เนื้อเพลง Welcome to My Little Island คำอ่านไทย Patrick Nuo

Little explosions shinin’ through the sky
( ลิ๊ทเทิ่ล เอ็คซพโลฉัน ชายนิน ธรู เดอะ ซไค)
Vivid emotions were comin’ down into my mind
(ฝีฝอิด อิโมฌัน เวอ คัมอิน เดาน อีนทุ มาย ไมนด)
A little confusion – I thought I should take the chance
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ค็อนฟยูฉัน นาย ธอท ไอ เชิด เทค เดอะ ชานซ)
For a little illusion and a magical experience
(ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล อิลยูฌัน แอ็นด อะ แมจอิแค็ล เอ็คซพีเรียนซ)
The sky turned red and then she said:
(เดอะ ซไค เทิน เร็ด แอ็นด เด็น ชี เซ็ด :)
Welcome, she said: welcome
(เวลคัม , ชี เซ็ด : เวลคัม)

She said: welcome to my little island
(ชี เซ็ด : เวลคัม ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไอแล็นด)
The place where your fears are turnin’ silent
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟีย แซร์ เทินนิน ไซเล็นท)
There is no more need to cry
(แดร์ อีส โน โม นีด ทู คไร)
I take the sadness from your eyes
(ไอ เทค เดอะ แซดเน็ซ ฟร็อม ยุร ไอ)

She said: welcome to my little island
(ชี เซ็ด : เวลคัม ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไอแล็นด)
The place where your fears are turnin’ silent
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟีย แซร์ เทินนิน ไซเล็นท)
No there ain’t no need to cry
(โน แดร์ เอน โน นีด ทู คไร)
I take the sadness frome your eyes
(ไอ เทค เดอะ แซดเน็ซ frome ยุร ไอ)

She said welcome, she said welcome
(ชี เซ็ด เวลคัม , ชี เซ็ด เวลคัม)
A little blue ocean a private hiding place
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บลู โอแฌ็น อะ พไรฝิท ไฮดอิง พเลซ)
A little love potion as I watched the sunrise on her face
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ โพฌัน แอ็ส ซาย ว็อช เดอะ ซีนไลท์ ออน เฮอ เฟซ)
A little invention it seemed like heaven sent
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล อินเฝนฌัน หนิด ซีมี ไลค เฮฝเอ็น เซ็นท)
Another dimension and this magical experience
(แอะนัธเออะ ดิเมนฌัน แอ็นด ดีซ แมจอิแค็ล เอ็คซพีเรียนซ)

The sky turned red and then she said:
(เดอะ ซไค เทิน เร็ด แอ็นด เด็น ชี เซ็ด :)
Welcome to my little island
(เวลคัม ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไอแล็นด)
The place where your fears are turnin’ silent
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟีย แซร์ เทินนิน ไซเล็นท)
There is no more need to cry
(แดร์ อีส โน โม นีด ทู คไร)
I take the sadness from your eyes
(ไอ เทค เดอะ แซดเน็ซ ฟร็อม ยุร ไอ)

She said: welcome to my little island
(ชี เซ็ด : เวลคัม ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไอแล็นด)
The place where your fears are turnin’ silent
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟีย แซร์ เทินนิน ไซเล็นท)
No there ain’t no need to cry
(โน แดร์ เอน โน นีด ทู คไร)
I take the sadness frome your eyes
(ไอ เทค เดอะ แซดเน็ซ frome ยุร ไอ)

And now here I am inviting you to come into my life
(แอ็นด เนา เฮียร ไอ แอ็ม อินไฝทิง ยู ทู คัม อีนทุ มาย ไลฟ)
I hope you have a pleasant flight into my dreams tonight
(ไอ โฮพ ยู แฮ็ฝ อะ เพลสแอ็นท ฟไลท อีนทุ มาย ดรีม ทุไนท)
You are welcome, you’re welcome
(ยู อาร์ เวลคัม , ยัวร์ เวลคัม)
Welcome, she said welcome
(เวลคัม , ชี เซ็ด เวลคัม)

Oh She said: welcome to my little island
(โอ ชี เซ็ด : เวลคัม ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไอแล็นด)
The place where your fears are turnin’ silent
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟีย แซร์ เทินนิน ไซเล็นท)
There is no more need to cry
(แดร์ อีส โน โม นีด ทู คไร)
I take the sadness from your eyes
(ไอ เทค เดอะ แซดเน็ซ ฟร็อม ยุร ไอ)

She said: welcome to my little island
(ชี เซ็ด : เวลคัม ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไอแล็นด)
The place where your fears are turnin’ silent
(เดอะ พเลซ ฮแว ยุร เฟีย แซร์ เทินนิน ไซเล็นท)
There is no more need to cry
(แดร์ อีส โน โม นีด ทู คไร)
I take the sadness frome your eyes
(ไอ เทค เดอะ แซดเน็ซ frome ยุร ไอ)

She said welcome, she said welcome
(ชี เซ็ด เวลคัม , ชี เซ็ด เวลคัม)
Welcome
(เวลคัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome to My Little Island คำอ่านไทย Patrick Nuo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น