระนิ)
Now I find myself fully occupied and half alive
(เนา ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ฟูลลิ ออคคิวไพด แอ็นด ฮาล์ฟ อะไลฝ)
With your head, heart, arms and legs Wrapped around my family pride,
(วิฑ ยุร เฮ็ด , ฮาท , อาม แซน เล็ก แร็พท อะเรานด มาย แฟมอิลิ พไรด ,)
oh See the whites of their eyes – then shoot
(โอ ซี เดอะ ฮไวท อ็อฝ แด ไอ เด็น ฌูท)
With all the romance of the Ton-Ton Macoute
(วิฑ ออล เดอะ โระแมนซ อ็อฝ เดอะ ท็อง ท็อง Macoute)
Heaven knows What kind of fool am I,
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ ,)
Heaven knows Why you take an eye for an eye
(เฮฝเอ็น โน ฮไว ยู เทค แอน ไอ ฟอ แอน ไอ)
Heaven knows What comes over me
(เฮฝเอ็น โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
You were pumping iron Whereas I was pumping irony
(ยู เวอ พัมปิง ไอเอิน Whereas ซาย วอส พัมปิง ไอโระนิ)
Nothing will show as we’re shedding our clothes
(นัธอิง วิล โฌ แอ็ส เวีย เช็ดดิง เอ๊า คโลฑ)
But then I suppose, anything goes, anything goes mmm
(บัท เด็น นาย ซัพโพส , เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ อึม)
But then I suppose that anything, anthing goes,
(บัท เด็น นาย ซัพโพส แดท เอนอิธิง , แอนดิ้ง โกซ ,)
ooh Heaven knows Heaven knows Heaven knows
(อู้ เฮฝเอ็น โน เฮฝเอ็น โน เฮฝเอ็น โน)
Ooh yeah, oh yeah Heaven knows Heaven knows
(อู้ เย่ , โอ เย่ เฮฝเอ็น โน เฮฝเอ็น โน)
Heaven knows Ooh yeah, heaven knows
(เฮฝเอ็น โน อู้ เย่ , เฮฝเอ็น โน)
Heaven knows What kind of fool am I,
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ ,)
Heaven knows What comes over me
(เฮฝเอ็น โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
Heaven knows What kind of fool am I,
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ ,)
Tell me please, please, please
(เท็ล มี พลีส , พลีส , พลีส)
Heaven knows What kind of fool am I
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ)
Heaven knows What kind of fool am I
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ)
Heaven knows What kind of fool, fool, fool, fool, fool, fool
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล , ฟูล , ฟูล , ฟูล , ฟูล , ฟูล)
Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี)
Heaven knows What kind of fool am I,
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ ,)
Heaven knows What comes over me
(เฮฝเอ็น โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
Heaven knows What kind of fool am I, Tell me, ooh
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล แอ็ม ไอ , เท็ล มี , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven Knows คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น