เนื้อเพลง Get Over It คำอ่านไทย OK Go

Lot of knots, lot of snags
( ล็อท อ็อฝ น็อท , ล็อท อ็อฝ ซแน็ก)
Lot of holes
(ล็อท อ็อฝ โฮล)
Lot of cracks, lot of crags
(ล็อท อ็อฝ คแร็ค , ล็อท อ็อฝ คแร็ค)
Lot of naggin’ old hags
(ล็อท อ็อฝ naggin โอลด แฮ็ก)
Lot of fools
(ล็อท อ็อฝ ฟูล)
Lot of fool scum bags.
(ล็อท อ็อฝ ฟูล ซคัม แบ็ก)
Oh it’s such a drag, what a chore
(โอ อิทซ ซัช อะ ดแร็ก , ว็อท ดา โช)
oh your wounds are full of salt
(โอ ยุร วูนด แซร์ ฟูล อ็อฝ ซอลท)
Everything’s a stress and what’s more
(เอ๊วี่ติง ซา ซทเร็ซ แซน ว็อท โม)
Well it’s all somebody’s fault
(เว็ล อิทซ ซอร์ ซัมบอดี้ ฟอลท)

Hey! Get get get get get over it! [x3]
(เฮ ! เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท โอเฝอะ อิท ! [ x3 ])
Get over it! get over it! get over it!
(เก็ท โอเฝอะ อิท ! เก็ท โอเฝอะ อิท ! เก็ท โอเฝอะ อิท !)

Makes you sick, makes you ill,
(เมค ยู ซิค , เมค ยู แอล ,)
Makes you cheat
(เมค ยู ชีท)
Slipping change from the till.
(สลิพปิง เชนจ ฟร็อม เดอะ ทิล)
Had it up to the gills
(แฮ็ด ดิท อัพ ทู เดอะ กิล)
Makes you cry while the milk still spills
(เมค ยู คไร ฮไวล เดอะ มิลค ซทิล ซพิล)
Ain’t it just a b*tch? What a pain
(เอน ดิธ จัซท ดา บี *tch ว็อท ดา เพน)
Well it’s all a crying shame
(เว็ล อิทซ ซอร์ อะ คไรอิง เฌม)
What left to do but complain?
(ว็อท เล็ฟท ทู ดู บัท ค็อมพเลน)
Better find someone to blame.
(เบทเทอะ ไฟนด ซัมวัน ทู บเลม)

Hey! Get get get get get over it! [x3]
(เฮ ! เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท โอเฝอะ อิท ! [ x3 ])
Get over it! get over it! get over it!
(เก็ท โอเฝอะ อิท ! เก็ท โอเฝอะ อิท ! เก็ท โอเฝอะ อิท !)

Got a job, got a life
(ก็อท ดา โจบ , ก็อท ดา ไลฟ)
Got a four-door and a faithless wife
(ก็อท ดา โฟ โด แอ็นด อะ เฟธเล็ซ ไวฟ)
Got those nice copper pipes
(ก็อท โฑส ไน๊ซ์ คอพเพอะ ไพพ)
Got an ex, got a room for the night.
(ก็อท แอน เอ็คซ , ก็อท ดา รุม ฟอ เดอะ ไนท)
Aren’t you such a catch?
(อเร้น ยู ซัช อะ แค็ช)
What a prize! Got a body like a battle axe
(ว็อท ดา พไรส ! ก็อท ดา บอดอิ ไลค เก แบ๊ทเทิ้ล แอ็คซ)
Love that perfect frown, honest eyes
(ลัฝ แดท เพ๊อร์เฟ็คท ฟเราน , ออนเอ็ซท ไอ)
We oughtta buy you a Cadillac.
(วี ออดา ไบ ยู อะ คาดิลแล)

Hey! Get get get get get over it! [x4]
(เฮ ! เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท โอเฝอะ อิท ! [ x4 ])
Hey! *yeah* Get get get get get over it! [x3]
(เฮ ! *เย่ * เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท โอเฝอะ อิท ! [ x3 ])
Get over it! get over it! get over it!
(เก็ท โอเฝอะ อิท ! เก็ท โอเฝอะ อิท ! เก็ท โอเฝอะ อิท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Over It คำอ่านไทย OK Go

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น