เนื้อเพลง Bed of Lies คำอ่านไทย Nicki Minaj ft. Skylar Grey

[Skylar]
Do you ever think of me, when you lie?
(ดู ยู เอ๊เว่อร์ ทริ๊งค ออฟ มี เว็น ยู ไล)
Lie down in your bed, your bed of lies
(ไล ดาวน์ อิน ยัวร์ เบ๊ด ยัวร์ เบ๊ด ออฟ ไล)
And I knew better, than to look in your eyes
(แอนด์ ไอ นิว เบ๊ทเท่อร์ แดน ทูลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย)
They only pretend, you will be mine
(เดย์ โอ๊นลี่ พรีเท็นด์ ยู วิล บีไมน์)
And you know how you made me, believe
(แอนด์ ยู โนว์ ฮาว ยู เมด มี บีลี๊ฝ)
You had me caught in every web, that you weaved
(ยู แฮดมี คลอด อิน เอ๊เวอรี่ เว๊บ แดทยู หวีบ)
But do you ever think of me, when you lie?
(บั๊ท ดู ยู เอ๊เว่อร์ ทริ๊งค ออฟ มี เว็น ยู ไล)
Lie down in your bed your bed of lies
(ไล ดาวน์ อิน ยัวร์ เบ๊ด ยัวร์ เบ๊ด ออฟ ไล)

[Nicki]
You could never make eye contact
(ยู คูด เน๊เว่อร์ เม้ค อาย ค๊อนแทคท)
Everything you got was based off of my contacts
(เอเว่อร์ติง ยู กอท วอช เบส ออฟฟ ออฟ มาย ค๊อนแทคท)
You a fraud, but I’mma remain icon-stat
(ยู อะฟร๊อด บั๊ท แอมมา รีเมน ไอ๊ค่อน-สแตท)
Balenciaga’s on my boots with the python strap
(เบลีซีอาเกด ออน มาย บู๊ท วิธ เดอะ พายตอล สแตป)
You was caught up in the rush, and you was caught up in the thrill of it
(ยู วอช คลอด อั๊พ อิน เดอะรัช แอนด์ ยู วอช คลอด อั๊พ อิน เดอะธริล ออฟ อิท)
You was with me way before, I hit a quarter mil’ in it
(ยู วอช วิธ มี เวย์ บีฟอร์ ไอ ฮิท อะคว๊อร์เท่อร มิล อิน อิท)
Put you in the crib and you ain’t never pay a bill in it
(พุท ยู อิน เดอะคริบ แอนด์ ยู เอน เน๊เว่อร์ เพย์ อะบิลล์ อิน อิท)
I was killin’ it, man you got me poppin’ pills in it
(ไอ วอชคิลลิน อิท แมน ยู กอท มี ป๊อบปิน พิลล์ อิน อิท)
I told Baby hit you, I said this nigga buggin’
(ไอ โทลด เบ๊บี้ ฮิท ยู ไอ เซด ดิส นิคกา บัคกิน)
Cause I was doing it for us, I told em fuck the public
(ค๊อส ไอ วอช ดูอิงค์ อิท ฟอร์ อัช ไอ โทลด เอ็ม ฟัค เดอะพับบิค)
Couldn’t believe that I was home alone, contemplating
(คูดซึ่น บีลี๊ฝ แดท ไอ วอช โฮม อะโลน คอนเทมเพลทดิ้ง)
Overdosin’, no more coastin’, no more toastin’ over oceans
(โอเว่อน์ดูซึ่น โน มอร์ เค้าซีน โน มอร์ โทซิน โอ๊เว่อร์ โอ๊เชี่ยน)
They say you don’t know what you got ’til it’s gone
(เดย์ เซย์ ยู ด้อนท์ โนว์ วอท ยู กอท ทิล อิท กอน)
They say that your darkest hour come before your dawn
(เดย์ เซย์ แดท ยัวร์ ด๊าร์คเนท เอาเอ้อร์ คัม บีฟอร์ ยัวร์ ดอว์น)
But there was something that I should’ve asked all along
(บั๊ท แดร์ วอช ซัมติง แดท ไอ ชูดวี่ อาสคฺ ออล อะลอง)
I’mma ask on the song
(แอมมา อาสคฺ ออน เดอะซอง)

Do you ever think of me, when you lie?
(ดู ยู เอ๊เว่อร์ ทริ๊งค ออฟ มี เว็น ยู ไล)
Lie down in your bed, your bed of lies
(ไล ดาวน์ อิน ยัวร์ เบ๊ด ยัวร์ เบ๊ด ออฟ ไล)
And I knew better, than to look in your eyes
(แอนด์ ไอ นิว เบ๊ทเท่อร์ แดน ทูลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย)
They only pretend, you will be mine
(เดย์ โอ๊นลี่ พรีเท็นด์ ยู วิล บีไมน์)
And you know how you made me, believe
(แอนด์ ยู โนว์ ฮาว ยู เมด มี บีลี๊ฝ)
You had me caught in every web, that you weaved
(ยู แฮดมี คลอด อิน เอ๊เวอรี่ เว๊บ แดทยู หวีบ)
But do you ever think of me, when you lie?
(บั๊ท ดู ยู เอ๊เว่อร์ ทริ๊งค ออฟ มี เว็น ยู ไล)
Lie down in your bed your bed of lies
(ไล ดาวน์ อิน ยัวร์ เบ๊ด ยัวร์ เบ๊ด ออฟ ไล)
[adsense]
[Nicki]
I just figured if you saw me, if you looked in my eyes
(ไอ จั๊สท ฟิ๊กเก้อร อิ๊ฟ ยู ซอว์ มี อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย)
You’d remember our connection and be freed from the lies
(ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอ๊า คอนเนคชั่น แอนด์ บี ฟรี ฟรอม เดอะไล)
I just figured I was something that you couldn’t replace
(ไอ จั๊สท ฟิ๊กเก้อร ไอ วอช ซัมติง แดท ยู คูดซึ่น รีเพลส)
But there was just a blank stare and I couldn’t relate
(บั๊ท แดร์ วอชจั๊สท อะแบล๊งค สแทร์ แอนด์ ไอ คูดซึ่น รีเหลท)
I just couldnt understand and I couldn’t defend
(ไอ จั๊สท คูดซึ่น อั๊นเด้อรสแทนด แอนด์ ไอ คูดซึ่น ดีเฟ็นด์)
What we had, what we shared, and I couldn’t pretend
(วอท วี แฮด , วอท วีแชร์ แอนด์ ไอ คูดซึ่น พรีเท็นด์ )
When the tears roll down it’s like you ain’t even notice em
(เว็น เดอะเทียร์ โรลล ดาวน์ อิท ไล๊ค ยู เอน อี๊เฝ่น โน๊ทิซ เอ็ม)
If you had a heart, I was hoping you would’ve showed it some
(อิ๊ฟ ยู แฮด อะ ฮาร์ท ไอ วอช ฮ๊อบปิ้ง ยู วู๊ดเด็ป โชว์ อิท ซัม)
What the fuck you really telling me, what you telling me
(วอท เดอะ ฟัค ยู เรียลรี๊ เทลลิ้ง มี วอท ยู เทลล มี)
I could tell you lying, get the fuck out, don’t yell at me
(ไอ คูด เทลล ยู ไลยิ้ง เก็ท เดอะฟัค เอ๊าท ด้อนท์ เยลล แอ็ท มี)
I ain’t mean to cut you, I ain’t wanna catch a felony
(ไอ เอน มีน ทู คัท ยู ไอ เอน วอนนา แค็ทช อะเฟลโอนี่)
This ain’t How To Be A Player, you ain’t Bill Bellamy
(ดิส เอน ฮาว ทู บี อะ เพลย์เย่อร์, ยู เอน บิลล์ เบลล์อามี่)
They say you don’t know what you got ’til it’s gone
(เดย์ เซย์ ยู ด้อนท์ โนว์ วอท ยู กอท ทิล อิท กอน)
They say that your darkest hour come before your dawn
(เดย์ เซย์ แดท ยัวร์ ด๊าร์คเนท เอาเอ้อร์ คัม บีฟอร์ ยัวร์ ดอว์น)
But there was something that I should’ve asked all along
(บั๊ท แดร์ วอช ซัมติง แดท ไอ ชูดวี่ อาสคฺ ออล อะลอง)
I’mma ask on the song
(แอมมา อาสคฺ ออน เดอะซอง)

[Skylar – Bridge]
So does she know I’ve been in that bed before
(โซ ดู ชีโนว์ แอบ บีน อิน แดทเบ๊ด บีฟอร์)
A thousand count, and not a single threaded truth
(อะ เธ๊าซั่นด เค้าทํ แอนด์ นอท อะ ซิงเกิล เทร๊ด ทรู๊ธ)
If I was just another girl
(อิ๊ฟ ไอ วอชจั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล)
Then I’m ashamed to say that I’m not over you
(เด็น แอม อะเชมดฺ ทูเซย์ แดท แอม นอท โอ๊เว่อร์ ยู)
There’s one thing I need to know
(แดร์ วัน ติง ไอ นี๊ด ทูโนว์)
So call me, when you’re not so busy just thinking of yourself
(โซ คอลลํ มี เว็น ยู นอท โซ บี๊ซี่ จั๊สท ทริ๊งคกิ้ง ออฟ ยูเซ่ล)

[Skylar – Outro]
Do you ever think of me, when you lie?
(ดู ยู เอ๊เว่อร์ ทริ๊งค ออฟ มี เว็น ยู ไล)
Lie down in your bed, your bed of lies
(ไล ดาวน์ อิน ยัวร์ เบ๊ด ยัวร์ เบ๊ด ออฟ ไล)
And I knew better, than to look in your eyes
(แอนด์ ไอ นิว เบ๊ทเท่อร์ แดน ทูลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย)
They only pretend, you will be mine
(เดย์ โอ๊นลี่ พรีเท็นด์ ยู วิล บีไมน์)
And you know how you made me, believe
(แอนด์ ยู โนว์ ฮาว ยู เมด มี บีลี๊ฝ)
You had me caught in every web, that you weaved
(ยู แฮดมี คลอด อิน เอ๊เวอรี่ เว๊บ แดทยู หวีบ)
But do you ever think of me, when you lie?
(บั๊ท ดู ยู เอ๊เว่อร์ ทริ๊งค ออฟ มี เว็น ยู ไล)
Lie down in your bed your bed of lies
(ไล ดาวน์ อิน ยัวร์ เบ๊ด ยัวร์ เบ๊ด ออฟ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bed of Lies คำอ่านไทย Nicki Minaj ft. Skylar Grey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น