เนื้อเพลง The Last Goodbye คำอ่านไทย Paulina Rubio

The streets are big and empty
( เดอะ ซทรีท แซร์ บิก แอ็นด เอมทิ)
Ever since you left me
(เอฝเออะ ซินซ ยู เล็ฟท มี)
I really hate to say
(ไอ ริแอ็ลลิ เฮท ทู เซ)
That nothing’s good for me
(แดท นัธอิง เกิด ฟอ มี)
It seems I haven’t seen you lately
(อิท ซีม ซาย แฮฟเวน ซีน ยู เลทลิ)
The day without you pass me
(เดอะ เด วิเฑาท ยู เพซ มี)
The hours and minutes blast me
(เดอะ เอาร แซน มินยูท บลาซท มี)
They’re the coldest reminder of the biter hole you left here in my heart
(เดรว เดอะ โคลเดส ริไมนเดอะ อ็อฝ เดอะ biter โฮล ยู เล็ฟท เฮียร อิน มาย ฮาท)

If you’ve been good to me baby
(อิฟ ยู๊ฟ บีน เกิด ทู มี เบบิ)
I’ll consider it and maybe
(แอล ค็อนซีดเออะ อิท แอ็นด เมบี)
I can still losy my heart and my soul over you
(ไอ แค็น ซทิล losy มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล โอเฝอะ ยู)
Oh, but never my head
(โอ , บัท เนฝเวอะ มาย เฮ็ด)
I swore my love was true
(ไอ ซโว มาย ลัฝ วอส ทรู)
Looking through tears in my eyes
(ลุคอิง ธรู เทีย ซิน มาย ไอ)
But I promise to you this is gonnabe finally the last goodbye
(บัท ไอ พรอมอิซ ทู ยู ดีซ ซิส gonnabe ไฟแน็ลลิ เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)
The last goodbye
(เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

Even if you come to beg me
(อีเฝ็น อิฟ ยู คัม ทู เบ็ก มี)
To forgive you, you won’t make me
(ทู เฟาะกีฝ ยู , ยู ว็อนท เมค มี)
Even if I see you crying
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซี ยู คไรอิง)
You’ll still probably be lying
(โยว ซทิล พรอบอับลิ บี ลายยิง)
Even if it causes me pain
(อีเฝ็น อิฟ อิท คอส มี เพน)
I’ve already thrown off your chains
(แอฝ ออลเรดอิ ธโรน ออฟฟ ยุร เชน)
And I swear that this rancheras gonna be the last goodbye
(แอ็นด ดาย ซแว แดท ดีซ rancheras กอนนะ บี เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

Even if you come to plead
(อีเฝ็น อิฟ ยู คัม ทู พลีด)
Begging on your hands and knees
(เบกกิง ออน ยุร แฮ็นด แซน นี)
Even if I see you crying
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซี ยู คไรอิง)
You’ll still probably be lying
(โยว ซทิล พรอบอับลิ บี ลายยิง)
Even if you say that you’ve changed
(อีเฝ็น อิฟ ยู เซ แดท ยู๊ฟ เชนจ)
I’m still throwin off your cruel chains
(แอม ซทิล โตวอิน ออฟฟ ยุร ครูเอ็ล เชน)
And I swear that this rancheras gonna be the last goodbye
(แอ็นด ดาย ซแว แดท ดีซ rancheras กอนนะ บี เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

[Instrument Break]
([ อีนสทรุเม็นท บเรค ])

If you’ve been good to me baby
(อิฟ ยู๊ฟ บีน เกิด ทู มี เบบิ)
I’ll consider it and maybe
(แอล ค็อนซีดเออะ อิท แอ็นด เมบี)
I can still losy my heart and my soul over you
(ไอ แค็น ซทิล losy มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล โอเฝอะ ยู)
Oh, but never my head
(โอ , บัท เนฝเวอะ มาย เฮ็ด)
I swore my love was true
(ไอ ซโว มาย ลัฝ วอส ทรู)
Looking through tears in my eyes
(ลุคอิง ธรู เทีย ซิน มาย ไอ)
But I promise to you this is gonnabe finally the last goodbye
(บัท ไอ พรอมอิซ ทู ยู ดีซ ซิส gonnabe ไฟแน็ลลิ เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)
The last goodbye
(เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

Even if you come to beg me
(อีเฝ็น อิฟ ยู คัม ทู เบ็ก มี)
To forgive you, you won’t make me
(ทู เฟาะกีฝ ยู , ยู ว็อนท เมค มี)
Even if I see you crying
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซี ยู คไรอิง)
You’ll still probably be lying
(โยว ซทิล พรอบอับลิ บี ลายยิง)
Even if it causes me pain
(อีเฝ็น อิฟ อิท คอส มี เพน)
I’ve already thrown off your chains
(แอฝ ออลเรดอิ ธโรน ออฟฟ ยุร เชน)
And I swear that this rancheras gonna be the last goodbye
(แอ็นด ดาย ซแว แดท ดีซ rancheras กอนนะ บี เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

Even if you come to plead
(อีเฝ็น อิฟ ยู คัม ทู พลีด)
Begging on your hands and knees
(เบกกิง ออน ยุร แฮ็นด แซน นี)
Even if I see you crying
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซี ยู คไรอิง)
You’ll still probably be lying
(โยว ซทิล พรอบอับลิ บี ลายยิง)
Even if you say that you’ve changed
(อีเฝ็น อิฟ ยู เซ แดท ยู๊ฟ เชนจ)
I’m still throwin off your cruel chains
(แอม ซทิล โตวอิน ออฟฟ ยุร ครูเอ็ล เชน)
And I swear that this rancheras gonna be the last goodbye
(แอ็นด ดาย ซแว แดท ดีซ rancheras กอนนะ บี เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

Even if you come to beg me
(อีเฝ็น อิฟ ยู คัม ทู เบ็ก มี)
To forgive you, you won’t make me
(ทู เฟาะกีฝ ยู , ยู ว็อนท เมค มี)
Even if I see you crying
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซี ยู คไรอิง)
You’ll still probably be lying
(โยว ซทิล พรอบอับลิ บี ลายยิง)
Even if it causes me pain
(อีเฝ็น อิฟ อิท คอส มี เพน)
I’ve already thrown off your chains
(แอฝ ออลเรดอิ ธโรน ออฟฟ ยุร เชน)
And I swear that this rancheras gonna be the last goodbye
(แอ็นด ดาย ซแว แดท ดีซ rancheras กอนนะ บี เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

Even if you come to plead
(อีเฝ็น อิฟ ยู คัม ทู พลีด)
Begging on your hands and knees
(เบกกิง ออน ยุร แฮ็นด แซน นี)
Even if I see you crying
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ซี ยู คไรอิง)
You’ll still probably be lying
(โยว ซทิล พรอบอับลิ บี ลายยิง)
Even if you say that you’ve changed
(อีเฝ็น อิฟ ยู เซ แดท ยู๊ฟ เชนจ)
I’m still throwin off your cruel chains
(แอม ซทิล โตวอิน ออฟฟ ยุร ครูเอ็ล เชน)
And I swear that this rancheras gonna be the last goodbye
(แอ็นด ดาย ซแว แดท ดีซ rancheras กอนนะ บี เดอะ ลาซท กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Last Goodbye คำอ่านไทย Paulina Rubio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น